tüübi
tunnus
Tagasi


ÕS 1918
ainsuse omastav
ainsuse osastav
mitmuse omastav
mitmuse osastav
...aad...aadi
...aadi
...aadide
...aadisid ja aade
ballaad brigaad fassaad laad limonaad marmelaad maskeraad nomaad paraad promenaad serenaad sokolaad
...aaf...aafi
...aafi
...aafide
...aafisid ja aafe
bibliograaf biograaf fonograaf fotograaf geograaf hektograaf kinematograaf litograaf mimeograaf stenograaf telegraaf topograaf
...aak...aagi
...aaki
...aakide
...aakisid ja aake
haak kaak paak praak saak
...aal...aali
...aali
...aalide
...aalisid ja aale
admiraal diagonaal ideaal kaal kapitaal kardinaal koraal liberaal maal manuaal materjaal mineraal moraal opaal originaal pastoraal pedaal pokaal printsipaal saal signaal skandaal spiraal waal wandaal wokaal
...aan...aani
...aani
...aanide
...aanisid ja aane
aeroplaan banaan biplaan dekaan haan humaan kaan khaan kraan martsipaan meridiaan orgaan orkaan plaan plataan portselaan restoraan romaan saan sopraan traan ulaan weteraan wulkaan
...aar...aari
...aari
...aaride
...aarisid ja aare
arhivaar barbaar bojaar bulwaar eksemplaar formulaar inwentaar jubilaar kawiaar klaar memuaar paar proletaar repertuaar reserwuaar seminaar taar talaar tsaar waar wikaar
...aas...aasi
...aasi
...aaside
...aasisid ja aase
fraas gaas kaas klaas kraas oaas topaas ukaas waas
...aaž...aaži
...aaži
...aaažide
...aažisid ja aaže
paaž passaaž
...aat...aadi
...aati
...aatide
...aatisid ja aata e aate
adwokaat aparaat aristokraat atestaat automaat bürokraat demokraat diktaat diplomaat fosfaat granaat kandidaat kantaat karbonaat literaat magistraat magnaat maioraat muskaat naat paat patronaat plaat plagiaat preparaat proletariaat referaat resultaat silikaat sonaat stipendiaat sublimaat sündikaat taat traat traktaat tsitaat waat
...ak...aku
...akut
...akute
...akuid
emak haarak hüpak isak istak järsak jäärak kallak kerjak kildak kirjak kuiwak kõnnak kähmak käänak käärak küürak lahmak lauak leitsak liimak liistak liiwak lobjak loojak lombak lopak lorak murrak mutsak mühak nipsak nähwak piirak pontsak põrak põõnak raksak rinnak rännak seisak seljak siilak sudak sõidak tiiwak tombak tuljak tutsak uinak wadak warak warwak wasak willak wäänak ämmak ürjak
...al_1...ala
...alat
...alate
...alaid
humal hädal imal jumal kadal kawal kusal käbal madal mugal nädal nägal pabal pugal püdal pügal rumal räbal
...al_2...ali
...alit
...alite
...alid
kaanal kapral kindral kärnal marsal medal näkal parkal pidal pinal randal saakal treial trummal trükkal waksal wehkal wärwal
...al_3...ali
...ali
...alide
...alisid ja ale
hospidal liineal
...am_1...ama
...amat
...amate
...amaid
alam enam kandam luiskam pidam sadam sagam sähkam tuiskam walam wargam wedam
...am_2...ami
...amit
...amite
...amid
biisam eksam islam juhkam loidam madam palsam proklam wõõgam
...an_1...ani
...anit
...anite
...anid
hetman hopman kastan kooran liiman murjan safran sultan turban waasan watman
...an_2...ani
...ani
...anide
...anisid ja ane
ookean paawian palderjan pelikan summadan talisman tarakan timian watikan
...and...anda
...andat
...andate
...andaid
emand isand kiriksand noorsand pistand põrand
...ant...andi
...anti
...antide
...antisid ja anta e ante
adjutant briljant dilettant diskant elewant emigrant guwernant jant kant konsonant konterbant leitenant moosekant muusikant pant pedant praktikant protestant rant sant seersant sekundant spekulant teemant trabant wabrikant want wariant
...ar_1...ara
...arat
...arate
...araid
agar awar hämar imar inar kahar kamar kimar kobar kodar konar kummar käbar kägar kähar kübar kügar madar mügar nasar nägar ogar onar pisar sagar sugar sõsar säbar tuhar täbar udar unar wasar wõsar õnar äbar ümmar
...ar_2...ari
...arit
...arite
...arid
altar dollar husar jaaguar joomar jõmmar kippar kupar kutsar käimar kööbar lapar leikar pagar parkar pihkar piigar pilgar pillar puskar reimar sigar suhkar torpar tuskar tuuslar wiskar
...ar_3...ari
...ari
...aride
...arisid ja are
jaanuar kommissar kuuguar weebruar
...as_1...a
...ast
...aste
...aid
aevas haljas hiilas hõõlas juudas jääras kaatsas kangas kapsas kartsas kiilas kiiras kiiwas kitsas kotkas kullas kärmas lahnas loilas maias narmas nõelas oinas pahmas paljas parmas pasmas põlmas põrsas põõsas päsmas rahwas rõiwas rõngas rästas räästas saamas saarmas suilas säinas söölas taargas taewas tainas tihnas tiiras waljas wannas warmas wiisas wooras wõhmas wõllas wõõras
...as_2...ase
...ast
...aste
...aseid
harjas herras härras jalas keras kobras koeras korjas kuiwas kõblas lahas lihas linnas niglas ninas oras potas puhmas tehas teras tiiwas tõrwas wennas wiidas ärgas
...as_3...ase
...ast
...aste
...asi
sirkas
...at...ati
...atit
...atite
...atid
kurat palat petsat pitsat plakat salat senat soldat spinat tukat tökat wikat õhwat
...att...ati
...atti
...attide
...attisid ja atta e atte
fregatt kratt latt matt mulatt rabatt tatt watt
...aw...awa
...awat
...awate
...awaid
elaw igaw kõlaw lihaw odaw oraw osaw palaw sügaw teraw tuttaw tänaw ustaw wihaw wäraw
...bas...pa
...bast
...baste
...paid
kambas kombas koobas kulbas kõmbas kääbas kööbas pilbas roobas rämbas rööbas saabas
...be...pe
...bet
...bete
...peid
kaabe karbe kraabe loobe raibe rambe roobe sombe tambe
...bel...bli
...blit
...blite
...blid
juubel kaabel mööbel naabel piibel soobel weltweebel
...ber...bri
...brit
...brite
...brid
detsember kaliiber kamber klamber kwatember käärkamber lember naaber nowember number oktoober piiber pulber rabarber september siiber toober ämber
...bras...pra
...brast
...braste
...praid
habras kibras käbras tõbras wabras
...dane...dase
...dast
...daste
...dasi
ebeldane haruldane hõbedane jahedane küllaldane laialdane lapeldane lausaldane libedane lähedane lüheldane murreldane pikaldane rahuldane wanaldane warjuldane wardane wäheldane õheldane üksildane
...das...da
...dat
...date
...daid
labidas
...de...te
...det
...dete
...teid
aade heide joode jäide keede kiide kurde köide laide leede liide loide loode luide läide muude mõõde niide näide oode peide saade sõide sööde süüde teade toide toode täide waade wiide wõide wäide wälde
...del_1...dli
...dlit
...dlite
...dlid
aadel mandel pardel pendel puudel sindel
...del_2...dla
...dlat
...dlate
...dlaid
kindel maidel
...der...dri
...drit
...drite
...drid
aader kalender kelder munder mölder oleander puuder salamander seeder silinder taalder teender tilder tünder wooder wöörmünder
...di...di
...dit
...dite
...did
kõweldi oherdi uherdi
...dik...diku
...dikku
...dikkude
...dikka
aledik hapendik istandik järsandik jätkundik kaewandik kaheksandik kaljundik kaswandik kewadik kitsandik koledik kolmandik koredik kuuendik kuueteistkümnendik kõrgendik kõrwendik kümnendik lagendik lõhandik miljondik mädandik neljandik piirandik pimedik põlendik raiendik raendik roogendik sajandik segadik seitsmendik seljandik sigudik silendik sulendik tasandik tihedik wabadik wedandik wiiendik wõrendik üheksandik
...dis...dise
...dist
...diste
...disi
hapandis kirwendis kolmandis käperdis libedis liigendis logadis lällerdis magadis nagadis niperdis niserdis segadis winderdis öeldis
...dune...duse
...dust
...duste
...dusi
jämedune mäherdune pärandune säherdune wähedune
...dur...dru
...drut
...drute
...druid
lendur tundur
...dus...duse
...dust
...duste
...dusi
aasandus ahendus aiandus aimdus alandus arendus asendus asjandus asundus awaldus awandus ebeldus edendus eeldus eraldus erandus eredus etendus haledus hangeldus hapandus hapendus haridus haruldus headus heegeldus heldus heledus helendus hingeldus hubadus hõredus härdus häädus igadus ihaldus iiweldus ikaldus iludus imandus isandus isedus istandus jahedus jubedus jumaldus jumedus jõledus jäledus jämedus jändus järeldus jätkandus jäädus kadedus kaewandus kahandus kahardus kalandus kaledus kallidus karedus kasidus katkendus kaubandus kaunidus keerandus kenadus kergendus kibedus kikerdus kirjandus kirjeldus kirmendus kirwendus kisendus kitsendus kitsidus kogudus kohedus kohendus koledus kolmandus koondus korraldus koredus korjandus kriipseldus kumedus kumendus kummardus kõladus kõmmeldus kõrgendus kõwadus kõwendus kõwerdus kähardus käredus küllaldus kütkendus laewandus lagedus lahedus lahendus lahwandus laiendus laimdus lamedus laperdus lasandus libedus ligedus ligendus ligidus lisandus logedus loodus loogeldus loperdus lubadus lõbudus lõdwendus lõhandus lähedus lähendus lühendus lühidus magadus mahedus majandus meisterdus moondus murreldus mustendus mõjudus mõrudus mädandus mäendus needus nikerdus niserdus niwerdus nobedus nukerdus nõelandus nõrgendus nüridus obadus ohwerdus oksendus oldus omadus omandus osadus pahadus pahandus paimendus paljundus parandus pasandus peenendus pehmendus peksandus pikendus pillandus pimedus pimendus pisendus puserdus puudus põhjendus põlwendus pärandus pässandus pöördus pügaldus pühadus pühendus püsidus rabandus rabedus rahandus rakendus rammendus raskendus rehkendus riwedus rohkendus saadus sagedus saladus seadeldus sebidus seemendus segadus sehkendus sekeldus sigadus sigidus siledus sirdus soendus suurendus sõgedus sõgendus sõnandus sõrendus südidus süwendus tabandus tagandus tahendus tarandus tarwidus tasadus tasandus terendus tigedus tihedus tiidus tikandus toherdus tohterdus toredus truudus tublidus tumedus tõendus tõsidus tõstandus tähendus täiendus tärgeldus tühendus tükeldus usaldus uudus uuendus wabadus wabandus wagadus waheldus wahendus wajadus walendus wanadus waondus warandus warjundus wemmeldus wigadus wigurdus wihadus wirwendus wisadus wispeldus wõlandus wähedus wähendus wäherdus wäledus wäljendus wäändus õhedus õhendus õhudus õiendus ägedus ähwardus äpardus öeldus öördus ühendus üksildus üksindus ülendus ümmardus ürjandus
...e_1...eda
...edat
...edate
...edaid
ebe ere hale hele hõbe hõre jahe jube jõle jäle jäme kabe kade kale kare kibe kobe kohe kole kore krabe krõbe kume kõhe kõle käbe kähe käre lage lahe lame lebe libe lige loge lähe mage mahe muhe mure müre nobe näbe page pime pire pude rabe rage riwe räme rüwe sage sale sile sire sobe sume sõge sõre säre tahe tige tihe tine tohe tore tume tüse wahe wihe wile wine wire wäle äge äre
...e_2...eme
...et
...emete
...eid
ase ebe habe ige jäse kibe kube kübe lade lõge made mäde nare nide pide pude pune sade sage side suge säde tage tühe ude ware
...ed...#
...#
...ete
...eid
kandmed nirmed peied päitsed pügemed ristsed rõuged suitsed
...ee...ee
...eed
...eede
...eesid
essee idee klišee klishee komitee kuplee lee mošee moshee palee pikee portree püree želee warietee
...eek...eegi
...eeki
...eekide
...eekisid ja eeke
apteek hüpoteek kreek leek seek
...eep...eebi
...eepi
...eepide
...eepisid ja eepe
seep
...eer...eeri
...eeri
...eeride
...eerisid ja eere
bakteer inseneer kawaleer komandeer leer poleer saduseer wariseer
...eet...eedi
...eeti
...eetide
...eetisid ja eeta e eete
admiraliteet askeet autoriteet fakulteet formaliteet humaniteet indiwidualiteet komeet kwaliteet kwantiteet majesteet neet pasteet peet pieteet planeet spetsialiteet uniwersiteet
...ei...ei
...eid
...eide
...eisid
kantselei lei partei patarei plebei politsei prei protohierei rentei
...ek...eku
...ekut
...ekute
...ekuid
minek olek panek tulek
...el_1...ela
...elat
...elate
...elaid
ahel ebel edel kõmmel nigel wedel
...el_2...eli
...elit
...elite
...elid
kaamel kabel kummel mudel murel orel pudel pügel redel sedel sinel sirel tabel topsel tunnel wedel wirel
...em...ema
...emat
...emate
...emaid
koerem kusem lapsem ligem loigem lühem mehem mõlem pahem paksem panem parem pisem saksem suurem sõbrem targem teisem waljem wanem warem warjem wähem weisem wiimsem õhem ülem
...ent...endi
...enti
...entide
...entisid ja enta e ente
agent assistent dokument dotsent eksperiment element instrument intelligent kompliment konkurent kontinent konwent korrespondent moment oponent ornament parlament patent patsient pergament president protsent pärgament referent rent rewident rügement sakrament student superdent talent temperament testament transparent tsement wundament
...ep...epi
...epit
...epite
...epid
kanep sinep terep
...er_1...era
...erat
...erate
...eraid
kumer kõwer sõmer
...er_2...eri
...erit
...erite
...erid
herber häärber ingwer kampwer kantsler kartser kelner ketser klawer kraater kärner loger loorber maakler meier ooper paber pitser propeller seller tisler triller tölner wader
...er_3...eri
...eri
...eride
...erisid ja ere
kuberner ohwitser tikerber
...es_1...ese
...est
...este
...eseid
ilwes jänes kires kirjes lauges lehes liiges meres neljes nõges talles tõrges wares weljes wirges
...es_2...e
...est
...este
...eid
helmes hernes kirwes ternes toores wiires
...et...eti
...etit
...etite
...etid
amet klarnet kornet korset kriket magnet manset palet pilet prohwet puhwet raket samet tahwet tapet trompet trumpet uhet
...ett...eti
...etti
...ettide
...ettisid ja etta e ette
ballett duett etikett falsett kabinett kadett kett kotlett kwartett lett menuett mett minarett motett operett parkett pett plett pudrett +rett rosett siluett skelett sonett taburett tertsett winjett wiolett
...ew...ewa
...ewat
...ewate
...ewaid
jõgew kidew kirew kobew laugew lodew minew pidew pinew pudew põnew pädew tegew tugew werew wägew ägew ärew ülew
...gas_1...ga
...gat
...gate
...gaid
heeringas kuningas mõningas olangas remmelgas rämmelgas sedelgas sipelgas toomingas wemmelgas õlangas
...gas_2...ka
...gast
...gaste
...kaid
ergas halgas kaigas kaugas kirgas koigas korgas kõlgas köögas küngas laegas laugas lõugas meigas mülgas pilgas põrgas riugas roigas rongas roogas rõigas rüngas tongas tõlgas töngas tülgas tüügas ungas urgas wilgas wõigas wälgas
...ge...ke
...get
...gete
...keid
krooge looge lõige läige maage muige mülge pilge põige rooge rööge solge tilge tuige tõlge tõuge waige wilge wõrge wälge ärge
...gel...gli
...glit
...glite
...glid
ingel keegel kringel mergel mürgel peegel pergel põrgel reegel smirgel spargel triangel
...ger...gri
...grit
...grite
...grid
jääger jünger laager neeger tiiger
...gune...guse
...gust
...guste
...gusi
+kangune kaugune kergune +kõrgune lapergune latergune lopergune pikergune ümmargune
...gur...gru
...grut
...grute
...gruid
haigur kangur kängur ungur waugur wingur
...gus...guse
...gust
...guste
...gusi
haigus helgus julgus kangus kargus kaugus kergus kõrgus leigus selgus õigus äigus
...ia...ia
...iat
...iate
...iaid
aaria akaatsia akadeemia aktsia allegooria amnestia analoogia anarhia anatoomia antropoloogia apaatia arheoloogia aristokraatia astroloogia astronoomia autonoomia bibliograafia biograafia bioloogia bürokraatia demagoogia demokraatia diplomaatia eleegia embrüoloogia energia entsüklopeedia epideemia etnograafia etümoloogia fantaasia filoloogia filosoofia fotograafia füsioloogia geograafia geoloogia geomeetria graatsia harmoonia hirurgia histooria hüsteeria ideoloogia iroonia kategooria keemia komöödia koopia kosmograafia kronoloogia liilia litograafia maagia maania magneesia mateeria melankoolia meteoroloogia mineraloogia morfoloogia muumia mütoloogia ortograafia paroodia patoloogia poeesia polüfoonia pomoloogia psüholoogia rapsoodia reliikwia seepia seeria sinfoonia stenograafia strateegia sümmeetria sümpaatia zooloogia tautoloogia tehnoloogia teoloogia teooria terminoloogia topograafia tragöödia trigonomeetria türannia utoopia ökonoomia
...id...#
...#
...ide
...isid ja e
kadrid kibrid kruustangid käärid tangid
...ii...ii
...iid
...iide
...iisid
gallerii klii kolibrii kolonii kompanii loterii markii partii pii prii ženii
...iid...iidi
...iidi
...iidide
...iidisid ja iide
asteroiid inwaliid püramiid siid tselluloiid
...iik...iigi
...iiki
...iikide
...iikisid ja iike
liik mosaiik piik riik tiik triik wiik
...iil...iili
...iili
...iilide
...iilisid ja iile
automobiil kiil lokomobiil miil profiil siil stiil wentiil wiil
...iin...iini
...iini
...iinide
...iinisid ja iine
aniliin apelsiin bensiin dessätiin glütseriin hiniin jasmiin kiin mandariin mandoliin miin naftaliin nikotiin peleriin pliin püroksüliin rubiin rutiin sardiin serpentiin steariin želatiin terpentiin tessatiin trihiin turbiin waseliin
...iis...iisi 
...iisi
...iiside
...iisisid ja iise
aktsiis aniis markiis paradiis piis poliis riis serwiis wiis
...iit...iidi
...iiti
...iitide
...iitisid ja iite
biskwiit dünamiit grafiit graniit jesuiit koloriit kosmopoliit krediit kriit metropoliit moskiit niit pliit rekwisiit zeniit termiit wisiit
...iiw...iiwi
...iiwi
...iiwide
...iiwisid ja iiwe
negatiiw objektiiw oliiw regulatiiw
...ik_1...iku
...ikku
...ikkude
...ikka
aganik ahelik alewik humalik hämarik igawik jumalik kanarbik kawalik kobarik +kodarik konarik kumerik kõrendik kõwerik käbarik kägarik madalik mügarik palawik rumalik sadamik sagarik sõlmestik sõmerik säbarik sügawik terawik tuharik wedelik weerandik äbarik ümmarik
...ik_2...iku
...ikut
...ikute
...ikuid
aidik anatoomik arseenik astik esik esmik haawik heidik hellik helmik hepik hommik hunnik hurtsik hõimik hõlmik härik häälik höörik irwik isik istik joodik jooksik joonik jumik jutik jõndrik kaarik kaksik kambrik kannik kantsik kaasik kastik kaswik katsik kaustik keelik keerik kehik kehwik kesik kiidik kirik kitsik kiudik kliinik kobrik koidik kolmik kontsik koorik kopik korik kortsik kraasik kriimik kuhik kuiwik kummik kusik kuuik kuusik kõrik kõrsik kõrwik käblik käpik kärnik kärsik käsik köidik körtsik kühmik küüdik küürik laadik laanik laastik ladwik laisik lapik lapsik lastik laulik lausik lehmik lehwik leisik lemmik lepik liblik liiwik lillik linik litsik lohik lootsik luurik länik lüpsik maimik metsik mustik muurik mõllik männik mätik nabrik naesik naisik narmik nastik neitsik nelik neljik nimik noorik nurmik nuumik nuustik nõelik nõlwik nõmmik nährik nöörik nürik odrik oinik orik orwik osmik otsik paasik padrik paksik palmik pealik peksik pentsik persik petsik pihik podrätsik poisik polikliinik poolik porik pränik puhmik punik puudik põdrik põlwik põõsik päitsik pälwik pärdik päädik päälik pühik pütik rapik rautsik reedik rinnaspoolik ristik rootsik roowik rubrik rästik rätik rööwik rüüstik saadik saarik saksik salmik sarapik sarwik saunik sawik seelik seenik sepik serwik sonnik sopik suitsik sunnik suwik sõlmik sõnnik sõrmik sõrwik sõudik sõõrik säärik söödik süstik sütik süüdik taldrik talwik tammik teisik terwik tihnik tiiwik tohik toimik toorik torbik tornik tortsik troopik tutik tuulik tuustik tõmmik tõrwik tõusik tähnik tähik tüwik ummik utik wabrik waewik walik wanik warwik warik wastik weerik wetik wiidik wiimik wiipsik wildik wirsik witsik wõhik wõrsik wõsik wõõrik wärik wäänik wöödik õpik õunik ööpik üksik
...im...ima
...imat
...imate
...imaid
meistrim narrim sandim seltsim
...in...ina
...inat
...inate
...inaid
ahin arsin erin helin hurin hõrin härin inin irin jagin jorin judin juhin jumin jõmin jõrin kabin kahin kamin kardin kasin kibin kigin kihin kilin kirin klirin klobin kobin kohin kolin korin krabin kragin krobin krõbin krõgin kubin kulin kumin kurin kõbin kõhin kõlin kõmin kõrin kõsin kädin kägin kähin kärin labin ladin lagin lahin larin libin lidin lobin lodin login lohin lorin losin ludin lõgin lägin lärin madin masin mulin mõlin mõmin mädin müdin mügin mühin mümin mürin nabin nagin nahin nasin nigin nirin nohin norin nosin nurin närin padin pagin pahin pamin parin pinin pirin pladin plagin plarin plärin pobin podin pomin porin pragin prigin pudin puhin purin põmin põnin põrin pärin pühin rabin radin ragin ribin rigin robin rosin rudin rägin rögin rübin rüdin rüsin sabin sagin sahin sasin sihin sirin sisin sobin sohin solin sorin sosin suhin sulin sumin surin susin sädin sägin sähin särin säsin tilin tinin tirin torin tosin tuhin tõrin tärin tülin tümin uhin umin usin wabin wadin warin widin wihin wilin wirin wisin wudin wuhin wulin wurin wõbin wõrin wärin õhin ägin ähin ümin
...int...indi
...inti
...intide
...intisid ja inta e inte
hüakint hüatsint labürint lint tint wint
...is_1...ise
...ist
...iste
...iseid
emis heris hoidis hõris hööris iibis jalgis joonis jätis katsis keedis keeris keris kinnis kuudis käis kälis käpis kärbis kätis köidis künnis küpsis kütis laudis leidis loomis metsis mähis määris neidis nugis oodis paabis pealis persis petis poolis pruulis päälis pööris redis rääbis selis sepis serwis sõbris sõõris sääris söelis sügis teadis topis tropis tähis täidis uudis weeris welis wenis woolis õilis ääris
...is_2...ise
...ist
...iste
...isi
jaspis kümnis lehelis niplis püüdis seadis terwis tärklis walmis wedelis
...is_3...i
...ist
...iste
...id
kallis kaunis naeris nairis saalis saeris
...ist...isti
...isti
...istide
...istisid ja iste
anarhist ateist baptist batist dualist egoist entsüklopedist formalist humanist humorist idealist indiwidualist jurist kolonist kommunist kontorist kursist masinist materialist naturalist nowellist optimist organist pessimist pianist polüteist protokollist publitsist purist realist seminarist separatist solist sotsialist spetsialist spiritist stilist šowinist teist telegrafist tenorist
...ja...ja
...jat
...jate
...jaid
astja halleluuja jooksja kiiwitaja koowitaja kuutaja minija murdja mõrsja möhitaja rõugutaja sööbija šampanja taidleja tiirataja tikutaja tillutaja wardja wihitaja wõrbitaja ümmardaja
...jas...ja
...jat
...jate
...jaid
abajas angerjas elajas haabjas hagijas hahkjas haldjas haudjas helkjas hurtjas jõudjas kahkjas kammeljas kasujas kaswjas kibejas kihkjas kihujas kikjas kiskjas konkjas korpjas krobijas krõbijas krõmpsjas kuiweljas kõbujas kõlajas kõlujas kõrkjas latwjas lasjas laudjas lestjas libajas lipsjas litsjas lonkjas lustjas luudjas lõnkjas läägjas lüheljas majajas maltsjas minijas mudajas mustjas muutjas mõlkjas mõrkjas nahkjas naksjas niltsjas nooljas nõrkjas nõudjas näksjas nälkjas närtsjas näsijas orajas paatjas pankjas parajas pehkjas pleekjas pruunjas puntjas putkjas päsjas rahkjas raksjas rasjas raudjas roodjas rooskjas ruskjas sinkjas sirajas sompjas sumejas sumpjas tahkjas takjas tinajas tohtjas tompjas tuhkjas tuhmjas tuhnjas tungeljas tõhtjas tänkjas tölpjas tönkjas tülkjas undjas wahajas walkjas wedurjas weerjas werkjas wibujas widujas wilajas wimmajas wingjas wingerjas wintsjas wirkjas wõikjas wäheljas wänkjas wäntsjas wärdjas õgijas ülbjas
...jus...juse
...just
...juste
...jusi
haljus kurjus lahjus paljus salajus soojus tühjus waljus
...ka...ka
...kat
...kate
...kaid
aritmeetika arnika botaanika dogmaatika dramaatika dünaamika eetika erootika esteetika füüsika graafika grammatika gümnastika kaleska karakteristika klassika kriitika kroonika loogika lüürika matemaatika mehaanika metoodika miimika muusika müstika optika ornamentika paanika pedagoogika plastika poeetika poleemika poliitika praktika pürotehnika retoorika rütmika sholastika statistika stilistika süstemaatika taktika tehnika traagika
...kane...kase
...kast
...kaste
...kasi
allikane harakane jalakane juurikane kadakane kõlkane künkane laukane lutikane ohakane pedakane pihlakane pilkane soolikane tubakane urkane wasikane
...kas...ka
...kat
...kate
...kaid
albikas allikas annikas antsakas arukas arwukas aukas eakas eblakas edukas effektikas elukas emakas habekas haokas haisukas haljakas hallikas hapukas harakas harjakas harwakas heakas heinakas hilbakas hilphalbakas hilpharakas himukas hinnakas hoolakas hoolikas huntsakas huntsantsakas hännakas härjakas hääkas idukas ihnakas ilakas imikas isakas isekas isukas iwakas jahukas jalakas jonnakas jonnikas joomakas joowikas juhmakas jumekas jumikas jurakas jussakas jutukas juurekas juurikas juustukas jõhwikas jõmmakas jõmmikas jõmpsakas jõmpsikas jõukas jämekas jässakas kaabakas kaalukas kaalikas kadakas kaelakas kahmakas kahukas kahwakas kajakas kalakas kallakas kaltsakas kambakas kannukas kannikas kantsukas kapukas karikas karmikas karwakas kasakas kasukas kaunakas keelekas keelikas keerakas kehakas kehwakas kentsakas kepsakas kerakas kerekas kerjakas kibekas kihukas kiidakas kiilukas kiitsakas kimbakas kipakas kipukas kirjakas kisakas kiukas kiusakas koblakas kohmakas koiwakas kolakas kollakas kondakas kondikas konksakas koonukas koorikas kopikas kopsakas korbakas korrakas korbikas krapsakas kruusakas kujukas kulukas kumikas kummakas kummikas kurjakas kurikas kutsikas kõbjakas kõlakas kõlukas kõmakas kõmbakas kõnekas kõpakas kõrikas kõrrekas kännukas kärakas kärsakas käsnakas käänakas käärakas kühmakas küürakas küüsikas laamakas laastukas labakas ladwakas laewakas laiakas lammakas lapakas lapsekas larakas lartsakas latakas latikas lehekas leiwakas lennukas lestakas libakas liblikas lihakas liimakas liiwakas lillekas lillikas lillakas limakas linakas linnukas lipakas lipsakas litakas litsakas liukas lobakas lobjakas lohakas lohmakas lollakas lombakas lontsakas lopsakas lorakas lortsakas lotakas lubjakas lusikas lustakas lustikas lutikas lõmpsakas lõuakas lõwikas läilakas lätakas lülikas maasikas madjakas magekas maokas mahlakas maiakas majakas malakas mallikas mardikas marjakas marukas massakas matsakas mehekas meesikas melekas meekas metsakas miilikas millimallikas moekas moodukas moonakas muhukas mullikas murakas murekas mustakas mustikas mutikas mutsakas mutukas muulikas mõhukas mõnukas mõrtsukas mõrukas mõttekas mõõdukas mähjakas märjakas mühakas mürakas mütakas mütsakas naljakas napakas narmakas narrikas nartsakas nihwakas nilwakas nimekas ninakas nirtsakas noolekas nuiakas nupakas nupukas nurakas nurikas nurmekas nõokas nõukas näokas nälwakas näpsakas närakas närtsakas nässakas nätsakas nöörikas oblikas odakas ohakas ojakas okkakas oksakas orakas orikas otsakas otsukas paadikas paatsakas pahakas palakas paljakas paljukas palukas pantsakas parukas patakas peakas pedakas pehmikas pentsakas perekas perukas pihlakas pihakas pilakas pillakas pimekas pinnakas pirtsakas pirukas plartsakas pohlakas pontsakas prahwakas prussakas pruunikas puhmakas punakas punnikas purakas purjekas purikas putukas puusakas põhjakas põntsakas põrakas põrnikas põõsakas pärakas pässakas pätakas pääkas raokas rabakas rahakas raibakas rajakas rammakas rammukas rauakas reiekas riiakas rinnakas ritsikas rohekas rohukas rohmakas roobakas roakas rusikas rutakas ruumikas rõõsakas räitsakas räpakas röötsakas rühmakas rüssakas saarekas saksakas sandikas sarikas sauakas sawikas seemnekas seljakas seltsikas setukas sihwakas sinikas sirakas sitikas sookas soolikas soonikas sugukas suitsukas sulakas suukas sõjakas sõnakas sähwakas särakas säärekas söakas söömakas südikas süsikas taelakas taimekas takukas tallukas tasakas tatikas tedrekas tembukas terakas tiiwakas tiirakas timukas tinakas toekas tohukas toidukas tolmukas tolwakas toorakas toorekas topakas torakas torekas torsakas torukas tossakas totakas tubakas tuisakas tujukas tulikas tulukas tumekas tupekas tupsakas turakas turjakas turtsakas tutikas tuulikas tuumakas tuumekas tuustakas tõekas tõmmukas tõrrukas tõrwakas tõusakas tölbakas tömbakas töntsakas töntsikas töökas tülikas tüwikas tüüakas ulakas ummikas untsakas upsakas urwakas uurakas waarikas wahakas waigukas waimukas wallakas walwakas waljukas wallikas wanakas wapsikas warakas warikas warjukas warmakas warrekas warrukas warsikas wasekas wasikas wastakas watsakas wetikas widukas wihakas wiidakas wiidikas wiilakas wiilukas wiisakas wilakas wildakas wiljakas willakas wilukas wimmakas winnakas wintsakas wirtsakas wirukas wohmakas wõidukas wõimakas wõimukas wõsakas wõsukas wäljakas wäntsakas wäädikas wäänakas würtsikas õhukas õiekas õlakas õnnekas õrnakas õunakas äiakas äädikas üdikas
...ke_0...kese
...kest
...keste
...kesi
aadrike ajake ahtake ahtike aiake ainuke aknake albike eeslike eideke elajake haagike haoke halwake halwuke haluke harakake harjake harwake harwuke hauake hawike heake heldeke hiieke hilbuke hobuseke hoobike hulgake hundike hännake härjake hääke ikkeke ilmake ilmuke inglike jaoke jalake joogike jumalake jupike jõekene järjeke järguke kaapeke kaarnake kaaneke kablake kakuke kallike kambrike kannuke kannike kandleke kantslike kapake kapike karrake karjake karjuke karikake karbike karwake karwuke kaseke katlake kaunike kaubake kausike kebjake kebjuke keeruke kelguke kellake kelluke kepike kepikene kibemeke kikuke killuke kimbuke kinguke kipuke kirjake kirweke kitsuke klimbike kojake koerake koeruke kohake koiduke kolgake kondike koopake koogike koonlake kooreke kooruke koormake kotkake kotike krapike kupjake kooke kuhjake kukruke kullake kupuke kuratike kureke kurguke kuueke kuurmeke kuuseke kõhnake kõhnuke kõhuke kõpuke kõrkjake kõrreke kõueke käoke käpake kärjeke kärgake käeke kääruke köieke kördike kübemeke künkake küünlake küüneke laaneke labidake ladwake ladwuke lagleke laheke laisake laiuke lakkeke lakake lambake lambuke lambike lapike lapseke lapsuke latike lauake lauguke leewike leheke leiwake leigeke leseke liikmeke linnuke lipuke liuake lodjake lohuke loiguke lokike lombike loogake looguke loomake loomuke luuake lõkkeke lõoke lätteke lühike madalake madaluke maoke maimuke mantlike marjake marjuke meheke mehike meistrike mereke misuke moeke moodike mooduke mullake mulguke mungake murruke mutrike mutuke mõtteke mõõgake mäeke märjuke märgike mättake möldrike naabrike naadike naeseke naesuke nahake naiseke naisuke napake narmake natuke niidike nobedake nokake nokuke nooruke noake nupuke nurgake nutike nõdruke nõrgake nõrguke näoke näpuke näälike oinake oiduke okkake oruke orjake orjuke osjake paadike pajake padjake paelake paeluke paoke paike paigake pakike pakuke palake paluke palgeke paljuke palgike pandlake pardike peeglike peenike peenrake peiuke pekike peksuke piibuke piisake piisuke piitsake piitsuke pilpake pilguke pinnake pinnuke pingike pisike pisuke plekike pojake pojuke poisike poldike poeke potike praoke puhtuke pukike pulgake punnake pungake pupeke purjeke purikake putukake põdrake põieke põlluke põrsake põrsuke põseke päewake päewuke pähklake päike pärjake pääsuke raoke rahwake rahwuke rakuke rattake rebaseke reeke reake riistake riistuke riidake roduke rohuke rondike rukkike rumalake rumaluke rõiwake rõõmuke rääguke rünkake sajake sahake saiake saiuke salgake salguke sambake sandike sauake seemneke sepake setuke sihuke siisike sikuke sillake sipelgake sirbike siuke soojake soojuke sokuke suleke suuruke sõbrake sõbruke sõelake sõeluke sõgedake sõluke sõrake sõrwuke sädeke sädemeke säluke särjeke särgike südameke söeke taadike tabake taewake tahike tahwlike talwake tallake talluke talleke tasaseke terdeke teoke tekike teljeke terawike tibike tibuke tiigike tikuke tilgake tilguke tilluke tippeke tipuke tireke titake titeke tohluke tohuke tohtrike tombuke toobike topike tormike totrake totruke toake tudike tuhandeke tuike tuimuke tukake tukike tuluke tunnike tunglake tupeke tursake tutike tutwake tuuleke tuwike tõllake tõrreke tõrruke tõuguke täheke täieke täkuke täpike tätrake tölbike tüdrukuke tühjake tükike tündrike tütreke uneke urkake usinake usinuke uteke utike uuduke waateke waeneke waeseke waewuke waoke waimuke waibake waibuke wakake wallake walgeke walguke wanake wanuke wankrike wargake warjuke wardake warreke warsake warsuke warbake warbuke watike weidike weike weikseke weljeke wennake wennike wereke wihuke wihmake wihmuke wiinake wiinuke wiiruke wiljake wiljuke wirguke witsake witsuke woldike woonake wõrguke wõõrake wõõruke wäetike wäheke wähike wäike wärgike wärsike wärtnake õeke õhuke õhwake õilmeke õieke õlleke õndsake õrnake õrnuke õrreke õueke äike ätike üürike
...ke...kke
...ket
...kete
...kkeid
armetuke armsake asjake auguke ike jumaluke kaeluke lake lõke läke lüke näke pake papike rake rike rooke roojuke rõke tedreke tõke täke äke
...kel...kli
...klit
...klite
...klid
harkel kiskel koskel muskel naaskel oraakel pirkel ränkel rühkel sirkel winkel wiskel wärkel ärkel
...kene...kese
...kest
...keste
...kesi
aadrikene ajakene ahtakene ahtikene aiakene ainukene aknakene albikene armetukene armsakene asjakene augukene eeslikene eidekene elajakene haagikene haokene halwakene halwukene halukene harakakene harjakene harwakene harwukene hauakene hawikene heakene heldekene hiiekene hilbukene hobusekene hoobikene hulgakene hundikene hännakene härjakene hääkene ikkekene ilmakene ilmukene inglikene jaokene jalakene joogikene jumalakene jumalukene jupikene jõekene järjekene järgukene kaapekene kaarnakene kaanekene kablakene kaelukene kakukene kallikene kambrikene kannukene kannikene kandlekene kantslikene kapakene kapikene karrakene karjakene karjukene karikakene karbikene karwakene karwukene kasekene katlakene kaunikene kaubakene kausikene kebjakene kebjukene keerukene kelgukene kellakene kellukene kibemekene kikukene killukene kimbukene kingukene kipukene kirjakene kirwekene kitsukene klimbikene kojakene koerakene koerukene kohakene koidukene kolgakene kondikene koopakene koogikene koonlakene koorekene koorukene koormakene kotkakene kotikene krapikene kupjakene kookene kuhjakene kukrukene kullakene kupukene kuratikene kurekene kurgukene kuuekene kuurmekene kuusekene kõhnakene kõhnukene kõhukene kõpukene kõrkjakene kõrrekene kõuekene käokene käpakene kärjekene kärgakene käekene käärukene köiekene kördikene kübemekene künkakene küünlakene küünekene laanekene labidakene ladwakene ladwukene laglekene lahekene laisakene laiukene lakkekene lakakene lambakene lambukene lambikene lapikene lapsekene lapsukene latikene lauakene laugukene leewikene lehekene leiwakene leigekene lesekene liikmekene linnukene lipukene liuakene lodjakene lohukene loigukene lokikene lombikene loogakene loogukene loomakene loomukene luuakene lõkkekene lõokene lättekene lühikene madalakene madalukene maokene maimukene mantlikene marjakene marjukene mehekene mehikene meistrikene merekene misukene moekene moodikene moodukene mullakene mulgukene mungakene murrukene mutrikene mutukene mõttekene mõõgakene mäekene märjukene märgikene mättakene möldrikene naabrikene naadikene naesekene naesukene nahakene naisekene naisukene napakene narmakene natukene niidikene nobedakene nokakene nokukene noorukene noakene nupukene nurgakene nutikene nõdrukene nõrgakene nõrgukene näokene näpukene näälikene oinakene oidukene okkakene orukene orjakene orjukene osjakene paadikene pajakene padjakene paelakene paelukene paokene paikene paigakene pakikene pakukene palakene palukene palgekene paljukene palgikene pandlakene papikene pardikene peeglikene peenikene peenrakene peiukene pekikene peksukene piibukene piisakene piisukene piitsakene piitsukene pilpakene pilgukene pinnakene pinnukene pingikene pisikene pisukene plekikene pojakene pojukene poisikene poldikene poekene potikene praokene puhtukene pukikene pulgakene punnakene pungakene pupekene purjekene purikakene putukakene põdrakene põiekene põllukene põrsakene põrsukene põsekene päewakene päewukene pähklakene päikene pärjakene pääsukene raokene rahwakene rahwukene rakukene rattakene rebasekene reekene reakene riistakene riistukene riidakene rodukene rohukene rondikene rookene roojukene rukkikene rumalakene rumalukene rõiwakene rõõmukene räägukene rünkakene sajakene sahakene saiakene saiukene salgakene salgukene sambakene sandikene sauakene seemnekene sepakene setukene sihukene siisikene sikukene sillakene sipelgakene sirbikene siukene soojakene soojukene sokukene sulekene suurukene sõbrakene sõbrukene sõelakene sõelukene sõgedakene sõlukene sõrakene sõrwukene sädekene sädemekene sälukene särjekene särgikene südamekene söekene taadikene tabakene taewakene tahikene tahwlikene talwakene tallakene tallukene tallekene tasasekene tedrekene teokene tekikene teljekene terawikene tibikene tibukene tiigikene tikukene tilgakene tilgukene tillukene tippekene tipukene tirekene titakene titekene tohlukene tohukene tohtrikene tombukene toobikene topikene tormikene totrakene totrukene toakene tudikene tuhandekene tuikene tuimukene tukakene tukikene tulukene tunnikene tunglakene tupekene tursakene tutikene tutwakene tuulekene tuwikene tõllakene tõrrekene tõrrukene tõugukene tähekene täiekene täkukene täpikene tätrakene tölbikene tüdrukukene tühjakene tükikene tündrikene tütrekene unekene urkakene usinakene usinukene utekene utikene uudukene waatekene waenekene waesekene waewukene waokene waimukene waibakene waibukene wakakene wallakene walgekene walgukene wanakene wanukene wankrikene wargakene warjukene wardakene warrekene warsakene warsukene warbakene warbukene watikene weidikene weikene weiksekene weljekene wennakene wennikene werekene wihukene wihmakene wihmukene wiinakene wiinukene wiirukene wiljakene wiljukene wirgukene witsakene witsukene woldikene woonakene wõrgukene wõõrakene wõõrukene wäetikene wähekene wähikene wäikene wärgikene wärsikene wärtnakene õekene õhukene õhwakene õilmekene õiekene õllekene õndsakene õrnakene õrnukene õrrekene õuekene äikene ätikene üürikene
...ker...kri
...krit
...krite
...krid
apteeker kiiker lähker maaker ooker peeker tuuker wanker welsker
...ki...ki
...kit
...kite
...kid
kätki meski
...kkel...kli
...klit
...klite
...klid
artikkel kukkel nikkel perpendikkel trikkel wikkel
...kker...kri
...krit
...krite
...krid
nikker Pikker
...kkur...kru
...krut
...krute
...kruid
kukkur tukkur
...kt...kti
...kti
...ktide
...ktisid ja kte
akt effekt ekstrakt fakt instinkt intellekt konflikt objekt produkt projekt prospekt punkt sekt subjekt takt
...kune...kuse
...kust
...kuste
...kusi
kaksikune piskune poolikune raskune +rikkune tornikune
...kur...kru
...krut
...krute
...kruid
ankur junkur kiikur lonkur luukur nahkur suhkur tuhkur tuiskur
...kus...kuse
...kust
...kuste
...kusi
akadeemikus anatoomikus dogmaatikus dramaatikus eetikus fanaatikus füüsikus hepikus jõukus keemikus kitsikus klassikus koomikus kriitikus kroonikus lahkus lohakus lopsakus lühikus lüürikus matemaatikus mehaanikus metoodikus molkus muusikus niiskus nõukus optikus piskus poliitikus politehnikus praktikus priskus raskus rikkus rohkus romantikus rõskus satiirikus sinfoonikus sitkus skeptikus statistikus tehnikus teoreetikus tihkus tiisikus traagikus tsirkus tärkus uhkus ulakus upsakus weikus wiisakus wildakus wiljakus winskus wäikus wärskus ärkus
...la...la
...lat
...late
...laid
kilpla läila Manala põhjala Toonela wiola
...lane...lase
...last
...laste
...lasi
aeglane aulane eestlane haiglane haritlane herilane hiiglane himulane huntlane hõimlane jalglane jampslane jesuiitlane juutlane kaaslane kahtlane kangelane kaudlane kerglane kesklane kihulane kimalane kiriklane kohtlane +kondlane +koonlane kosilane kosklane kristlane kuiwlane kumalane kuninglane kursuslane kähklane kälilane kärblane liitlane linnalane maalane mailane manalane matlane mesilane metslane mudilane muhameedlane murelane mustlane muulane noorlane nõulane paawstlane pahurlane paremlane parteilane peenlane pehmlane penilane pidulane pihulane pikerlane porilane pudilane pudulane põhjalane põlwlane põrglane pöidlane pükslane rahwuslane randlane riiklane rusklane saadanlane saarlane sakslane sametlane samblane soomlane sortslane sugulane sulglane sõdalane sõgelane süüdlane tegelane teralane tiiblane tormlane täidlane tölplane ugalane waablane wabadlane waenlane +waldlane +waldlane wanadlane wanalane warblane weiklane wenelane wikerlane wilistlane wõidlane wõlglane wägilane wähelane wäiklane õiglane õislane õpilane õplane änglane ühtlane üksiklane
...las...la
...lat
...late
...laid
imalas karbalas kuhilas käbalas lollikas murulas ohelas watlas
...ler...lri
...lrit
...lrite
...lrid
maaler
...li...li
...lit
...lite
...lid
preili pärli
...lik...liku
...likku
...likkude
...likka
abilik adwokaadilik aeglik ajalik ahtlik ainulik aitlik alandlik alguslik ametlik +andlik apostlik arglik aristokraatlik armulik arstlik asjalik askeetlik aulik auklik automaatlik awalik bürokraatlik demokraatlik dilettantlik diplomaatlik dokumentlik ealik eeterlik egoistlik ekslik elajalik +elulik emalik ennatlik erandlik haiglik halelik hariduslik harilik haudlik +heitlik +heitlik herralik herrandlik himulik hirmulik hoidlik hoolelik hooplik häbelik hädalik härralik härrandlik hääduslik idealistlik idiootlik igalik ihulik ilmalik ilmlik imalik imelik indiwidualistlik inimlik intelligentlik isalik isandlik iselik iseäralik isiklik isulik jaolik jesuiitlik jomplik juhuslik juplik juurlik jõulik jõõrdlik jämelik +jätlik +jätlik kaeblik kahjulik kahtlik kahulik kaldlik kandlik kannatlik kantlik karakterlik karjalik +karjaselik +karjaselik karplik kartlik kasulik kaswatlik katolik keemilik kehalik keiserlik kelmlik kestlik kibelik kidulik kiitlik kirglik kirjalik kirjanduslik kiriklik kisklik kiuslik kloosterlik kodanlik kodulik kohalik kohklik kohtlik kohtulik kohuslik kombelik konarlik +kondlik konstitutsioonlik kontrahtlik kordlik korralik korplik kosklik krahwlik kramplik kristlik kuhilik kuiwetlik kujulik kuninglik kunstlik kuratlik kurblik kurtlik +kuulelik kõlblik kõlbuslik kõlbtuslik kändlik känklik kühmlik künklik laplik lapselik laululik leidlik leplik lihalik liiderlik linnalik lohklik lojuslik looduslik loolik loomalik loomulik lustilik luulelik lõppelik lõpulik lühelik +maalik +maalik maolik majanduslik majesteetlik masinlik materialistlik meelelik mehelik mehaanlik meisterlik metslik moondlik muhklik mulklik murdlik murelik muutlik mõistatuslik mõistlik mõistuslik mõtlik mägelik mätlik naaberlik naeselik naiselik nastlik neitsilik neiulik nooruslik nõgulik nõidlik nõiduslik nõulik nõudlik nägelik näitlik närwlik ogalik ohelik ohklik ohtlik okslik olluslik optimistlik orglik orjalik osalik osklik paawstlik paendlik paganlik pahandlik pahklik paiklik paindlik +paklik paleuslik +panelik paradiislik +parandlik parlamentlik parteilik paslik patriootlik patlik pedantlik peenlik peitlik pelglik perelik pessimistlik petlik pidulik pieteetlik piinlik piiskoplik piklik pilklik piltlik pinglik pistlik plaanilik plikalik politseilik preesterlik printseslik printslik prohwetlik protestantlik puhtlik purelik puudulik põhjalik põhjuslik põlglik põntlik põrgulik põrmlik põudlik päewlik päilik pärilik pöörlik pühalik püstlik püüdlik raaglik rahulik rahwalik rahwuslik rakkelik realistlik riiklik rikkalik rohelik romaanlik rooplik rubelik rõõmulik rööplik rüütlik saadanlik saatuslik salalik samblik sasilik seadlik seaduslik seisuslik seltslik sigilik sihtlik sisalik sobilik soonlik soowlik soplik sotsialistlik sugulik sulaselik sultanlik sundlik sunduslik surelik surmlik suulik sõbralik sõjalik sõgelik sõnalik sõpruslik sädelik südamlik sügelik sümpaatlik sündlik taewalik tahtlik talituslik tarwilik tasalik teadlik teaduslik teaterlik tegelik temperamentlik teotlik testamentlik tigelik tinglik tomplik tontlik tululik tundlik tundmuslik tunglik tõdelik tõmblik tõrklik tähendlik täitlik täielik tänulik täplik töntslik tütrelik uhklik undlik unutlik urklik usklik +waatlik waenlik wahelik wahetlik waiklik waimlik waimulik wajalik walelik walitsuslik waranduslik warglik wariseerlik weljelik wendlik wennalik wibalik wigalik wigurlik wihalik wiitlik windlik wirtuooslik wooruslik wormlik wõimalik wõnklik wõtlik wähelik wäntlik wäänlik wäärtuslik würstlik õelik õiglik õiguslik õndsalik õnnelik õpetlik ämblik äpardlik +äralik ärilik ökonoomlik
...likkus...likkuse
...likkust
...likkuste
...likkusi
asjalikkus aulikkus elajalikkus imelikkus inimlikkus isandlikkus kristlikkus leplikkus usklikkus wirtuooslikkus wõimalikkus wõrrendlikkus õpetlikkus
...line...lise
...list
...liste
...lisi
aateline aastaline abiline adwokaadiline ajaline ahjuline aimeline aineline ajuline akadeemiline alguseline allegooriline analoogiline analüütiline anarhiline anatoomiline andeline anniline anekdoodiline antropoloogiline apaatiline arheoloogiline armiline armuline arstiline aruline +aruline arwuline asjaline astmeline auline +auguline aukline bibliograafiline biograafiline bioloogiline demagoogiline dialoogiline diplomaadiline dogmaline draamaline dramaatiline dünaamiline +ealine eepiline eestiline eetiline eksiline elajaline elastiline eleegiline eluline emaline empiiriline energiline epideemiline eriline erootiline esteetiline etümoloogiline faktiline fanaatiline fantastiline filoloogiline filosoofiline füsioloogiline füüsikaline füüsiline geograafiline geoloogiline geomeetriline graafiline graatsiline haagiline haiguseline haisuline haluline hallaline hambuline hangeline hanguline hargiline harjaline hariduseline harmooniline haruline haualine healine heinaline helmiline himuline hinnaline hingeline hirmuline histooriline hooleline horgiline hulgaline humoristiline hõbedaline hõimuline häbiline hädaline hännaline häniline häriline härmaline hääline hääleline hüpoteetiline hüsteeriline hüüdeline hüüuline hüüriline ideeline idülliline +ealine ihuline ilmaline iluline imeline inimeseline instinktiline isaline iseline isikuline isuline jaamaline jaoline jahiline jalaline januline jombiline jooduline jooneline jooniline juhuline jumeline juriidiline jutiline juudaline juukseline juureline jõuline jõululine järjeline järguline jätkuline kaasaline kabjaline kaelaline kaheksaline kahjuline kaitseline kalaline kaldaline kaljuline kalmuline kambaline kambriline kannuline kandiline kapaline karjaline karbiline karwaline karwuline kasarmuline kastiline kasteline kasuline +kaswuline kategooriline katkuline katkeline katseline kaugeline kaunaline keeleline keemiline keeruline keewaline kehaline kehwaline keisriline keldriline kidaline kihiline kiimaline kiiruseline kiireline killuline killaline kilbiline kingaline kirjaline kirjanduseline kirikuline kisaline kisuline kiudline kiuline kiusuline kiwiline klaasiline klassiline klassikaline koduline +koeline koguline kohaline kohtuline kohuseline kolgaline kolmeline kombeline +konnaline kondiline konksuline konstitutsiooniline kooliline koomiline koonuline kooreline kopikaline kopikuline korraline korpline kortsuline koskline kostiline kotiline kraadiline kraasiline kriimuline kriitiline krimpsuline krobeline kronoloogiline krooksuline krooniline kruusiline kuhikuline kuhjaline kujuline kullaline kultuuriline kunstiline kupuline kuratiline kurwaline kurjaline kursteline kutseline kuuline kuueline kuuruline kõhnaline kõlaline kõlbuseline kõlbtuseline kõlwuline kõrreline kõrtsiline kõrwaline kõrwuline käbiline käeline kännuline käpiline käraline kärbiline kärsaline käsiline käsuline kääpaline käänuline kääraline kääruline köiduline kördiline kühmaline külaline +küljeline +küljeline küllaline kümneline künkaline küüniline küüduline küüdiline küünraline küüneline küüruline küüsiline laadiline laadaline laenuline laeneline laewaline laeline laialine laiguline laineline lajuline lambuline lapiline lapseline lapsiline lapuline latiline laualine lauguline laululine lausaline leheline leiwaline leinaline leisikaline lemmeline lennuline lestaline letiline lihaline liialine liikmeline liigiline liiguline lilleline limuline linnaline lindiline lipi-lapiline lipiline lipuline lipsuline loiguline lojuseline lokiline londiline loodiline looduseline looline loogeline loogikaline loogaline loomaline loomuline lossiline lukuline lustiline luuleline lõngaline lõunaline läiguline lüliline lüüriline maaline maagiline magnetiline maoline mahiline majaline majanduseline margaline marjaline marjuline marmoriline mastiline matuseline matemaatiline meeleline meheline mehaaniline melankooliline mereline metafüüsiline meteoroloogiline metoodiline metsaline mikroskoobiline miljoniline mineraloogiline minutiline mitmeline moeline moluline moodiline mooduline moonaline muhuline mullaline mulguline murdeline murruline mureline muusikaline mõisaline mõisteline mõistuseline mõtteline mõõduline mõõgaline mässuline mättaline määraline mülkaline mündiline müstiline mütoloogiline müütiline naastuline naelaline naeruline naeseline nahaline naiseline naljaline narkootiline narmeline narriline nastuline neljaline neptuuniline niidiline niineline nimeline ninaline nipuline nisaline nokaline noodaline noodiline nugiline nukaline nukeline nukiline nupuline nurgaline nurgeline nutuline nõoline nõialine nõuline näoline näpuline närwiline näsuline ohjaline ohuline ojaline okkaline oksaline oluline optiline oruline orgaaniline orjaline orjuline ortograafiline osaline oskuseline otsaline paaniline paariline paawstiline pajaline padjuline paganaline paigaline paiguline pakiline pakuline palawikuline palgaline palweline pangiline paradoksiline parteiline pateetiline patoloogiline pedagoogiline peieline perioodiline pesaline peoline piduline pihaline piimaline piinaline piiriline pikaline pilguline pinnaline pinnuline pinguline plaaniline plastiline platooniline plekiline plutooniline poeetiline pojeline poleemiline poliitiline politseiline polüfooniline poognaline poogaline pooleline poordiline pragmaatiline praoline praktiline proosaline protsendiline psüholoogiline psüühiline pudiline pulmaline punnaline pungaline putkeline puudaline puuduline põimuline põlweline põngaline põrguline põrmuline põrsaline põseline põualine põuguline päewaline päewiline pähkline päiline päriline pühaline püstiline püügiline raamatuline raasuline rahaline rahuline raipeline raisuline rakuline rammuline rannaline randiline rattaline ratsaline reheline reisiline rewolutsiooniline riideline riigiline riidaline rikkaline rinnaline ristiline risuline roheline rohuline rohkeline romantiline rooline roosiline rublaline rutiiniline rutuline ruumiline ruuduline rõhuline rõuguline rõõmuline rähniline rööpaline rünkaline rütmiline saoline saagiline saaniline sabaline sajaline sajuline saajaline sahaline sakiline saksaline salguline sammuline sambline sambaline sapiline sarkastiline sarweline sarwiline satiiriline saunaline seaduseline seeneline seisuseline seitsmeline seljaline seltsiline sepiline serwaline serwiline sholastiline sihiline siiluline siiru-wiiruline sillaline silluline silmaline silmiline silbiline sirmiline sirbiline skeptiline sofistiline songeline soomuseline sooneline soowiline sopiline spetsiifiline statistiline stenograafiline stilistiline strateegiline suguline suiline suitsuline sukaline suleline summaline surmaline suuline suureline suwiline sõbraline sõjaline sõkline sõleline sõlmiline sõnaline sõnuline sõpruseline sõraline sõrmeline sõrmiline sõrwaline sõrwiline sõõruline sõõrmeline sälguline sängiline säpuline särgiline söögiline söömaline südameline sügeline sümmeetriline sümpaatiline sümptoomiline süntaksiline sünteetiline süsteemiline süstemaatiline süüline zooloogiline tawaline taewaline tahteline tahaline tahiline tahuline taideline taiuline taktiline tallaline talguline taluline talwiline tanguline +taoline tarbeline tareline tarwiline tasaline tautoloogiline teaduseline teatriline teeline teoline tehniline tehnoloogiline tengaline teoloogiline teoretiline teraline terrassiline terweline terwiseline tiiwaline tipi-täpiline tipuline toaline toimeline tolliline tombuline toobiline tooniline topograafiline topiline tormiline traagiline trepiline tressiline triibuline troopiline tsüüniline tuhandeline tuisuline tujuline tunniline tundeline tupeline turuline tõbeline tõeline tõlkeline tõuline tähniline täheline tähenduseline täieline täkiline täkuline tönkaline tööline tükiline türanniline tüweline tüüpiline ukseline usuline utoopiline waateline waenuline waewaline waoline waheline wahiline wahuline waiuline waimuline wajaline wakaline walguseline walitsuseline wallaline waluline wammiline waraline waranduseline warwuline warruline warjuline warreline warsaline waruline wasikaline wastaline wastuline weoline +wereline wermiline weskiline widuline wihaline wiieline +wiisiline +wiisiline wikeline wilguline wiljaline willaline winnuline wirgaline wirmaline witsaline witsuline woliline woodiline wooriline wooruseline wormiline worbiline wõimuline wõlaline wõrraline wõrguline wõrrendiline wõsuline wõtmeline wõõruline wäeline wäljaline wäädiline wääniline +wääriline wääwline wöödiline õhuline õhtuline õieline õiguseline õitsmeline õitsiline õlaline õnneline äkiline +äraline äriline ökonoomiline üheline üsaline
...ll...lli
...lli
...llide
...llisid ja lla e lle
artell flanell hall hotell häll idüll karussell koll kontroll korall košenill koshenill kristall krokodill kukerpall kull lall loll lüll mall metall moll mull mõll nall nowell null pall panderoll pastell patrull pedell peetersell petersell pill prill protokoll pull rull sall sell šrapnell tall till toll trall trell trill trull tull tüll wall wanill wasall wilespill will wodewill wull wõll
...lus...luse
...lust
...luste
...lusi
aplus batsillus heitlus hooplus jagelus jutlus kahklus kahtlus kaklus kauplus keerlus kerglus kiilus kiimalus kindlus kohklus kohtlus kristlus kõrklus läilus mõtlus nuhtlus näitlus ollus pehmlus pohmelus poolus põiklus pöörlus rabelus riidlus riielus rohilus rüütlus seadlus sugulus suplus sügelus tahtlus taplus tõmblus usutlus waatlus waenlus waidlus wehklus weiklus wiljelus wõimalus wõistlus wõitlus wõrdlus wäiklus õiglus õmblus ühtlus ütlus
...mane...mase
...mast
...maste
...masi
koormane lähemane narmane nurkmane pahemane ülemane
...mel...mli
...mlit
...mlite
...mlid
formel köömel rühmel
...mene...mese
...mest
...meste
...mesi
astmene esimene inimene istmene ligimene liikmene mitmene
...mer...mri
...mrit
...mrite
...mrid
haamer käämer päsmer uhmer wehmer
...mik...miku
...mikku
...mikkude
...mikka
asemik esimik habemik keerasmik kõrtsmik lademik lagamik lamemik seitsmik sõnumik südamik tõstmik waremik wedamik
...mine...mise
...mist
...miste
...misi
alumine eelmine järgmine keskmine ligemine mäemine otsmine pealmine pilkmine päramine pärimine päälmine seesmine sisemine tagumine undamine wahelmine wahemine weermine wälimine äärmine ülemine
...mmel...mli
...mlit
...mlite
...mlid
kimmel trummel
...mus...muse
...must
...muste
...musi
absolutismus ateismus baptismus barbarismus bürokratismus despotismus dilettantismus dogmatismus dualismus egoismus ehmus fanatismus formalismus galwanismus germanismus humanismus huumus hüpnotismus idealismus indiwidualismus inimus jagamus juhtumus katekismus kidamus kogemus kogumus kommunismus kõdumus kõlksumus käimus kärsimus käsitumus künismus küsimus liberalismus lodamus magnetismus materialismus mehanismus militarismus mitmus monoteismus naturalismus neologismus nihilismus nägemus odamus olemus optimismus organismus panteismus parallelismus patriotismus pedantismus pehmus pessimismus pleonasmus polüteismus protestantismus purismus päramus pärimus pühimus pühkimus püsimus püüdmus ratsionalismus realismus reumatismus rohmus romantismus rütmus sarkasmus sattumus selgamus sentimentalismus separatismus sisemus sisimus siugamus skeptitsismus sofismus soowimus sotsialismus spiritismus sulgmus summus sündmus šowinismus tahtmus tasumus teadmus tegemus teismus tingimus togimus toitmus tsünismus tundmus tüdimus uurimus waibumus walmus wanemus wandalismus wedamus wiibimus wilamus wäetimus wähemus wäsimus äärmus ülemus
...na...na
...nat
...nate
...naid
plaatina
...nas...na
...nat
...nate
...naid
wabarnas
...nd...ndi
...ndit
...ndite
...ndid
aadend alund elund erand haarand hapend harjand irwand isend jaond kaewand kakand katkend kawand kirjand kiwind koend lauand lirgand lorand lõigend lõuend malend mõjund naljand näidend paenand painand palend pojand porgand saland seisend soend teisend tõrwand tütrend usund wahend warjund wastand weerand westand wõrrend wäidend
...ne_1...se
...st
...ste
...seid
