Par elektronisko izdevumu

Šis ir Latviešu valodas aģentūras sagatavotās grāmatas Igauņu-latviešu vārdnīca (Igauņu-latviešu vārdnīca = Eesti-läti sõnaraamat. Atb. red. V. Ernštreits. Sast. V. Ernštreits, M. Muzikante, M. Grīnberga. Latviešu valodas aģentūra. Rīga, Tallina: Eesti keele sihtasutus, 2015.) elektroniskais izdevums. Grāmatas titullapas un ievads apskatāms šeit (PDF).Citas tīmeklī atrodamās vārdnīcas:

Tagasi sõnaraamatusse

Arvamused, kommentaarid, parandus- ja lisandusettepanekud on oodatud meilitsi lv-et@eki.ee.

Elektroonilise väljaande saateks

See on Läti keele agentuuris koostatud „Eesti-läti sõnaraamatu” (Igauņu-latviešu vārdnīca = Eesti-läti sõnaraamat. Vast. toim. V. Ernštreits. Koost. V. Ernštreits, M. Muzikante, M. Grīnberga. Latviešu valodas aģentūra. Riia, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015) elektrooniline versioon. Sõnaraamatu tiitellehed ja sissejuhatus on kättesaadavad siin (PDF).


Teisi veebisõnaraamatuid: