tüübi
tunnus
Tagasi


ÕS 1918
kindla kv oleviku ains 1. p
kindla kv mineviku ains 1. p
kindla kv mineviku ains 3. p
käskiva kv oleviku is. tgm
v-kesksõna
nud-kesksõna
da-tegevusnimi
tegijanimi
ma-tegevusnime umbis. tgm
kindla kv oleviku umbis. tgm
...ama_1...an
...asin
...as
...agu
...aw
...anud
...ada
...aja
...atama
...atakse
ajama awama ehama elama halama helama hurama igama imama iwama jagama jamama jorama jõlama jõrama jürama kabama kahama kajama kaswama kibama kihama kilama kirama kisama kobama kohama kolama kranama kumama kõlama kõmama käbama kärama lamama larama lebama libama lisama lobama logama lohama lorama losama lubama lunama lägama lümama magama manama mõlama mädama mädandama mögama mügama mühama mürama ninama nisama nurama odama ojama piirama pilama pisama plagama plarama pragama pugama punama purama põrama pügama rabama radama ragama rajama ribama ridama robama romama rõbama sadama sagama segama sibama sinama sirama sogama sulama sõnama särama sügama tabama tagama tarama tibama tinama tuhama tänama ulama umama wabandama walama warama wedama wibama wilama winama wirama wugama wulama wurama wõsama ägama
...ama_2...an
...asin
...as
...aku
...aw
...anud
...ata
...aja
...atama
...atakse
ahmama aimama arwama aurama haarama haawama haljama halwama harjama hingama hoowama huilama hullama huumama hõõgama härmama hühmama ihnama jahmama jahwama jaksama jaunama jaurama jõunama jätkama kaewama kahmama kahwama kaksama kallama kapsama karjama karwama kaunama keelama keerama kellama kerjama kestama kihlama kihmama kihwama kiilama kiimama kiiwama kingama kirjama kirmama kiusama kohmama kohrama kolksama kollama koolama koormama kopsama korjama kraapsama krapsama kuhjama kuiwama kurnama kuulama kuumama kõssama kõõmama kähwama käiama käpsama kärnama kärsama kärwama käsnama käänama kühmama külmama külwama laastama laenama lahjama laimama laksama lapsama larmama leinama lestama liiwama limpsama lipsama loimama lonksama lummama lumpsama lurjama luurama lõhnama lõhwama lõõmama lällama lärmama malkama marjama matkama metsama miilama mustama mutsama mõõnama märgama mässama määrama möirama möllama müksama müssama naelama naksama naljama napsama neelama niistama niksama nilpsama nipsama nolpsama nuiama nuumama nõelama nähwama nälwama näpsama nöörama nüssama ohjama oimama oksama orjama otsama paenama pahmama pahnama painama pannama piigama piinama piisama pillama pitsama plaksama pliksama plumpsama poksama praksama prantsama puistama puljama pulmama putkama põhjama põimama põtkama põõnama pöörama raksama rapsama raswama rihmama riiwama roomama ropsama rullama ruunama rühmama rüüstama saastama salwama sangama sarjama saunama serwama silksama silmama sirtsama siunama soolama sopsama sulpsama summama surmama surwama sõimama sõlmama sõrwama sähwama tahmama tallama tatsama tiksama tilksama tipsama tolmama tormama tossama trehwama turjama turwama tuulama tõrwama töinama töntsama tüssama uhmama uimama waewama waiama walwama warjama wastama wiirama wiisama wiljama wilksama wimmama winnama wirtsama wolksama woolama wopsama wurtsama wäänama wäärama ängama ürgama
...bama...ban
...basin
...bas
...waku
...baw
...wanud
...wata
...baja
...watama
...watakse
halbama kaebama kõlbama tiibama urbama
...blema...blen
...blesin
...bles
...welgu
...blew
...welnud
...welda
...bleja
...weldama
...weldakse
kaeblema
...buma_1...wun
...busin
...bus
...bugu
...buw
...bunud
...buda
...buja
...wutama
...wutakse
riibuma
...buma_2...bun
...busin
...bus
...bugu
...buw
...bunud
...buda
...buja
...wutama
...wutakse
hääbuma joobuma loobuma lööbuma nilbuma taibuma toibuma turbuma urbuma waibuma
...dama...dan
...dasin
...das
...dagu
...daw
...danud
...dada
...daja
...datama
...datakse
arendama asendama asjandama askeldama asteldama awaldama kaugendama kesteldama kestendama ketendama lõhendama püherdama
...dama_2...dan
...dasin
...das
...aku
...daw
...anud
...ata
...daja
...atama
...atakse
moondama mõõndama pöidama raidama raudama roodama suudama woodama öördama
...delema...delen
...delesin
...deles
...delgu
...delew
...delnud
...deleda ja della
...deleja
...deletama
...deletakse ja dellakse
häbendelema hädadelema hüpeldelema kibeldelema kummardelema kõwerdelema laiendelema liiwendelema logadelema pikendelema pisardelema tilgendelema tähendelema tühendelema wahendelema wingerdelema wäherdelema ähwardelema
...dima_1...in
...disin
...dis
...digu
...diw
...dinud
...dida
...dija
...itama
...itakse
küündima täidima
...dima_2...din
...disin
...dis
...digu
...diw
...dinud
...dida
...dija
...itama
...itakse
käändima meeldima määrdima pöördima wäändima wäärdima
...dlema_0...dlen
...dlesin
...dles
...delgu
...dlew
...delnud
...dleda
...dleja
...dletama
...dletakse
häbendlema hädadlema hüpeldlema kibeldlema kummardlema kõwerdlema laiendlema liiwendlema logadlema pikendlema pisardlema tilgendlema tähendlema tühendlema wahendlema wingerdlema wäherdlema ähwardlema
...dlema...dlen
...dlesin
...dles
...elgu
...dlew
...elnud
...elda
...dleja
...eldama
...eldakse
hoidlema juurdlema käändlema piidlema riidlema taidlema waidlema öördlema
...dma...an
...dsin
...dis
...dku
...dew
...dnud
...da
...dja
...tama
...takse
hoidma hüüdma jõudma käändma leidma needma nõidma nõudma püüdma seadma sõudma taidma teadma woodma wõidma
...duma_1...dun
...dusin
...dus
...dugu
...duw
...dunud
...duda
...duja
...utama
...utakse
hoiduma juurduma jõuduma jõõrduma kiuduma koolduma koorduma kuurduma käänduma maalduma maiduma piirduma puuduma rauduma roiduma suurduma tuulduma woolduma wõiduma wõõrduma
...duma_2...un
...dusin
...dus
...dugu
...duw
...dunud
...duda
...duja
...utama
...utakse
hauduma kaduma keerduma kiduma kuduma kuulduma laduma nõiduma paenduma painduma siduma soolduma sõõrduma
...elema...elen
...elesin
...eles
...elegu ja elgu
...elew
...elenud ja elnud
...eleda ja elda
...eleja
...eldama
...eldakse
häälitselema jagelema kibelema kidelema kihelema kogelema kohelema kõhelema kõnelema kägelema logelema mudelema nagelema nurelema nägelema närelema näselema pagelema palwelema pidelema pillelema purelema rabelema rõbelema rägelema räselema rübelema rüselema sagelema segelema sibelema sõnelema sügelema tabelema tõrelema wadelema warjelema wedelema wiljelema wirelema
...ema...en
...esin
...es
...egu
...ew
...enud
...eda
...eja
...etama
...etakse
ebalema hagema helmema hädalema igawlema imema kaema kaitsema kangema katkema kidurema kogema korgitsema kraamitsema kudema kõrbema kätkema külmema küpsema küdema lamema langema lipitsema logerema lugema lõimema läbema maitsema muhalema munema nõrema olenema pugema pudema purema põdema põlema raugema roobitsema rõbalema sugema suitsema taotlema tugema walulema weerema õitsema