ajane ajune alatasane alkoholine alune ammune arune +arune aurune eane eblane emane esine haawane halune harjane harune hawine heinane helmine herine higine hiirine hilbune hiline hingene hobune hommene hubane hukane hulgane hurmane hõimune hõrine hädane hädine härine härmane häälene idülline igane ilane ilmane imane imene isane isune jagune jahune jalane janune joomane joonene juurene jõgine jõhwine jõmmine jõulune jämune järgune järwine jääne kaalune kabene kabjane kaerane kahene kalane kaljune kanane kannune karrane karjane karine karmune karbane karune karwane katkune kauane +kaubane kaunane +kaubane keene kehane kerane kesine kestane kidane kihwtine kiimane killune kingune kinnine kirane kirbune kiune kiwine klaasine kliine kodane kojane kodune kogune kohane +kohene kohmane koine koiwane kollane kolmene kondine koorene korbane +korrane +korrane kortsune +korune kosene kotine kraawine kriipsune kriidine kruusane kruusine kublane kudune kullane kulune kummine kupune kurgune kusine kuune kuuene kuuline kuusene kuusine kõdrane kõlune kõntsane kõrrene kõrsine kõrwane kõõmane käbine käiane kärnane käsine käsnane kätine köhane köiene kördine kühmane külane +küljene küline +küljene küllane +külwine kümnendikune küünene küünine laadine laawane labane ladwane lagendikune lahjane lahune lahene langune lapsine lauane laugune leegine leemene lehene lehmane leiwane leiline leinane lepane lestane ligine ligistikune lihane liiane liimine liiwane lillene limane limune linane logane lohune loigune loodine loone loomane lubjane lugune luhane lukune lumine luune luuane lõngane lõwine läbine lägane lähene läkune lämmune lüline maane maaline madune magune maone mahine mahlane maigune maksane malgane margane marjane margine marune mastine meelene mehene mehine merene merine mesine metalline metsane minune moene moodine mudane muhune muidune muinane mullane mulgune mullune munane murrune murune musune mutine mõdune mõõdune mädane mäene mägine mähjane männane märjane määrane mündine mütsine naelane naelune naerune naesine nahane naisine naljane napsine nastune neljane niidune niidine niinene niiene niisane nilbine nimene ninane nipune nisane nisune nohune nokane noodane noodine nukine nukune nukane nupune nurgane nurmene nutune nõgine nõgune nõone nõiane nõlene nõmmene nõune näljane nälwane näpune närune nöörine odane odrane ojane oksane omane orune orgaanine orjane osane otsane paasine paene paadine pajane padjune paelane pahane pahnane paigane paigune pajune pakane pakune paljune pangine parmune pasmane patune peane pealine pekine peripidine pesane +pidine pidune pigine pihune piine piigine piimane piirine pilune pilwene pilwine pinnane pingune pojane pooline porine praagane pragune preine prügine pudrune +puhune pukine pulgine pulline punane purjene purune puune puudane põhine põhjane põhune põiene põllune põline põrnane põuane põudne päewane päewine pärane pärine pärmine pöörane pühane pühine pütine püüne püüline rabane ragune rahane rahene rahune rajane rajune rakune rammane rammune randine raswane rauane rebane rehene reiene reane rihmane riistane rinnane ringine ristine risune riwene rodune roojane rohine rohune rokane roane roone roosine ropane rotine rublane rutune ruumine ruudune rõsine rõugene rõõmune räbune rädine rägane rähmane rämpsune räpune rögane saone saagine saaline saarene saarine saastane sadane sadune sajune sagrine sahwtine saiane salane salwine samane sammune sapine sarjane sarnane sarwine sasine sauene sawine seebine segane senine sennine sepane seane siidine sillane silgune silmane silmine silbine +sinane sinine sirbine sodine sogane solgine sonnune sonnine soone soolane soonene sopane soane sugune suitsune sulane sulgine sulgne summune suune suurune suwene suwine sõbrane sõjane sõlene sõlmine sõõnane sälune sängine särane säärane söene söögine süllane süldine süsine šmingine taelane tagune tahene tahune tahmane taimene takune taktine taline talline talune talwene talwine tammine tangune tasane tatine teatrine tedrene tegune teisene teljene tembune tengane terane tihane tihune tiiwane tilgane tinane tingune tindine tipune toane tohine tohune toidune toimine tolline tolmune toobine tooline toomine toonine toonane topane topine tormine torune tossune tosune tubane tudrane tugine tuhane tuhine tuisune tujune tuline tunnine tusane tustine tutine tuulene tuuline tuudine tõbene tõbine tõrwane tõsine tõugune tähene tähine täine tänane tänine tängane tühine tükine tüwene udune uimane unine urwane ussine uusine waene waewane wagane wagune waone wahane wahene wahune waigune waimune wakane waksane wallane walune wammine wanune warane warwine warjune warnane warrene warsane warwune wasene wastane watsane weane weerene weerine wennane wenene werine wesine widune wigane wihane wihune wihmane wihine wiiene wiimane wiinane wiisine wildine wiline wiljane willane willine wilune wimmane wingune wirnane wirtsane witsane woline woorine wulkaanine wõine wõidune wõimune wõrrane wõrgune wõsane wõsune wägine wähene wähine wäine wäline wäljane wööne würtsine õhune õlane õlene õllene õrrene õuene õunane ähmane äkine ärine ööne ühene ühine üksipidine ülane
...ne_2...se
...ist ja set
...iste ja sete
...seid
absoluutne abstraktne +aegne +aidne aktiiwne aktuaalne +algne banaalne barbaarne brutaalne dekoratiiwne delikaatne demonstratiiwne diskreetne eilne eksaktne eksperimentaalne ekwatoriaalne elegantne elementaarne ennemuistne ewangeelne fiktiiwne geniaalne graniitne haabne haudne homne hurmne ideaalne ilmne indiwiduaalne instinktiiwne intellektuaalne intensiiwne intiimne jalgne +juurdne jõudne +järgne +kaelne kardne kaskne kaudne keelne keerne kerkne keskne kiudne koldne kompetentne kondne konkreetne konserwatiiwne kooperatiiwne +koorne +koorne kordne korrektne koskne +kuiwne kuldne kultuurne kuuskne +külgne +laidne laudne lehtne lepne liigne +maalne maksimaalne massiiwne meelne minimaalne moraalne muistne muldne mändne möödne nahkne naiiwne negatiiwne normaalne nurkne nüüdne objektiiwne ohtne orgne paikne paralleelne passiiwne patriarkaalne pealne +piirne pikantne +pilkne poolne populäärne positiiwne primitiiwne produktiiwne progressiiwne põlwne päälne raagne radikaalne ratsionaalne raudne reaalne relatiiwne rewolutsionäärne riskantne roogne saarne sarwne sealne sedamaidne sentimentaalne siinne siitne solidaarne soliidne sotsiaalne spetsiaalne spontaanne subjektiiwne sõlgne sõrgne sõrmne säälne +süldne sümbolne taelne talwne tamne toimne toomne triwiaalne tuhkne tuulne tõugne umbne uniwersaalne urbne uudne waikne waimne +waldne +waldne wargne waskne weerne wihmne wiimne wilne wiltne witsne wõrdne õlgne õrdne õudne ängne äärne ökonoomne üleüldne
...ne_3...se
...st
...ste
...si
aastane ajutine aganane alaline alatine ankrune astjane endine haigene happene happune haraline heidene heldene hommikune humalane huumusene hõõlane igawene igine jäine kaheksane kaldane kaldene kalewine kanepine kaskine kastene katkine keskene kewadine killingine kilplane kiprane +kirikune kobarane kobarine +kohtune +kohtune koldene konarane konarine kopikane kopikune kordline korstnane +korterine kukrune kuudisene kõrbene käbarane köitene kümnene küünrane lahtine +laiune +laiune leetene leisikane leitsene loodene lustene lustjane luine lõhkine lõhmusine lõuendine lõunane maine maasikane madalune magnetine marmorine miljonine minewane mõningane mäeline mättane möödane naene naine neitsine noorune nädalane nädaline ohakine okkane orawane paberine paistene paksune pandlane paremane pehmune pidaline pihkane pikkune pilpane pisarane poognane praegune puhtene puine põlwine põrsane põskne põõsane +päine +päine pügaline ragasine rattane reedene remmelgane riidene roostene rukkine rõõnene saapane sametine sambane seelikune selgune sibulane siirupine soojune sondene soine soomusene soomusine suhkrune suine sõmerine sõnnikune sõsarine sõstrane sõõnene sügawune sügisene taignane tainane +tarkune tatrane teine teibane terasene ternene tohikune toomingane +tugewune turbane tänawune tätrane tütrene uurdene wahtrane waresene wargane warbane wasakune wastastikkune wiitene wirdene woodine +wõttene wägewune wärawine õhtune õlgine öine öösine üheksane üksluine üleüldine ümbrine üskene
...ng_1...ngu
...ngut
...ngute
...nguid
alang awang heinang jooming keerang käänang laeng lahing laseng lasing lasung leping lõhang läheng miiting murrang palang puhang pööning pöörang rüsing sadang suleng sööming tarang toodang tuhing tõstang tõuseng uurang waarang waheng wahing walang waling wassing weerang wisang wooling wõreng õieng
...ng_2...ngi
...ngit
...ngite
...ngid
ahing helling iiling killing kwiitung luhing luuding lõheng messing penning pistong puding puljong püting reiling relling sterling telling trulling tüüding upung weering wiking
...ng_3...ngi
...ngi
...ngide
...ngisid ja nge
fassong heliting kartong kupong medaljong pawiljong ring rong salong säng talong teng tung wang
...nik...niku
...nikku
...nikkude
...nikka
aidnik alewnik ametnik asunik elanik esinik habenik hapnik hirsnik hüürnik istandnik jagunik juusnik juustnik kirjanik kodanik kohtunik kunstnik käsinik kümnik laewnik lihunik lipnik mesinik mõisnik mädanik müütnik nõunik omanik osanik parisnik piltnik plotnik politseinik polkownik poodnik päranik ratsanik rentnik roodnik sadanik solotnik strasnik süsinik talunik wesinik wolinik wõlgnik
...nna...nna
...nnat
...nnade
...nnasid
hosianna keisrinna krahwinna kuninganna lauljanna luuletajanna madonna sõbranna würstinna õpetajanna
...nu...nu
...nut
...nute
...nuid
joobnu kadunu surnu
...nus...nuse
...nust
...nuste
...nusi
ahnus hümnus ihnus kahanus kainus riitsinus tiinus
...oi...oi
...oid
...oide
...oisid
koi lewkoi papagoi poi
...ol_1...oli
...olit
...olite
...olid
kampwol pinsol pistol püstol sümbol
...ol_2...oli
...oli
...olide
...olisid ja ole
alkohol witriol
...on_1...oni
...onit
...onite
...onid
biljon diakon kaanon kampson kanton koolon melon miljon misjon oksjon palkon patron piison piston portsjon semikoolon sidron sitron triljon tsitron
...on_2...oni
...oni
...onide
...onisid ja one
bariton diwisjon eskadron garnison kautsjon kommisjon kompanjon leegion leksikon makaron pangsion pataljon pension postiljon rewisjon skorpion šampinjon telefon
...ont...ondi
...onti
...ontide
...ontisid ja onta e onte
kont lont ront tont
...ood...oodi
...oodi
...oodide
...oodisid ja oode
episood metood periood
...oog...oogi
...oogi
...oogide
...oogisid ja ooge
antropoloog arheoloog astroloog bioloog demagoog dialoog epiloog filoloog füsioloog geoloog kataloog meteoroloog mineraloog monoloog nekroloog pedagoog proloog psüholoog sünagoog zooloog tehnoloog teoloog
...ook...oogi
...ooki
...ookide
...ookisid ja ooke
jook kook pook rook
...ool...ooli
...ooli
...oolide
...oolisid ja oola e oole
kool monopool nool pool rool tool
...oom...oomi
...oomi
...oomide
...oomisid ja oome
agronoom astronoom diploom ploom poom sümptoom ökonoom
...oon...ooni
...ooni
...oonide
...oonisid ja oone
