[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Ilmunud sõnaraamatuvihikud on allalaetavad ka PDFidena.

I köide
1. vihik a−aju
2. vihik haju−harjandik
3. vihik harjandus−eksusõit
4. vihik eksutama−ihes
5. vihik ihess−jaagup
II köide
6. vihik jaagupikuu−juurduma
7. vihik juure−kabjakene
8. vihik kabjalagin−kandervärk
9. vihik kandetagune−kats
9. vihiku lisa katsa−katsõmaline
10. vihik katt−kesävuma
III köide
11. vihik ket−kiriklik
12. vihik kirikline−kohaline
13. vihik kohalt−kooratama
14. vihik koorbiits−kreen
15. vihik kreep−kulänja
IV köide
16. vihik kuma−kõhvima
17. vihik kõhvits−kähür
18. vihik käi−körtsima
19. vihik körtsis−lahhest
20. vihik lahi−laulurästas
V köide
21. vihik laulus−liivüstükk
22. vihik likah(h)ama−loom
23. vihik looma−lõpetama
24. vihik lõpetis−maaglema
25. vihik maagudama−mehiläne
VI köide
26. vihik mehine−muska
27. vihik muskama−mütsakas
28. vihik mütsatama−nisu
29. vihik nisuke−nälpsama
30. vihik nälv−osatama
VII köide
31. vihik osatlema−pari
32. vihik parigas−piiastama
33. vihik piibama−podina
34. vihik podinal−puisklema
35. vihik puistama−päevätuss
VIII köide
36. vihik pägar−rambima