...gama...gan
...gasin
...gas
...aku
...gaw
...anud
...ata
...gaja
...atama
...atakse
algama ergama hiilgama huilgama huugama jalgama kargama kiilgama kiirgama kilgama kirgama lõugama muigama möirgama nurgama nõlgama nõrgama oigama purgama põlgama ruugama salgama wargama woogama wõlgama äigama
...gema...gen
...gesin
...ges
...gegu [ja eku]
...gew
...genud [ja enud]
...geda [ja eta]
...geja
...etama
...etakse
ilgema julgema jälgema kargema leigema liugema pagema sulgema targema
...gima...in
...gisin
...gis
...gigu
...giw
...ginud
...gida
...gija
...itama
...itakse
nõrgima nülgima pürgima sülgima
...glema...glen
...glesin
...gles
...elgu
...glew
...elnud
...elda
...gleja
...eldama
...eldakse
karglema liuglema sülglema wauglema wiuglema
...guma_1...gun
...gusin
...gus
...gugu
...guw
...gunud
...guda
...guja
...utama
...utakse
harguma julguma kärguma liuguma nirguma nõrguma raiguma sirguma sulguma walguma wirguma wõlguma õiguma
...guma_2...un
...gusin
...gus
...gugu
...guw
...gunud
...guda
...guja
...utama
...utakse
hiilguma laguma liguma soiguma sulguma taguma ulguma wauguma
...hkama...hkan
...hkasin
...hkas
...haku
...hkaw
...hanud
...hata
...hkaja
...hatama
...hatakse
ihkama kihkama klihkama kohkama kõhkama kähkama lehkama mähkama nühkama ohkama pihkama puhkama sahkama tihkama tuhkama tõhkama uhkama wihkama õhkama ähkama
...hkema...hken
...hkesin
...hkes
...hkegu [ja heku]
...hkew
...hkenud [ja henud]
...hkeda [ja heta]
...hkeja
...hetama
...hetakse
lõhkema nahkema puhkema
...hkima...hin
...hkisin
...hkis
...hkigu
...hkiw
...hkinud
...hkida
...hkija
...hitama
...hitakse
kehkima mähkima nuhkima nühkima ohkima pehkima puhkima pühkima rahkima röhkima rühkima wehkima õhkima ähkima
...hklema...hklen
...hklesin
...hkles
...helgu
...hklew
...helnud
...helda
...hkleja
...heldama
...heldakse
kahklema kehklema kohklema mähklema ohklema puhklema põhklema röhklema uhklema wehklema ähklema
...hkuma_1...hun
...hkusin
...hkus
...hkugu
...hkuw
...hkunud
...hkuda
...hkuja
...hutama
...hutakse
kihkuma kähkuma lõhkuma tihkuma wahkuma
...hkuma_2...hkun
...hkusin
...hkus
...hkugu
...hkuw
...hkunud
...hkuda
...hkuja
...hutama
...hutakse
kahkuma lahkuma nihkuma rahkuma tahkuma õhkuma
...htama...htan
...htasin
...htas
...haku
...htaw
...hanud
...hata
...htaja
...hatama
...hatakse
kohtama luhtama rohtama
...htima...hin
...htisin
...htis
...htigu
...htiw
...htinud
...htida
...htija
...hitama
...hitakse
ehtima jahtima juhtima kihtima lehtima lihtima pihtima tohtima wahtima ühtima
...htlema...htlen
...htlesin
...htles
...helgu
...htlew
...helnud
...helda
...htleja
...heldama
...heldakse
jahtlema kahtlema nuhtlema ohtlema uhtlema wihtlema
...htma...han
...htsin
...htis
...htku
...htew
...htnud
...hta
...htja
...hetama
...hetakse
ahtma tahtma
...htuma_1...hun
...htusin
...htus
...htugu
...htuw
...htunud
...htuda
...htuja
...hutama
...hutakse
kahtuma mahtuma ohtuma uhtuma wahtuma wihtuma
...htuma_2...htun
...htusin
...htus
...htugu
...htuw
...htunud
...htuda
...htuja
...hutama
...hutakse
jahtuma juhtuma lahtuma pahtuma rohtuma tohtuma
...ima...in
...isin
...is
...igu
...iw
...inud
...ida
...ija
...itama
...itakse
aadressima adresseerima agiteerima ahmima analüseerima appelleerima armima arstima autoriseerima balloteerima beitsima boikotteerima botaniseerima deklameerima demonstreerima demoraliseerima denatureerima deponeerima destilleerima dikteerima diskonteerima dresseerima eksima eksamineerima ekstraktima elektriseerima emailima emantsipeerima ewakueerima fantaseerima filosofeerima formuleerima fotografeerima garanteerima garneerima germaniseerima graweerima harima harmoniseerima hektografeerima heldima hellima helmima hiilima hingima hoolima hudima häilima hällima häwima höörima hüpnotiseerima hüübima hüürima idealiseerima ignoreerima illumineerima illustreerima improwiseerima indiwidualiseerima instrumenteerima intrigeerima irwima iskima jampsima jaunima jonnima joonima jorima juhmima jupsima juurima jõmmima jälgima jämima jääbima kanaliseerima kabima kablima kahmima kammima karakteriseerima karima karikeerima kasima kasseerima kaweerima kebima keerima kehima keksima kepsima kerima kerkima kidima kiilima kipsima klaarima klaasima klantsima klobima kluustima klõmmima klähmima klähwima kobima kohmima koksima kolima kombineerima komponeerima kompsima konfiskeerima kontroleerima koolima kopeerima koorima kopsima kormima korrigeerima kosima kraadima kraamima kraapsima kraasima kraatsima krantsima kratsima kritiseerima kristallima kristalliseerima krohwima kroonima kroowima krundeerima kruusima kruwima kummima kwiteerima kõbima kõblima kõhwima kõmpsima kõwima kähwima käima kärsima käärima köhima kühmima külima küsima küünima küürima küüsima laadima laamima laanima laasima lakeerima lallima larmima lartsima lassima leebima leerima lehwima leigima libima lihwima liimima lineerima liipima liirima liiwima limpsima lintsima lipsima lirtsima listima litograafima litografeerima litsima lobima lommima loodima loosima lootsima loowima lopsima lorima lortsima lotsima lustima luurima luusima lõmpima lõmpsima lõsima lõõrima lärmima lörtsima lüdima lülima maalima maenima magnetiseerima mainima marineerima marmoreerima marsima maskeerima masseerima miilima mimeografeerima mimeograafima mobiliseerima modeleerima moduleerima mogima monopoliseerima moodima moraliseerima mudima muksima murima musima mutsima mõlima mängima mässima mätsima määgima määrima möögima müksima müügima müürima nabima naima nallima napsima narkotiseerima narmima narrima nasima naudima nihwima nobima nodima nonnima noolima noomima norima nosima nudima nugima nuustima nõlwima nägima näima nähwima nälgima närbima närdima närima närtsima näsima nöörima nügima nürima nüsima ohwrima oksima okuleerima opereerima oponeerima organiseerima orienteerima otsima paarima palmima palmitama palsameerima parfümeerima parfüümima parodeerima passima patsima pauseerima pausima peesima peitsima peksima pennima personifitseerima pigima piirima pillima pinnima pitsima plaanima plagieerima plartsima plettima poegima poksima poleerima pookima poolima popsima populariseerima populäärima porsima posima praadima prassima pressima pritsima profaneerima pronksima proowima propageerima protesteerima protestima protokolleerima protokollima protsessima prowotseerima pruntima pruukima pruulima prügima pudima puksima pukseerima pulsima punnima pursima pusima puurima põimima põmmima põnnima pälwima pärima pässima päärima püsima püülima raamima raatsima rabima rallima rammima rapsima reaalima realiseerima reageerima rebima redigeerima refeerima refereerima reformeerima reformima registreerima reguleerima reisima rekwireerima rentima retušeerima retušima rewideerima ribima riimima riiwima ringima ripsima riskeerima riskima ristima rohima rohmima rongima ronima roodima rookima roolima roowima ropsima rubima rudima rullima ruumima räidima räsima röökima rööpima rööwima rübima rühmima rüüstima saagima sabima sagima sagrima sallima salmima salwima sampsima sapsima sasima satineerima satäänima sawima seadima sebima seedima sekundeerima selgima seltsima serwima serweerima sibima siblima sigima sihtima sikatuurima silima silmima sirwima skalpeerima skalpima skandeerima skitseerima skitsima sobima songima sonima soonima soowima sopsima sorima sorteerima sortsima sosima spekuleerima spetsialiseerima spetsifitseerima stenograafeerima stenograafima stiilima stiliseerima streikima studeerima sudima suggereerima sulima sulpsima summima supsima sõdima sõlmima sõrwima sähwima säärima söötima sümboliseerima sümpatiseerima süstematiseerima süsteemima süttima šraffeerima šraffima takseerima taksima tammima tantsima tapetseerima tarima tassima teenima telefoneerima telefoonima telegrafeerima telegraafima telgima tellima teoretiseerima tingima tirima togima tollima traawima trallima treima tremuleerima treneerima triiwima trimmima troonima troostima trotsima trullima trööstima tsenseerima tsiteerima tuhnima tuksima tungima turnima tuustima täksima tätoweerima töntsima tüdima tümpsima türanniseerima tüürima uurima waagima waalima wadima walima walmima waltsima wantsima warima warieerima wassima watteerima wedima weerima wenima wiibima wiima wiilima wiipsima wiitsima wikareerima wikaarima wiksima willima wiltsima wohmima woltima woolima woorima wopsima wormima wudima wunnima wõima wõltsima wõlwima wõmmima wärwima wäsima würtsima õgima ängima ärsima
...kama...kan
...kasin
...kas
...gaku
...kaw
...ganud
...gata
...kaja
...gatama
...gatakse
haukama helkama huikama hõikama kilkama konkama kookama lonkama lookama luikama luukama lõikama markama mookama muikama märkama nöökama paikama palkama pankama paukama pilkama polkama põikama põrkama pälkama raukama ränkama sirkama soikama sorkama tilkama tolkama torkama tuikama tõukama tärkama tönkama tülkama walkama wõnkama ärkama öökama
...kelema...kelen
...kelesin
...keles
...kelgu
...kelew
...kelnud
...keleda ja kella
...keleja
...keletama
...keletakse ja kellakse
kooleskelema meeliskelema pilwiskelema
...kema...ken
...kesin
...kes
...kegu [ja geku]
...kew
...kenud [ja genud]
...keda [ja geta]
...keja
...getama
...getakse
nõrkema
...kima...gin
...kisin
...kis
...kigu
...kiw
...kinud
...kida 
...kija
...gitama
...gitakse
haakima hankima helkima horkima jõnkima kaakima kinkima kolkima konkima kookima korkima krookima kõnkima kärkima laukima leekima lonkima läikima minkima muukima mõlkima märkima mürkima nirkima nurkima paakima parkima pleekima plinkima praakima puukima põukima püükima ränkima rääkima solkima sonkima sorkima sönkima sörkima šminkima tonkima torkima triikima tsinkima tuikima tõlkima tärkima tönkima tülkima urkima waikima wõnkima wõrkima wärkima ärkima öökima
...kkama...kkan
...kkasin
...kkas
...kaku
...kkaw
...kanud
...kata
...kkaja
...katama
...katakse
hakkama hukkama kükkama lakkama lokkama lõkkama lükkama nakkama nokkama näkkama päkkama rõkkama tikkama
...kkima...kin
...kkisin
...kkis
...kkigu
...kkiw
...kkinud
...kkida
...kkija
...kitama
...kitakse
hakkima käkkima lakkima lükkima mekkima nikkima nokkima näkkima nökkima pakkima pikkima rikkima tekkima tikkima trükkima täkkima tükkima
...kkuma_1...kun
...kkusin
...kkus
...kkugu
...kkuw
...kkunud
...kkuda
...kkuja
...kutama
...kutakse
hukkuma kukkuma lakkuma pakkuma rikkuma tikkuma tukkuma
...kkuma_2...kkun
...kkusin
...kkus
...kkugu
...kkuw
...kkunud
...kkuda
...kkuja
...kutama
...kutakse
lukkuma rakkuma
...klema_0...klen
...klesin
...kles
...kelgu
...klew
...kelnud
...kleda
...kleja
...kletama
...kletakse
koolesklema meelisklema pilwisklema
...klema_1...klen
...klesin
...kles
...gelgu
...klew
...gelnud
...gelda
...kleja
...geldama
...geldakse
kerklema kõrklema looklema läiklema naaklema nooklema nääklema puiklema põiklema põrklema riuklema ränklema tõuklema tönklema
...klema_2...klen
...klesin
...kles
...kelgu
...klew
...kelnud
...kelda
...kleja
...keldama
...keldakse
kaklema noklema nuklema
...ksma...ksan
...ksin
...ksis
...ksku
...ksew
...ksnud
...ks[t]a
...ksja
...kstama ja ksetama
...kstakse ja ksetakse
maksma peksma
...kuma_1...gun
...kusin
...kus
...kugu
...kuw
...kunud
...kuda
...kuja
...gutama
...gutakse
harkuma haukuma huikuma hulkuma kaikuma kalkuma kaukuma kiikuma kolkuma kõikuma kõlkuma liikuma loikuma lonkuma lorkuma lõikuma lõnkuma mõlkuma nookuma nõrkuma paukuma piikuma pilkuma põnkuma soikuma suikuma tarkuma tilkuma tuikuma tõrkuma waakuma wankuma wilkuma wõnkuma wälkuma ärkuma
...kuma_2...kun
...kusin
...kus
...kugu
...kuw
...kunud
...kuda
...kuja
...gutama
...gutakse
kohkuma mürkuma pahkuma waikuma
...ldama...ldan
...ldasin
...ldas
...llaku
...ldaw
...llanud
...llata
...ldaja
...llatama
...llatakse
koldama kuldama maldama muldama süldama
...lduma_1...llun
...ldusin
...ldus
...ldugu
...lduw
...ldunud
...lduda
...lduja
...llutama
...llutakse
kilduma pilduma
...lduma_2...ldun
...ldusin
...ldus
...ldugu
...lduw
...ldunud
...lduda
...lduja
...llutama
...llutakse
kalduma kolduma
...lema...len
...lesin
...les
...elgu
...lew
...elnud
...elda
...leja
...eldama
...eldakse
aeglema arwlema jookslema kaewlema keerlema kepslema kiimlema kimpslema kiudlema kiuslema maadlema mõkslema mäslema nakslema nookslema peeslema piirlema pistlema pokslema pukslema pöörlema riplema seadlema sulpslema suudlema sõimlema tiirlema tikslema tinglema waenlema waewlema weerlema wintslema wõimlema wäänlema änglema
...lgama...lgan
...lgasin
...lgas
...ljaku
...lgaw
...ljanud
...ljata
...lgaja
...ljatama
...ljatakse
hülgama pelgama sülgama
...lma...lan
...lsin
...lis
...lgu
...lew
...lnud
...lda
...lja
...ldama 
...ldakse
keelma koolma kuulma laulma neelma tuulma
...mbama...mban
...mbasin
...mbas
...mmaku
...mbaw
...mmanud
...mmata
...mbaja
...mmatama
...mmatakse
tõmbama
...mbima...mmin
...mbisin
...mbis
...mbigu
...mbiw
...mbinud
...mbida
...mbija
...mmitama
...mmitakse
imbima lämbima plombima