alliteratsioon appellatsioon assonatsioon deklamatsioon dekoratsioon demonstratsioon detsentralisatsioon diktsioon emantsipatsioon ewakuatsioon ewolutsioon fraktsioon illuminatsioon illustratsioon kanalisatsioon kassatsioon kombinatsioon kompositsioon konstitutsioon konstruktsioon konwersatsioon kooperatsioon korkoratsioon korporatsioon kroon mobilisatsioon modulatsioon mussoon obligatsioon operatsioon opositsioon organisatsioon personifikatsioon polüfoon produktsioon progressioon proklamatsioon proportsioon prostitutsioon reaktsioon redaktsioon reformatsioon rekwisitsioon religioon reproduktsioon rewolutsioon spekulatsioon spetsifikatsioon suggestioon šabloon toon traditsioon troon tsentralisatsioon tsükloon unioon wariatsioon wentilatsioon
...oop...oobi
...oopi
...oopide
...oopisid ja oopa e oope
antiloop hoop mikroskoop periskoop roop stereoskoop teleskoop toop
...oor...oori
...oori
...ooride
...oorisid ja oore
humoor infusoor kloor koor loor meteoor moor woor
...oot...oodi
...ooti
...ootide
...ootisid ja oota e oote
anekdoot despoot idioot joot koot noot patrioot toot
...or_1...ori
...orit
...orite
...orid
agitaator alligaator assessor autor diktaator direktor doktor ekwaator elewaator faktor inspektor instruktor kondor konduktor konserwaator kontor korrektor krediitor kuraator lektor maior marmor mootor pastor professor prorektor prosektor prowiisor prowokaator redaktor reflektor reformaator registraator regulaator rektor senaator tenor tsensor wentilaator woswor
...or_2...ori
...ori
...oride
...orisid ja ore
kalingor koridor
...os...ose
...ost
...oste
...osi
eepos hüpnos müütos paatos
...ott...oti
...otti
...ottide
...ottisid ja otta e otte
boikott fagott kompott kott lott nott pankrott pott rott sprott šamott
...pe...ppe
...pet
...pete
...ppeid
hape hüpe lape lope lõpe läpe nipe-näpe nope nope ja näpe rape ripe räpe tape tipe tope täpe õpe
...pel...pli
...plit
...plite
...plid
haspel kipel raspel tempel wispel
...per...pri
...prit
...prite
...prid
kööper leeper liiper lomper
...ppel...pli
...plit
...plite
...plid
koppel kuppel nippel nüppel pappel
...pper...pri
...prit
...prite
...prid
kipper tapper
...ppur...pru
...prut
...prute
...pruid
noppur
...pus...puse
...pust
...puste
...pusi
happus leppus raipus triipus tüüpus õppus
...ras...ra
...rat
...rate
...raid
kodaras kägaras madaras pagaras pahkras
...rd...rdi
...rdit
...rdite
...rdid
jahward jõhkard käpard kööbard köönard lakard lipard logard lohmard lombard lupard lõhward lõhwerd miljard piljard wingerd
...rik...riku
...rikku
...rikkude
...rikka
hagerik igarik jändrik kadarik kidurik kukrik +kõdarik köherik kündrik laperik loderik logarik pundrik setwerik wahtrik widerik wiherik windrik wiserik wistrik wästrik ümbrik
...rine...rise
...rist
...riste
...risi
naerine nairine taaldrine tündrine
...rt...rdi
...rdit
...rdite
...rdid
...rus...ruse
...rust
...ruste
...rusi
ahtrus aprus haprus iherus ketrus kidurus naabrus nõtrus sõprus toorus totrus wagurus waprus weidrus wiperus woorus wöörus ümbrus
...s...kse
...st
...ste
...kseid
...sas...sa
...sast
...saste
...said
meltsas paatsas patsas
...sel...sli
...slit
...slite
...slid
eesel kantsel kapsel mamsel pintsel rentsel tiisel weksel
...sene...sese
...sest
...seste
...sesi
harjasene höörisene juuksene
...ser...sri
...srit
...srite
...srid
keiser mörser
...si...si
...sit
...site
...sid
alasi kõwasi neitsi
...sk...ski
...skit
...skite
...skid
harjusk karask keewesk kiosk larask libask libusk linask logask manisk marrask neelask neelusk nurask purask sisask wilask
...ss...ssi
...ssi
...sside
...ssisid ja ssa e sse
aadress ass bass ekspress intress juss jäss kaloss kamass kass kess klass kompass kompress kompromiss kongress kontrabass krass kress kross kuliss köss küpress lass loss mäss nartsiss näss pabeross pass pluss prass press printsess pross protsess puss päss püss siss tass terrass tiss toss tress tross tuss töss tüss uss waaderpass wass wingerpuss
...st...sti
...sti
...stide
...stisid ja sta e ste
arest arrest arst august ewangelist fantast gümnasiast kast kluust komponist kompost kontrast kunst kurst lust manifest mast mest nihilist nuust paawst pist post protest pruukost pulst rest rist rüüst soost soust sööst süst tekst toost troost tust tuust west worst würst
...sus...suse
...sust
...suste
...susi
ahnitsus ainsus süüalusus armsus ausus ehtsus hilisus hirmsus hoolitsus hoolsus hubasus hõlpsus häälitsus igatsus ilmsus ilusus ilutsus imitsus iseäralisus kaasus +kaelsus kahetsus kaubitsus +kaudsus kawatsus keelsus kitsus +kohesus kormitsus kursus kuulsus lihtsus +liigsus +liigsus lõbusus maenitsus mainitsus maitsus manitsus meelsus mehisus muistisus muretsus mõnusus märatsus naiiwsus neitsus objektiiwsus passiiwsus populäärsus positiiwsus produktiiwsus põlisus pärasus pühitsus rawitsus reaalsus samasus sarnasus sentimentaalsus sepitsus solidaarsus soliidsus spontaansus subjektiiwsus +sugusus sulasus sündsus takitsus tasasus terasus triwiaalsus tsensus tulisus tulusus tähtsus tühisus tülitsus udusus uudsus uusus wabritsus waesus wagatsus +waldsus +waldsus walitsus walwsus warasus wastasus weiksus wiisus wilusus wähesus õilitsus õitsus õndsus õudsus õõnsus äkisus ärksus ühisus üksluisus üleüldsus
...tas...tta
...tast
...taste
...ttaid
ketas mätas ratas
...te...tte
...tet
...tete
...tteid
kate küte läte mate mõte pete sate tõte wõte
...tel...tli
...tlit
...tlite
...tlid
apostel epistel mantel pastel peitel rüütel sahtel tartel tiitel turtel wastel
...ter...tri
...trit
...trite
...trid
alabaster amfiteater auster baromeeter eeter elekter kanter karakter kilter kliister klooster kondiiter korter köster lahter lauter leeter lehter liimeister liiter luhter lühter magister meeter meister minister muster märter orkester paater panter plaaster polster porter preester psalter register salpeeter sekwester semester spekter teater termomeeter tohter trahter
...ti...ti
...tit
...tite
...tid
harjusti karguti kuristi kõlguti kõlisti kõristi kõrwasti käristi lokuti lõuguti naksuti niristi nuristi näpisti paenati painati põrati ratsuti tilguti tolguti toristi täkuti wälguti õhweti
...tik...tiku
...tikku
...tikkude
...tikka
arwustik ilmastik jaostik joomastik joonestik järwestik kadastik kaljustik kalustik kannustik kasestik kawastik keerastik kiwistik koerustik koobastik kujustik kuristik kõlgastik kõrgustik kännustik kärestik küngastik ladustik laewastik lagastik lagestik lehestik lepistik liiwastik liustik loomastik lugastik lõhestik lämmastik maastik metsastik mõlgastik mägestik männistik mätastik narmastik nõgestik ohastik oksastik orustik pajustik paksustik pedastik pimestik puhmastik puistik puiestik põletik põõsastik raostik rabastik rahastik raiestik rakestik reastik risustik rohistik rohustik roobastik roostik räbastik rägastik rüngastik saarestik sõnastik sündmustik taimestik tegewustik tihestik tähestik wastastik wõsastik õlestik õõnestik
...tine...tise
...tist
...tiste
...tisi
ennistine jaotine muistine paigutine pärastine
...tis...tise
...tist
...tiste
...tisi
ahwatis elatis haletis hallatis hapatis hautis haugutis helbitis hirmutis hõrgutis härmatis häälitis imetis istutis jahutis jahwatis juuretis jäätis kaotis kaetis kaswatis keeritis keerutis kergitis kimbutis kirjutis kirmetis kirretis kobrutis kohutis koletis kolgutis korutis kuristis kustutis kuulutis kõlistis kõristis kõrwetis kõõrutis käristis küpsetis laotis lahutis leotis loetis lohistis loputis lunastis lõigatis lõpetis lämmetis meelitis moonutis munetis nimetis näpistis ohatis peletis pelgutis pesitis poetis puistatis puretis põletis rabatis rakatis rõhitis selgitis sulatis surutis sälitis sülitis süütis tagatis teotis teretis tilgutis täristis wahetis wajutis waotis wastutis wenitis wäitis öögatis
...ts_1...tsa
...tsat
...tsate
...tsaid
aabits hellits kallits kammits karnits kolgits koomits korbits korgits kupits kurwits kõrwits laamits lagrits lahits liiwits lipits miilits naarits narits näpits nöörits piirits ranits roobits tambits tiglits uulits wilets wärnits
...ts_2...tsi
...tsit
...tsite
...tsid
jalats jaluts kergats kõlguts lapats lawats lõkats madrats nikats nokats peats pliiats põkats pähits päits ripats sirgats sorts sõrgats tikats
...ts_3...tsi
...tsi
...tside
...tsisid ja tsa e tse
elegants essents haubits instants intelligents junts jünts kants kents klants kompetents konkurents konwerents krants kõrts lirts lits lonts loots lorts lots lörts müts patriits pats pits plats pomerants prints prits prowints päts raats residents resonants romants selts sits skits substants tendents torts trapeets tönts walts wilts wunts wõlts würts ärts
...ttel...tli
...tlit
...tlite
...tlid
dattel
...tter...tri
...trit
...trite
...trid
latter litter mutter pärlmutter tsitter
...ttur...tru
...trut
...trute
...truid
nuttur
...tu_1...tuma
...tumat
...tumate
...tumaid
abitu aimutu alatu elutu ematu hingetu hooletu häbitu hännatu hääletu ilutu isatu jalatu juletu jumetu jõuetu jõutu jälitu kahjutu karwatu keeletu kepitu kohatu kombetu korratu kõlwatu kõrwatu kõrwutu käetu käimatu käpitu kärsitu käsitu ladwatu maotu mahutu majatu meeletu muretu mõistmatu mõnutu määratu müüritu nahatu nimetu nõutu näotu oimetu otsatu peatu +pooletu pulgatu puusatu põhjatu päratu päätu pööratu pühatu püksatu rahutu rajatu rammetu rammutu rinnutu rõõmutu saamatu sabatu siiwutu silmatu silmitu sootu sugutu sõratu sünnitu süütu tawatu tarbetu teratu tilgatu tulutu tuuletu tuumatu tuumetu tänutu töngitu unetu usutu waimutu waratu warretu weatu weeretu wõimatu wõimetu wõsutu õlletu õnnetu ääretu
...tu_2...tu
...tut
...tute
...tuid
ennatu imetu inetu jultu kahwatu kasitu kohmetu koletu kuiwetu kõhetu laotu loimetu mannetu nurjatu närwetu palitu peletu reotu riiwatu salatu tüütu walitu wallatu üleannetu ülitu
...tus...tuse
...tust
...tuste
...tusi
