Tagasi sõnastikku.

Mulgi veebisõnastiku eessõna

Veebisõnastik esitab 2013. aastal Eesti Keele Sihtasutuse poolt välja antud „Mulgi sõnastiku“ sisu väikeste kohendustega. „Mulgi sõnastik“, mis valmis Mulgi Kultuuri Instituudi, Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli koostööna, koondab nii varem kogutud murdesõnu kui ka Mulgi Kultuuri Instituudi sõnaraamatu töörühma liikmete poolt esitatud ainest. „Mulgi sõnastiku“ koostamist juhtis Mulgimaal Alli Laande, Tartu Ülikoolis Karl Pajusalu ja Eesti Keele Instituudis Urmas Sutrop. Mulgimaal mitu aastat koos käinud töörühma kuulusid Kristi Ilves, Ilse Israel, Asta Jaaksoo, Mare Keldo (Osi), Helju Lehesmets, Alli Laande, Hillevi-Kärt Muska, Asta Mäeorg, Erna Elise Neimann, Karl Pajusalu ja Ants Taul. Sõnastiku koostamisel Eesti Keele Instituudi elektroonilises sõnastikusüsteemis EELex oli tähtis Tartu Ülikooli doktorandi Triin Todeski panus, pabersõnastikku viimistles keeletoimetajana Tartu Ülikooli vanemteadur Ellen Niit. Selle veebisõnastiku on teoks teinud Eesti Keele Instituudi tarkvarahaldur Indrek Hein ja vanemarvutilingvist Ülle Viks.

Veebisõnastikust saab otsida mulgi sõnu mitmel viisil: märksõna (ehk murdekuju), kirjakeelse vaste (seletuse), stiili ja eriala ning kõigi väljade otsinguga tüve jm järgi. Sarnaselt „Mulgi sõnastikuga“ on ka selles veebisõnastikus lisatud kasutuse hõlbustamiseks sõnade põhivormid, noomenite puhul omastava ja osastava käände vorm, verbide puhul da-tegevusnime ja oleviku ainsuse esimese pöörde vorm, mõnikord ka teisi iseloomulikke muutevorme. Enamasti on esitatud sõnade kasutusvõimalusi avavaid näitelauseid. Märksõna valikul on ära toodud ka eri murrakute kujusid, sõnastikus on kõige rohkem Karksi murraku sõnu. On esitatud ka viiteid teistele sama või lähedase tähendusega sõnadele.

Töö Mulgi suure sõnaraamatu koostamisel on jätkunud ja selle algusosa (A–L) saanud kasutusküpseks (eki.ee/dict/mulgisuur/). Toimub käänd- ja pöördsõnade tüübistamine ning uute sõnade lisamine Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteemis EELex, see annab ka võimaluse edaspidiseks Mulgi veebisõnastiku täiendamiseks.

Mulgi sõnaraamatutööd on toetanud lisaks eelnimetatud asutustele Mulgimaa kultuuriprogrammid ning programm „Eesti keel ja kultuurimälu II“.

„Mulgi sõnastik“ kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja.

Vaata ka raamatu lisasid (pdf):

Illustratsioon: Halliste kirik
By Ivar Leidus (Own work) [CC BY-SA 3.0 ee], via Wikimedia Commons