...mblema...mblen
...mblesin
...mbles
...mmelgu
...mblew
...mmelnud
...mmelda
...mbleja
...mmeldama
...mmeldakse
tõmblema õmblema
...mbuma_1...mmun
...mbusin
...mbus
...mbugu
...mbuw
...mbunud
...mbuda
...mbuja
...mmutama
...mmutakse
ambuma
...mbuma_2...mbun
...mbusin
...mbus
...mbugu
...mbuw
...mbunud
...mbuda
...mbuja
...mmutama
...mmutakse
imbuma lämbuma rambuma sumbuma tõmbuma umbuma
...ndama...ndan
...ndasin
...ndas
...nnaku
...ndaw
...nnanud
...nnata
...ndaja
...nnatama
...nnatakse
hindama hundama jändama kandama lendama mändama rändama undama windama
...ndima...nnin
...ndisin
...ndis
...ndigu
...ndiw
...ndinud
...ndida
...ndija
...nnitama
...nnitakse
jändima kõndima pendima sundima sündima
...ndlema...ndlen
...ndlesin
...ndles
...nnelgu
...ndlew
...nnelnud
...nnelda
...ndleja
...nneldama
...nneldakse
jändlema lendlema wandlema
...ndma...nnan
...ndsin
...ndis
...ndku
...ndew
...ndnud ja nnud
...nda
...ndja
...ntama
...ntakse
andma kandma kündma lendma tundma
...nduma_1...nnun
...ndusin
...ndus
...ndugu
...nduw
...ndunud
...nduda
...nduja
...nnutama
...nnutakse
wanduma
...nduma_2...ndun
...ndusin
...ndus
...ndugu
...nduw
...ndunud
...nduda
...nduja
...nnutama
...nnutakse
kanduma panduma penduma punduma ronduma sonduma tunduma winduma õnduma
...nema...nen
...nesin
...nes
...negu
...new
...nenud
...neda
...neja
...netama
...netakse
aegnema ahenema ahinema alanema arenema edenema eranema haigenema hapnema harunema higinema häbenema häwinema idanema ilmnema ilunema inimnema isunema jagunema jahenema janunema jämenema järgnema kahanema kangenema katkenema kaugenema kauninema kihunema kiwinema kodunema kogunema kohenema kohunema kuiwenema kujunema kõdunema kõrbenema kõrgenema külmenema lagenema lagunema lahenema lahjenema lahknema lahkenema lamenema leigenema libenema ligenema liginema ligunema lihunema läginema lähenema lühenema muhenema murenema mõrenema mädanema pagenema pahanema pahenema paranema peenenema pehmenema pikenema pimenema pragunema pudenema purenema purunema põgenema põlwenema ragenema raipenema rebenema rusunema sagenema sarnanema sasinema sawinema seganema selginema siginema silenema sitkenema soenema sugenema suurenema sõgenema südanema südinema süwenema taganema tahenema tasanema teisenema terwenema tigenema tihenema tingunema tugenema tumenema täienema tüdinema tühenema wabanema wahenema walgenema wananema wihanema wähenema õgwenema õhenema õienema õignema ühinema ülenema
...pama...pan
...pasin
...pas
...baku
...paw
...banud
...bata
...paja
...batama
...batakse
hilpama hüüpama kaapama kelpama kiipama koipama kompama kraapama liipama limpama lompama lõmpama lämpama lääpama nilpama nolpama nälpama närpama pumpama rüüpama taipama tempama trimpama trumpama tölpama waapama wiipama
...pima...bin
...pisin
...pis
...pigu
...piw
...pinud
...pida
...pija
...bitama
...bitakse
alpima helpima hilpima hulpima kaapima kompima korpima kraapima krampima kõmpima kõõpima kärpima kööpima leepima loopima lorpima lõõpima lämpima nilpima nolpima nõlpima nälpima nööpima roopima simpima sompima tampima tempima trampima tuupima tölpima tülpima warpima worpima
...pjama...pjan
...pjasin
...pjas
...bjaku
...pjaw
...bjanud
...bjata
...pjaja
...bjatama
...bjatakse
lupjama rupjama rüpjama
...plema_1...plen
...plesin
...ples
...belgu
...plew
...belnud
...belda
...pleja
...beldama
...beldakse
hilplema hooplema jõmplema kauplema kemplema kimplema kraaplema
...plema_2...plen
...plesin
...ples
...pelgu
...plew
...pelnud
...pelda
...pleja
...peldama
...peldakse
hüplema keplema kiplema kuplema niplema raplema siplema suplema taplema
...pma...pan
...psin
...ppis
...pku
...ppew
...pnud
...ppa
...pja
...petama
...petakse
lõpma tapma
...ppama...ppan
...ppasin
...ppas
...paku
...ppaw
...panud
...pata
...ppaja
...patama
...patakse
happama heppama hüppama kappama kippama koppama krappama kuppama käppama lappama leppama lippama nippama noppama näppama tippama toppama õppama
...ppema...ppen
...ppesin
...ppes
...ppegu [ja peku]
...ppew
...ppenud [ja penud]
...ppeda [ja peta]
...ppeja
...petama
...petakse
lõppema räppema
...ppima...pin
...ppisin
...ppis
...ppigu
...ppiw
...ppinud
...ppida
...ppija
...pitama
...pitakse
heppima kloppima koppima krappima kuppima lappima leppima lippima nappima nippima noppima näppima rappima sappima säppima tappima teppima tippima toppima täppima õppima
...ppuma_1...pun
...ppusin
...ppus
...ppugu
...ppuw
...ppunud
...ppuda
...ppuja
...putama
...putakse
kippuma lippuma loppuma läppuma rappuma rippuma uppuma
...ppuma_2...ppun
...ppusin
...ppus
...ppugu
...ppuw
...ppunud
...ppuda
...ppuja
...putama
...putakse
kuppuma wappuma
...psma...psen
...psin
...psis
...psku
...psew
...psnud
...psta
...psja
...pstama ja psetama
...pstakse ja psetakse
küpsma lüpsma
...puma_1...bun
...pusin
...pus
...pugu
...puw
...punud
...puda
...puja
...butama
...butakse
hilpuma wiipuma
...puma_2...pun
...pusin
...pus
...pugu
...puw
...punud
...puda
...puja
...butama
...butakse
nälpuma sompuma waapuma
...rdama...rdan
...rdasin
...rdas
...rraku
...rdaw
...rranud
...rrata
...rdaja
...rratama
...rratakse
kardama mõrdama wirdama
...rdlema...rdlen
...rdlesin
...rdles
...rrelgu
...rdlew
...rrelnud
...rrelda
...rdleja
...rreldama
...rreldakse
murdlema wõrdlema
...rdma...rran
...rdsin
...rdsi
...rdku
...rdew
...rdnud
...rda
...rdja
...rtama
...rtakse
murdma
...rduma...rdun
...rdusin
...rdus
...rdugu
...rduw
...rdunud
...rduda
...rduja
...rrutama
...rrutakse
murduma purduma tarduma turduma
...rma...ran
...rsin
...ris
...rgu
...rew
...rnud
...rda
...rja
...rdama
...rdakse
keerma naerma pöörma weerma
...sema...sen
...sesin
...ses
...segu
...sew
...senud
...seda
...seja
...stama
...stakse