abitus aevastus ahastus +aetus aktus alastus alatus albitus algatus alustus antus armastus armetus armutus arwustus arwutus asutus austus autus awitus eestistus ehitus ehmatus eksitus elustus elutus ematus ennatus ergutus erutus eristus haigutus hakatus halastus halbtus halwustus hallitus halwatus hammustus hapatus haputus harjutus harutus hassetus hautus haugatus haugutus heiditus heidutus helistus heljutus hellatus hellitus hiilastus himustus hingastus hingatus hingestus hingetus hirmutus hoiatus hooletus hoolimatus hukatus huljutus hullustus hullutus huugatus hõrgutus häbematus häbistus häbitus häristus härmatus hässitus häwitus hääletus häälitus ihastus ilastus ilmutus ilustus ilutus imestus imetus inetus irwitus istutus jaotus jahmatus jahutus jahwatus jalutus jampsitus janutus joatus joowastus joonistus jorutus juhatus juhutus julgustus jultus jutustus jõuetus jälestus jäätus kaagatus kaagutus kaotus kaebtus +kaetus kahistus kahtlustus kahutus kahwatus kaisutus kaktus kalastus kalestus kallatus kallistus kangutus kangastus kangestus kangustus kannatus karastus karistus karmistus kartmatus kartus karwustus kaswatus kaunistus keeletus keeritus keerutus kehitus kergitus kerjatus kestus kihlatus kihutus kihwatus kiitus kiigutus kiiksatus kiirastus kiiratus kiirestus kiiwastus kiljatus kimbatus kimbutus kindlusetus kindlustus kingatus kingitus kinnitus kipitus kiputus kirjastus kirjutus kiristus kirmetus kirwetus kiusatus kiwistus kobistus koetus kogematus kohetus kohistus kohutus kohmetus kohustus kokutus kolgutus kolistus komistus koolitamatus koolitus koolutus koormatus kopsatus kopsutus koputus korratus korrutus koristus korutus kostutus kosutus krabistus kragistus kriipsutus krõbistus krõgistus kuiwatus kujutus kukutus kultus kulutus kumistus kummutus kummitus kumutus kupatus kurbtus kurwastus kurjustus kuristus kurnatus kustutus kuulatus kuulmatus kuulutus kõdistus kõditus kõhetus kõigutus kõlbtus kõlwatus kõlistus kõlksutus kõmistus kõrgistus kõristus kõrwetus kõsistus kõõrutus kägistus kähwatus käitus käratus kärgatus käristus käritus kärsitus kärtsatus kästus käsutus käänatus köhatus kükitus külmetus küpsetus küürutus labastus labistus laenetus laotus lahjutus lahutus laitus lainetus laksatus langetus langutus laugatus laulatus leeritus lehwitus leilitus lennatus lennutus leotus lepitus leppimatus libistus ligistus liitus liigutus liirutus liisutus lingutus liputus lipsatus litsutus lobistus loetus logistus loilutus lollitus lontrus lootusetus loputus lorutus lummastus lummutus lunastus luuletus lõbustus lõdistus lõgistus lõhastus lõksatus lõksutus lõmmitus lõpetus lõugutus lõwistus lõõritus lõõtsutus lähetus läigitus läilastus läkitus läkastus läkatus lämmastus lämmatus lämmitus läpastus läpatus lümitus maotus mahutus maigutus maiustus mannetus marrastus matsutus meeletus meelitus minestus minetus moonutus mulistus muljutus mulksatus muretus muudatus muudetus mõistatus mõistmatus mõlgutus mõmistus mõnitus mälestus mäletus mängitus märgitus mässitus määgatus möhitus mökitus müdistus mügistus mülgatus müratus müristus müügatus müütus naeratus nagistus naljatus neelatus nigutus niisutus nikastus nimetus nokutus noomitus norutus noristus nurjatus nõdrastus nõjatus nõretus nõrgastus nõrgustus nõrgutus nõtkestus nõtkutus nõutus näotus näitus näpistus närwetus näristus närtsitus nätsutus näugatus näägutus ohatus ohutus oimetus oiutus oletus omastus ootus osatus ostetus otsatus otsustus paadutus paaritus paelutus paenutus paotus pahutus pahwatus paitus painutus paisetus paistetus paisutus paistus pajatus pakatus pakitus pakutus palistus paljastus palwetus panetus paristus paugutus peastus peatus peenitus pehmitus peletus pesitus petatus peetus pidustus pigistus piinatus piiritus pilgutus pillutus pimestus piristus pitsitus plagistus plahwatus plaksatus plaksutus poetus pogistus poksatus +pooletus poolitus pragistus praksatus präägutus puhatus puhastus puhtus puhetus puhutus puistus punastus punetus purjetus purjutus purustus puudutus puustus põetus põhjatus põhjustus põlastus põletus põlgtus põratus põrutus päratus päristus päätus päästus pöörastus pööratus pööritus pühatus püretus raatus rabatus rabistus rahutus rajatus rakestus raksatus rammastus rammestus rammetus rammutus raputus rautus reostus reotus ribistus rikastus rinnustus rinnutus ringutus riputus ristitus riwetus robistus roojastus rogistus rongutus rõhatus rõhitus rõhutus rõngastus rõõmustus rõõmutus rägastus rägistus rögastus röögatus saadetus saagutus saamatus sabistus sampsatus sarnastus satutus sauetus seenetus seisatus seletus selgitus serwitus sigitus sihitus sillutus silitus silmatus sinetus sobitus sojutus soonatus sooritus soowitus sopsatus sosistus suitsetus suitsutus sulatus surematus suretus suurustus suutus sõbrustus sõlmitus sõltus sõnastus sõrwitus sõõrutus sämpsatus säristus sünnitus sütitus süüdistus süütus tahtmatus takistus tallutus taldutus talitus talutus tantsitus tarretus tarbetus tarwitus teadmatus teadustus teatus teenistus tembutus teotus teretus teritus terwitus tiirastus tikutus tiksatus tilgutus tilistus tinutus tinkpiiritus tiristus tiuksutus toetus toimetus toonitus tootus toristus tudutus tuhmistus tuigutus tukutus tuksutus tuletus tunnistus turgutus turrutus tutwustus tuulutus tõestus tõotus tõristus tänutus täristus tööstus töötus tüütus tülgastus tülitus udutus uimastus uinutus ujutus ulatus ultus ummistus unistus unustus uputus usutus uudistus waagutus wabistus wahetus wahutus wahwustus waigutus waigistus waimustus waimutus wajutus waletus walgustus wallatus walmistus wannutus wangistus wannitus wanutus waotus waratus warastus warwutus warjutus wastutus waugatus weatus weeretus wennastus wenitus weristus wihastus wihutus wiiwitus wiirastus wilistus wilgatus wilgutus wilutus winetus wingutus wintsutus wirgutus wirutus wirwetus wolitus wolksatus wopsatus wuhistus wuratus wuristus wuriwuratus wõimatus wõimetus wõrgutus wõrgatus wõtatus wõõrastus wõõrustus wõõrutus wägistus wäitus wältus wälgutus wäristus wäsimatus wäsitus wäänitus wääratus wöötus õhatus õhutus õhtus õigustus õnnestus õnnetus õnnistus õpetus õõnistus äestus äratus ärritus ässitus ääretus öögatus ühistus ühtlusetus ühtlustus üleannetus üleüldistus üllatus
...ui...ui
...uid
...uide
...uisid
sui tui
...uk_1...uka
...ukat
...ukate
...ukaid
kapuk surnuk
...uk_2...uki
...ukit
...ukite
...ukid
obruk paiuk wiiruk
...ul...uli
...ulit
...ulite
...ulid
agul kartul kastrul kiugul konsul nabul riiul wiiul
...um_1...uma
...umat
...umate
...umaid
anum soigum
...um_2...umi
...umi
...umide
...umisid ja ume
alumiinium ewangeelium gümnaasium harmoonium herbaarium indiwiiduum kolleegium konserwatoorium konsistoorium kontsiilium kriteerium kuratoorium laboratoorium lütseeum maksimum miinimum ministeerium moratoorium morfium muuseum oopium oratoorium petrooleum politehnikum poodium publikum raadium staadium stipendium stuudium tehnikum territoorium
...um_3...umi
...umit
...umite
...umid
album jubileum saamum sõnum ultimaatum uniwersum
...un...uni
...unit
...unite
...unid
kalkun padrun parun sidrun tragun wagun
...unt...undi
...unti
...untide
...untisid ja unta e unte
hunt krunt prunt punt
...up...upi
...upit
...upite
...upid
lorup siirup
...ur_1...uri
...urit
...urite
...urid
ajur hulkur ihnur jabur kalur nuuskur näsur purpur sigur taidur tegur tõbur wedur wigur
...ur_2...ura
...urat
...urate
...uraid
kidur köhur padur pahur põdur wagur
...ur_3...uri
...uri
...uride
...urisid ja ure
uur
...us_1...use
...ust
...uste
...usi
agarus algus argus awaus awarus ebelus edevus enamus geenius halbus harwus haudus helkus hellus herisus hiilgus hingus hoidus hukkus hullus hõikus hämarus härmus hüüdus igawus jalgus jampsus juhmus jumalus jälkus järskus kaebus kaharus kalkus kamarus kammitsus karmus karskus kasinus kaunisus kawalus keeldus keetus kehwus kelmus kerjus keskus kihlus kiirus koerus kohmus kolmus konarus kordus korpus krantsus kuiwus kukkus kuldus kumerus kummus kummarus kurbus kurtus kuuldus kuumus kõhnus kõlbus kõrkus kõwerus käharus kärmus käsnus küllus külmus küpsus ladusus laius laimus laiskus lampus leidus leskus liigus loidus lollus loomus lootus lõikus lõppus längus lükandus madalus magusus maius maldus mustus muutus mõistus märgus märkus määrus möllus naerus nappus narrus nolpus noorus notaarius nurjus nõidus nõrkus nägalus nähtus nälwus odawus ogarus omnibus orjus osawus oskus paganus pahnus paksus palawus paleus paljus pambus papüürus parajus paremus peenus pelgus petsikus pettus pidamus pidus pikkus planigloobus priius puhkus põdurus põhjus põikus põlgus põnewus pädewus pöörus +pükslus raiskus rambus raswus raukus roojus roppus rumalus ränkus räppus saatus sadamus salgus santus sarwus seadus seisus siiwus sirgus sundus suurus sõsarus säbarus sügawus tarkus teadus terawus tormus tuhmus tuimus tuskus tõmbus tõrkus tõttus täius tölpus tüüfus uimus uinus umbus unarus usinus waatus waenus waikus walgus walskus walwus wangus wargus wedelus wendus wiirgus wiksus wiletsus windus wingus wirgus wirkus woolus wõõrus wäärus wäärtus õelus õrnus õudus üksus ülbus ümmarus
...us_2...use
...ust
...uste
...useid
alus annus gloobus hardjus harjus harus hoius hulgus ihnus jalus juhus jäänus kaelus kalmus kannus karjus kastus katus katsus keedus keelus kerjus kihus kiidus kogus kohus kojus korjus kostus kudrus kuljus kustus kuubus kuulus kõwus kõõlus kännus ladus lahus langus linnus liugus lius lojus londus loogus loomus lurjus lõhmus lõpus lämmus madrus mardus matus mehus miinus minus molgus mõtus neelus nõelus nääbus oimus oodus osmus ostus otsus paelus pahurus pahus pannus pealus piinus piirus pistus priimus puhus põlus põtkus põõnus päälus püüdus raius ratsus ratus rinnus roidus silmus soomus suurus sõrmus tallus teenus toidus tolgus tuhjus tuhnus tulus tunnus tõrgus tõrjus tõstus waewus wagus wajus wakus wammus wanus warrus wastus widus wihus wiidus wirus witsus wõimus wõldus wäidus õsus
...us_3...usa
...usat
...usate
...usaid
aus edus elus ilus jagus kogus kõbus kääbus laabus lahus lõbus magus mõjus mõnus naerus nõgus nägus rammus siiwus tegus tulus tõhus wagus walus wedus õdus
...ut...uti
...utit
...utite
...utid
kajut kalmut kummut mammut minut nekrut sikut timut
...utt...uti
...utti
...uttide
...uttisid ja utta e utte
jutt lutt mutt nutt sutt tutt wutt
...uuk...uugi
...uuki
...uukide
...uukisid ja uuke
huuk luuk muuk pruuk puuk
...uup...uubi
...uupi
...uupide
...uupisid ja uupe
luup truup tuup
...uur...uuri
...uuri
...uuride
...uurisid ja uure
agentuur diktatuur dressuur duur garnituur inwentuur kandidatuur karikatuur koloratuur kontuur korrektuur kultuur kuur luur makulatuur manufaktuur partituur polituur professuur puur sikatuur skulptuur temperatuur tinktuur tsensuur tuur
...uut...uudi
...uuti
...uutide
...uutisid ja uute
instituut juut kuut nuut pruut serwituut skorbuut statuut tribuut tuut
...wane...wase
...wast
...waste
...wasi
kiriwane tulewane ülewane
...wel...wli
...wlit
...wlite
...wlid
haawel hööwel kahwel kehwel krihwel kühwel pühwel rööwel suhwel tahwel traawel tuhwel wahwel wärwel wääwel
...wene...wese
...west
...weste
...wesi
kiriwene kirwene
...wer...wri
...writ
...write
...wrid
kiiwer kohwer liiwer manööwer ohwer puhwer rewolwer sahwer
...wik...wiku
...wikku
...wikkude
...wikka
kaduwik minewik olewik tegewik tehtawik tulewik widewik
...wus...wuse
...wust
...wuste
...wusi
elawus elewus hiilgawus hoowus jäädawus kaduwus kalduwus keewus kuuluwus kuumawus kõlawus lihawus lodewus lõtwus läikiwus nähtawus olewus pidewus rahwus rapsawus sulawus surewus tegewus tugewus tutwus ustawus wahwus wägewus wälkuwus õkwus ärewus
...äik...äigi
...äiki
...äikide
...äikisid ja äike
läik
...ätt...äti
...ätti
...ättide
...ättisid ja ätta
pätt rätt salwrätt
...äär...ääri
...ääri
...ääride
...äärisid ja ääre
aktsionäär kuwäär miljonäär misjonäär näär pangsionäär pensionäär rewolutsionäär sanitäär sekretäär weterinäär wäär
...öök...öögi
...ööki
...öökide
...öökisid ja ööke
köök löök söök
...ööp...ööbi
...ööpi
...ööpide
...ööpisid ja ööpe e ööpa
nööp
...öör...ööri
...ööri
...ööride
...öörisid ja ööre
kontrolöör liköör montöör nöör odöör prokuröör röör sapöör suflöör
...ütt...üti
...ütti
...üttide
...üttisid ja ütta
kütt mütt pütt sütt
...üük...üügi
...üüki
...üükide
...üükisid ja üüke
müük püük
...üür...üüri
...üüri
...üüride
...üürisid ja üüre
hüür müür porfüür tüür uwertüür
...üüt...üüdi
...üüti
...üütide
...üütisid ja üüte
küüt süüt