erisema habisema haisema halisema hanisema helisema hurisema hõrisema härisema inisema irisema jabisema jobisema jorisema judisema jumisema jõmisema jõrisema kabisema kagisema kahisema kibisema kidisema kigisema kihisema kilisema kirisema klirisema klobisema kobisema kogisema kohisema kolisema korisema krabisema kragisema krobisema krõbisema krõgisema kubisema kumisema kurisema kusema kõbisema kõdisema kõgisema kõhisema kõlisema kõmisema kõrisema kõsisema kädisema kägisema kähisema käpitsema kärisema köhisema labisema ladisema lagisema lalisema larisema libisema lidisema lobisema lodisema logisema lohisema lorisema ludisema lulisema lõdisema lõgisema lägisema lälisema lärisema lüdisema mosisema mudisema mugisema muhisema mulisema mumisema murisema mõlisema mõmisema mögisema müdisema mügisema mühisema mümisema mürisema nabisema nadisema nagisema nahisema nigisema nirisema nohisema norisema nosisema nurisema nõrisema närisema padisema pagisema pahisema parisema peasema pinisema pirisema pladisema plagisema plõgisema plärisema pobisema podisema pogisema pomisema porisema posisema pragisema prigisema prõgisema pudisema pugisema purisema põmisema põnisema põrisema pärisema rabisema radisema ragisema rebisema ribisema rigisema robisema rodisema rogisema rudisema rõhisema rädisema rägisema rögisema sabisema sahisema sasisema sibisema sihisema sirisema sisisema sobisema sohisema solisema sorisema sosisema suhisema sulisema sumisema surisema susisema sägisema sähisema särisema säsisema tilisema tinisema tirisema torisema tudisema tuhisema tõrisema tärisema tümisema uhisema umisema wabisema wadisema warisema wibisema widisema wihisema wilisema winisema wirisema wisisema wudisema wuhisema wulisema wurisema wõbisema wõrisema wärisema ägisema ähisema üdisema ümisema
...skama...skan
...skasin
...skas
...saku
...skaw
...sanud
...sata
...skaja
...satama
...satakse
hirskama huiskama hõiskama kiiskama korskama luiskama lõõskama muskama noorskama norskama nuuskama oskama paiskama piiskama priiskama purskama puskama raiskama rooskama ruskama suskama torskama tuiskama tuskama wiskama
...skima...sin
...skisin
...skis
...skigu
...skiw
...skinud
...skida
...skija
...sitama
...sitakse
käskima nuuskima puskima soskima suskima
...sklema...sklen
...sklesin
...skles
...selgu
...sklew
...selnud
...selda
...skleja
...seldama
...seldakse
hõisklema kiisklema kisklema laisklema noorsklema nuusklema pusklema tuisklema tusklema wisklema
...skuma_1...sun
...skusin
...skus
...skugu
...skuw
...skunud
...skuda
...skuja
...sutama
...sutakse
huiskuma kiiskuma kiskuma nuuskuma piiskuma uskuma
...skuma_2...skun
...skusin
...skus
...skugu
...skuw
...skunud
...skuda
...skuja
...sutama
...sutakse
laskuma niiskuma oskuma purskuma raiskuma raskuma rõskuma tuiskuma tuskuma winskuma wiskuma
...sma...san
...sin
...sis
...sku
...sew
...snud
...sta
...sja
...stama
...stakse
haisma kaitsma maitsma peasma pääsma seisma tõusma õitsma
...stlema...stlen
...stlesin
...stles
...selgu
...stlew
...selnud
...selda
...stleja
...seldama
...seldakse
...stma...stan
...stsin
...stis
...stku
...stew
...stnud
...sta
...stja
...stetama
...stetakse
haistma kastma kestma kostma mõistma nüüstma ostma paistma peastma pistma päästma säästma sööstma süstma tõstma westma
...tama_1...tan
...tasin
...tas
...tagu
...taw
...tanud
...tada
...taja
...tatama
...tatakse
awitama aerutama aevastama ahastama ahwatama aisatama alastama albitama algatama alustama eatama ebastama edvistama eestistama ehatama ehitama ehmatama eitama einestama eksitama elatama elustama elutama ennatama eretama ergutama erutama eristama esitama habrastama hahetama haigestama haigutama haisutama hakatama halastama halwastama halwustama haljastama hallatama hallistama hallitama hammustama hangetama hapatama haputama hargitama hargutama harjutama harutama hassetama hautama haugatama haugutama heiditama heidutama heietama heinatama helbitama helistama heljutama helgitama hellatama hellistama hellitama helmitama hepitama higistama hiilastama hilbutama himustama hingastama hingatama hingestama hirmutama hirnatama hirnutama hoiatama huilutama huisutama hukutama hulgutama huljutama hullustama hullutama huntsutama hurjutama huugatama huwitama hõbetama hõimutama hõljutama hõlbutama hõrgutama hõõgutama hõõrutama häbistama häilatama hällitama häristama härmatama härmistama härrastama hässitama hästitama häwitama häälestama hääletama häälitama hööritama höörutama hühmatama hüpatama hüpitama idutama ihastama ihutama ilastama ilmutama ilustama imestama imetama inetama irwitama istutama itsitama jaatama jaotama jahmatama jahutama jahwatama janutama jokutama joowutama jooksetama joowastama joonistama joonitama jorutama juhatama juhutama julgustama jumestama jumistama jupitama jutlustama jutustama juudistama jõllitama jõmistama jõratama jõristama jõudustama jõutama jõõrastama jälestama jälgitama järjestama jätkutama jäätama kaagatama kaagutama kaalutama kaaretama kaarutama kaasitama kabistama kadestama kadritama kaotama kaelustama kaetama kahetama kahistama kahtlustama kahutama kahwatama kaisutama kajastama kajatama kalestama kallatama kallutama kallistama kalmutama kannustama kannutama kangutama kangastama kangestama kangustama kannitama kannatama karastama karetama kargutama karjatama karistama karitama karjutama karmistama karwustama kassitama kaswatama katkestama katutama kaunistama keeritama keerutama kehastama kehitama kelgutama kellatama kelmitama kelmetama kenastama kepitama kepsatama kepsutama kergastama kergitama kergutama ketutama kewatama kibestama kibrastama kibrutama kidistama kihistama kihlatama kihutama kihwatama kihwtitama kiigutama kiiksutama kiilutama kiilustama kiirustama kiiratama kiirestama kiisitama kiisutama kiitsutama kikitama killustama killutama kilgastama kilgutama kilistama kiljatama kimbutama kindlustama kingastama kinnitama kipitama kiputama kirastama kiretama kirgatama kirjastama kirjutama kiristama kirmetama kirtsutama kisutama kitsitama kiunutama kiwistama kiwitama klobistama kobrutama kobistama koerastama koetama kogistama kohatama kohistama kohutama kohmetama kohrutama kohustama koitama kokutama kolatama kollatama kolletama kolestama kolgastama kolgutama kolistama kollitama kolmitama komistama kongutama konksutama konnitama konutama koogutama koolitama kooletama koolustama koolutama koonutama koorustama koorutama kopatama kopitama kopsatama kopsutama koputama korbatama korditama korrutama koristama kormutama kortsutama korutama kositama kostitama kostutama kosutama kotitama kotutama krabistama kragistama kriiksutama kriimustama kriipsutama krimpsutama kriuksutama krobistama krooksutama krõbistama krõgistama krõksutama kudistama kudrutama kuiwatama kuiwetama kujutama kukutama kullatama kuletama kulistama kulutama kumistama kumitama kummitama kummutama kumutama kubrastama kupatama kuputama kurwastama kurrutama kurjustama kurjutama kuristama kusetama kussitama kussutama kustutama kuugatama kuugistama kuulatama kuulutama kuumutama kõbistama kõdistama kõditama kõgistama kõhetama kõhistama kõhutama kõigutama kõlastama kõlistama kõlgutama kõmistama kõmmutama kõnnitama kõngutama kõpatama kõputama kõpsatama kõpsutama kõrgistama kõristama kõrrutama kõrwutama kõrwetama kõsistama kõssitama kõssutama kõwastama kõõmetama kõõristama kõõritama kõõrutama käbastama käbistama kädistama kägistama kähwatama käiatama käitama kännustama käpistama käpsatama käratama kärgatama kärgitama käristama käritama kärsatama kärsutama kärsitama kärtsatama kärutama käsitama käsutama käsnatama kätutama käwistama käägutama kääksutama käänistama käänustama köhatama köhitama köietama kössitama köönutama kükatama kükitama külatama külitama külmetama küngastama küpsetama küsitama küüditama küünistama küüritama küürutama küüsitama labastama labatama labistama ladistama laenetama lagastama lagestama lagistama laotama lahastama lahjutama lahutama laiutama laigutama lainetama laisutama lakutama laksatama laksutama lallitama lamestama lammutama langetama langutama lapitama laristama lartsatama lasutama latsutama lautama laugutama laulatama leelutama leemetama leeritama lehestama lehetama lehitama lehwitama leiwastama leilitama leitsutama lemmutama lennatama lennutama leotama lepitama libletama libistama lidistama ligistama lihastama lihutama lihistama liigatama liigutama liigitama liirutama liisutama liiwastama liiwitama lilletama lillitama limpsutama limutama linutama lingutama liputama lipsatama litsitama liugastama lobistama lodistama loetama logistama lohestama lohistama loibatama loigutama loilutama lokitama loksutama lollitama londitama longutama loogestama loomistama loositama loputama lopsatama lopsutama loristama lorutama losistama lositama lossitama losutama lotsitama lubjastama lukustama lukutama luksutama lullitama lullutama lumitama lummutama lunastama lupsutama lutsutama lututama luuletama lõbustama lõdistama lõdwastama lõgistama lõhastama lõhestama lõigutama lõkatama lõksatama lõksutama lõkutama lõmmustama lõmmitama lõngutama lõpetama lõugutama lõwistama lõõritama lõõrutama lõõtsutama lähetama läigatama läigitama läilitama läkitama läkastama läkatama lällitama lällutama lämmastama lämmatama lämmitama läpastama läpatama lärtsutama lüdistama lülitama lümatama lümitama maalutama magatama maotama mahutama maiastama maiustama maigutama maletama malgutama marrastama marutama matsatama matsutama meelitama meiutama mekitama metsastama miilitama miisutama minetama minestama moodustama moonutama mudastama mudistama mugistama muhistama muhutama muigutama mukatama mullastama mulistama mulksatama mullitama mullatama munetama murrutama muretama muristama murustama musutama mutsatama mutsutama mõistatama mõjutama mõlgastama mõlgutama mõlustama mõmistama mõnitama mõnustama mõnutama mõrestama mõrustama mäetama mälestama mäletama mälustama mängatama mängitama mätastama määgatama möhatama möhitama mökitama müdistama mügistama müksutama mülditama müratama mürastama müristama mürtsatama mürtsutama mütsatama mütsutama müügatama müütama naelutama naerastama naeratama naerutama nagistama nahatama najatama nakitama naksutama naljatama napastama napitama napsitama napsatama narmestama narritama natsutama neelatama neelustama neljatama nihutama niisutama niitsatama nikastama niksatama niksutama nilwastama nilwestama nimetama ninastama niputama nipsutama niristama nisatama nohistama nokastama noksutama nokutama noogutama noorestama noorutama norutama noristama notsutama nuditama nuhutama nukrastama nuksutama nurgetama nuristama nutsutama nutustama nuusutama nuuditama nõdrastama nõdrestama nõdrustama nõjatama nõksatama nõksutama nõretama nõrgastama nõrgestama nõrgustama nõrgutama nõristama nõrjutama nõtkatama nõtkestama nõtkutama nõutama nõõtama näbrastama näkitama näljutama nälbitama nämmutama näpistama närwetama näristama närtsitama närtsutama närutama nätsutama näugatama näägutama nööritama nüritama ohastama ohatama ohistama ohutama oirutama oitama oiutama oksatama oksetama oletama omastama orastama orjastama osatama osutama otsatama otsutama otsustama paadutama paagistama paaritama paatsatama padistama paelutama paenutama paetama paotama pahastama pahistama pahutama pahwatama paitama paigutama painutama paisetama paistetama paisutama pajatama pakatama pakitama pakutama paksustama palistama paljastama palwetama panetama paristama parrastama parwetama parwitama pasatama patsatama patsutama patustama paugatama paugutama peatama pealistama peenitama peesitama pehastama pehmitama peidutama peksitama pelastama peletama pelgutama pennitama pennutama penitama perutama pesitama petatama pidustama pigitama pigistama pihastama pihustama pihutama piigastama piigustama piigistama piinatama piibutama piiratama piisutama piitsutama pikutama pilastama pilbastama pilbutama pilgutama pillatama pillutama pillerkaaritama pilutama pilwitama pimestama pinnastama pinnustama pingutama pinnitama piristama pitsitama pladistama plagistama plahwatama plaksatama plaksutama plaristama plartsutama platsitama platsutama pleegitama pliksatama plumpsatama poetama pogistama poksatama pomistama pommitama pontsutama poolistama poolitama popsatama popsutama porsutama pragistama praotama prahwatama praksatama prantsatama prigistama priksatama priksutama pruunistama prõgistama prõksatama präägutama pudrutama pudistama puhatama puhastama puhetama puhutama pullistama pulstitama punastama punetama punnutama pungatama puretama purjetama puristama purjutama pursutama purustama puudutama põetama põhjustama põhustama põksutama põlastama põletama põlwitama põmmutama põngutama põnnutama põratama põrgatama põristama põrmutama põrnitama põrutama põtkutama põuetama põuatama põugutama põõnutama päewatama päewitama päitama pälgatama päristama päätama päälistama pöörastama pööratama pööritama pöörutama püretama püügitama raostama raasutama rabistama ragistama rahetama rahustama rahwastama rahwustama raidutama rakestama rakutama raksatama rammastama rammestama rammustama rammutama rangitama rangutama raputama rapsatama ratastama ratsutama rautama raugastama rebistama reostama ribistama rigistama rikastama rinnustama rinnastama ringutama ripatama riputama ripsutama ristitama risutama riwetama robistama roojastama rogistama rohitama rohutama roiutama rokutama roostetama roputama rudistama rututama rõhitama rõhutama rõngastama rõsitama rõõmustama rägastama rägistama rähmastama rängastama räpastama räästama rögastama rögistama röögatama röögitama rüwetama saabastama sabistama sajutama sagistama sahistama sajatama saksastama sakutama salastama samastama sapistama sapitama saputama sarnastama sasistama satutama sauetama saunatama sawitama seenetama seebistama seebitama seisatama seletama selgitama sermestama sibistama seatama sigitama sihistama sihwatama sikutama sillutama silitama silmatama silmitama sinetama siputama siretama sirutama siristama sirtsutama sisistama sitkestama sobitama sobistama sojutama soojutama soetama sohistama soigutama sokutama solgatama solistama solgutama songutama soomustama soonitama sooritama soowitama sopastama sopsatama sopsutama soputama soristama sosistama sugutama suhistama suigatama suigutama suisutama suitsetama suitsutama suksutama sulatama sulitama sulistama sulbitama sulpsatama summutama suretama suristama susistama suurustama suwitama sõbrustama sõidatama sõidutama sõnastama sõrmustama sõrwutama sõtkutama sõõmutama sõõnetama sõõratama sõõrutama sädistama sähistama sähwatama sälgutama sängitama säristama särtsatama säsistama sörgitama sülitama sünnitama sütitama süüdistama taarutama tahmatama taiwutama takistama tallutama taldutama talitama taltsutama talutama talwitama tammutama tantsitama tanutama taotama targutama tarretama tarwitama tatistama tatsutama teadustama teatama teetama teostama teiwastama tekitama tembutama teotama terastama teratama teritama teretama terwitama tibatama tibutama tihutama tiirutama tiirastama tikutama tiksatama tilgastama tilgutama tilistama tinutama tingatama tinistama tiputama tipsutama tirgutama tiristama tiuksatama tiuksutama tobitama toetama tohletama toiwutama toimetama tolmutama tonditama toonitama toorestama tootama toristama tortsatama torutama tossutama tpruutama traawitama trallitama truubitama tubrutama tudutama tuhistama tuhmistama tuigutama tuimastama tuisutama tukistama tukustama tukastama tukutama tuksutama tuletama tulistama tulitama tulutama tumestama tumetama tunnistama turwutama turgutama turistama turrutama tursutama turtsatama tutistama tutwustama tuulutama tõestama tõisitama tõmmatama tõmmutama tõngutama tõotama tõrgestama tõristama tõrgastama täitama tänitama täristama tölbistama töllitama töntsatama töntsitama tööstama töötama tüütama tülgastama tülitama tümistama udutama uhustama uhkustama uhutama uimastama uinutama uisutama uiutama ujutama ulatama ulutama ummistama unistama unustama unutama upatama upitama uputama urwastama urwitama usutama ussitama utetama uudistama uuristama waagutama waaratama waarutama wabastama wabistama wadistama waenustama wagastama wahatama wahetama wahutama wahwustama waiutama waiwutama waigatama waigutama waigistama waimustama wajutama waletama walastama walgustama walutama waljustama waljastama wallatama walmistama walustama wannutama wangistama wangutama wannitama wantsutama wanutama waotama wapustama warastama warwutama waristama warjutama warustama wastutama watsutama waugatama weatama wedrutama weeretama weeritama wennastama wenestama wenitama weretama weristama wesistama wesitama wetitama wibutama widistama widustama wigastama wihastama wihustama wihutama wihistama wihmutama wiiwitama wiibutama wiitama wiiksatama wiiksutama wiinastama wiinutama wiirutama wiirastama wilistama wilgatama wilgutama wilksatama willutama wilutama winnutama winetama wingutama wintsutama wiretama wirgutama wiristama wirtsutama wirutama wirwetama wisistama witsutama wolitama wolksatama wopsatama wuhistama wuhwatama wulistama wuratama wuristama wõbistama wõiutama wõigastama wõmmitama wõmmutama wõngutama wõretama wõrgitama wõrgutama wõristama wõrsutama wõsutama wõtatama wõõrastama wõõritama wõõrustama wõõrutama wäetama wägistama wälgatama wälgutama wäristama wäsitama wääksatama wäänitama wääratama wöötama õhatama õhetama õhutama õigustama õitsetama õletama õllutama õnnestama õnnistama õpetama õrritama õõnistama õõtsutama äestama äiutama ängistama äratama ärgitama ärritama ässitama ääristama ühistama ühtlustama üleüldistama üllatama
...tama_2...tan
...tasin
...tas
...daku
...taw
...danud
...data
...taja
...datama
...datakse
aitama loitama luitama läitama nootama näitama ootama peltama räitama süütama waatama wartama westama wäitama wältama wäntama
...telema...telen
...telesin
...teles
...telgu
...telew
...telnud
...teleda ja tella
...teleja
...teletama
...teletakse ja tellakse
aevastelema ahwatelema ehitelema ehmatelema esitelema haisutelema haugatelema haugutelema helistelema heljutelema hellitelema hullutelema hurjutelema häilatelema häristelema hässitelema häwitelema hüpatelema hüpitelema ilmutelema imestelema imetelema irwitelema jaotelema jahutelema jalutelema jooksetelema juhatelema kaagatelema kaagutelema kahmatelema kahwatelema kaisutelema kallutelema kangutelema kannatelema kargutelema keeritelema keerutelema kehitelema kergitelema kihutelema kiigutelema kiirustelema kiljatelema kimbutelema kobistelema kohistelema kolistelema komistelema koogutelema koristelema kosutelema krabistelema krõbistelema kuiwatelema kukutelema kuristelema kustutelema kõbistelema kõigutelema kõlistelema kõlksutelema kõmistelema kõpsatelema kõrgistelema kõristelema kõrwetelema kõsistelema kõõrutelema kärgatelema käristelema käsitelema köhitelema kükitelema külatelema külmetelema küsitelema lahutelema laigutelema laiutelema laksatelema laksutelema lehwitelema lennutelema leotelema libistelema liigutelema lipatelema lobistelema logistelema loputelema losutelema lõgistelema lõksatelema lõksutelema lõngutelema lõõritelema lõõtsutelema maiastelema maigutelema maiustelema matsutelema meelitelema minestelema mõistatelema mõnitelema mängatelema mängitelema müdistelema mügistelema müristelema naerastelema naeratelema naerutelema naksutelema naljatelema noristelema nuristelema nõrgutelema nõtkutelema nõutelema näpistelema näristelema närtsitelema nätsutelema ohutelema osatelema otsutelema paitelema painutelema paisutelema palistelema palmitelema paugatelema paugutelema peesitelema pehmitelema peksitelema pesitelema pillutelema pilutelema piristelema pitsitelema plagistelema plaksutelema pogistelema pragistelema praksatelema punetelema põristelema päewatelema päristelema pööritelema raksatelema rapsatelema raputelema ribistelema ringutelema robistelema rogistelema rõhitelema rõõmustelema rägistelema saagutelema sabistelema sajatelema sapitelema sasistelema seisatelema seletelema sigitelema silitelema silmitelema siputelema sirutelema soetelema solgutelema suigutelema suretelema suurustelema sõbrustelema sõnutelema sõtkutelema sängitelema sörgatelema sünnitelema talitelema tantsitelema tasutelema teadustelema tembutelema teretelema teritelema terwitelema tilistelema tiristelema toimetelema tuigutelema tukutelema tuletelema tunnistelema tõisitelema tõmmutelema tõotelema tõristelema tülitelema udutelema uinutelema uitelema unistelema usutelema wabistelema wahetelema waigistelema waletelema walgustelema wallatelema walmistelema walutelema wangutelema waristelema warjutelema wastatelema weeretelema wenitelema weristelema wesitelema wibutelema wihastelema wihustelema wiiwitelema wiirutelema wilgutelema wilistelema wingutelema wintsutelema wirutelema wuhistelema wuristelema wõrgutelema wõtatelema wõõrastelema wõõritelema wälgatelema wälgutelema wäritelema wäsitelema wöötelema õhatelema õpetelema äratelema ärritelema ässitelema
...tima...din
...tisin
...tis
...tigu
...tiw
...tinud
...tida
...tija
...ditama
...ditakse
heitima kantima kootima kortima kriitima kruntima kuutima körtima küütima lautima lontima mültima neetima nuutima pantima päätima rantima santima sortima sültima tapeetima wältima
...tlema_0...tlen
...tlesin
...tles
...telgu
...tlew
...telnud
...tleda
...tleja
...tletama
...tletakse
aevastlema ahwatlema ehitlema ehmatlema esitlema haisutlema haugatlema haugutlema helistlema heljutlema hellitlema hullutlema hurjutlema häilatlema häristlema hässitlema häwitlema hüpatlema hüpitlema ilmutlema imestlema imetlema irwitlema jaotlema jahutlema jooksetlema juhatlema kaagatlema kaagutlema kahmatlema kahwatlema kaisutlema kallutlema kangutlema kannatlema kargutlema keeritlema keerutlema kehitlema kergitlema kihutlema kiigutlema kiirustlema kiljatlema kimbutlema kobistlema kohistlema kolistlema komistlema koogutlema koristlema kosutlema krabistlema krõbistlema kuiwatlema kukutlema kuristlema kustutlema kõbistlema kõigutlema kõlistlema kõmistlema kõpsatlema kõrgistlema kõristlema kõrwetlema kõsistlema kõõrutlema kärgatlema käristlema käsitlema köhitlema kükitlema külatlema külmetlema küsitlema lahutlema laigutlema laiutlema laksatlema laksutlema lehwitlema lennutlema leotlema libistlema liigutlema lipatlema lobistlema logistlema loputlema losutlema lõgistlema lõksatlema lõksutlema lõngutlema lõõritlema lõõtsutlema maiastlema maigutlema maiustlema matsutlema meelitlema minestlema mõistatlema mõnitlema mängatlema mängitlema müdistlema mügistlema müristlema naerastlema naeratlema naerutlema naksutlema naljatlema noristlema nuristlema nõrgutlema nõtkutlema nõutlema näpistlema näristlema närtsitlema nätsutlema ohutlema osatlema otsutlema paitlema painutlema paisutlema palistlema palmitlema paugatlema paugutlema peesitlema pehmitlema peksitlema pesitlema pillutlema pilutlema piristlema pitsitlema plagistlema plaksutlema pogistlema pragistlema praksatlema punetlema põristlema päewatlema päristlema pööritlema raksatlema rapsatlema raputlema ribistlema ringutlema robistlema rogistlema rõhitlema rõõmustlema rägistlema saagutlema sabistlema sajatlema sapitlema sasistlema seisatlema seletlema sigitlema silitlema silmitlema siputlema sirutlema soetlema solgutlema suigutlema suretlema suurustlema sõbrustlema sõnutlema sõtkutlema sängitlema sörgatlema sünnitlema talitlema tantsitlema tasutlema teadustlema tembutlema teretlema teritlema terwitlema tilistlema tiristlema toimetlema tuigutlema tukutlema tuletlema tunnistlema tõisitlema tõmmutlema tõotlema tõristlema tülitlema udutlema uinutlema uitlema unistlema usutlema wabistlema wahetlema waigistlema waletlema walgustlema wallatlema walmistlema walutlema wangutlema waristlema warjutlema wastatlema weeretlema wenitlema weristlema wesitlema wibutlema wihastlema wihustlema wiiwitlema wiirutlema wilgutlema wilistlema wingutlema wintsutlema wirutlema wuhistlema wuristlema wõrgutlema wõtatlema wõõrastlema wõõritlema wälgatlema wälgutlema wäritlema wäsitlema wöötlema õhatlema õpetlema äratlema ärritlema ässitlema
...tlema_1...tlen
...tlesin
...tles
...delgu
...tlew
...delnud
...delda
...tleja
...deldama
...deldakse
heitlema kartlema kiitlema loitlema näitlema sõitlema söötlema waatlema wiitlema wõitlema
...tlema_2...tlen
...tlesin
...tles
...telgu
...tlew
...telnud
...telda
...tleja
...teldama
...teldakse
heistlema mõtlema paistlema wõistlema wõtlema ütlema
...tma_1...dan
...tsin
...tis
...tku
...tew
...tnud
...ta
...tja
...detema
...detakse
heitma jootma kartma keetma kiitma koitma kurtma köitma küütma laitma liitma loitma lootma läitma muutma mõõtma naitma niitma peitma riitma roitma saatma suutma sõitma söötma toitma täitma uitma wiitma wõitma wäitma
...tma_2...tan
...tsin
...ttis
...tku
...ttew
...tnud
...tta
...tja
...tetama
...tetakse
mütma nutma petma
...tma_3...tan
...tsin
...ttis
...tku
...ttew
...tnud
...tta
...tja
...etama ja tetama
...etakse ja tetakse
jätma katma kütma matma wõtma
...trama...tran
...trasin
...tras
...draku
...traw
...dranud
...drata
...traja
...dratama
...dratakse
ketrama latrama patrama putrama
...tsema...tsen
...tsesin
...tses
...tsegu
...tsew
...tsenud
...tseda
...tseja
...tsetama
...tsetakse
ahmitsema ahnitsema armatsema elutsema halatsema haletsema hellitsema higitsema himutsema hingitsema hoolitsema horgitsema hädatsema häälitsema idutsema igatsema ilutsema imetsema imitsema iwitsema juhmitsema kaabitsema kaetsema kahetsema kahmitsema kaubitsema kawatsema kigatsema kihitsema kilatsema kingitsema kipitsema kiratsema kisatsema kohitsema kohmitsema koobitsema koogitsema kopitsema kormitsema kurnitsema kõbitsema kõdritsema kõhwitsema kõpitsema kõõbitsema käratsema larmitsema leegitsema lehitsema libitsema liiwitsema luuritsema lõbutsema lõmmitsema läigitsema lärmitsema maenitsema mainitsema manitsema muretsema mäletsema märatsema nakitsema naritsema nikitsema nipitsema nokitsema nukitsema nurgitsema nuusitsema näkitsema pakitsema palmitsema parwitsema pesitsema pulbitsema pulgitsema pungitsema põrmitsema pühitsema rawitsema rehitsema rohitsema rohmitsema rõõmutsema rähnitsema sabitsema sakitsema salitsema sawitsema sepitsema silmitsema soomitsema sõlmitsema sõrmitsema sülitsema tahutsema takitsema talitsema talwitsema tarwitsema tasutsema terwitsema tormitsema tuhnitsema tõbitsema tülitsema urgitsema uuritsema wabatsema wabritsema wagatsema wahutsema walitsema wangitsema waritsema warnitsema wesitsema wihatsema wiratsema wõhlitsema wõrgitsema wõõritsema õilitsema õilmitsema õngitsema õõnitsema ängitsema ümbritsema
...ttama...ttan
...ttasin
...ttas
...taku
...ttaw
...tanud
...tata
...ttaja
...tatama
...tatakse
mättama müttama pattama ruttama tõttama
...ttima...tin
...ttisin
...ttis
...ttigu
...ttiw
...ttinud
...ttida
...ttija
...titama
...titakse
kettima kittima küttima mettima muttima müttima nottima settima wattima wettima
...ttuma_1...tun
...ttusin
...ttus
...ttugu
...ttuw
...ttunud
...ttuda
...ttuja
...tutama
...tutakse
sattuma
...ttuma_2...ttun
...ttusin
...ttus
...ttugu
...ttuw
...ttunud
...ttuda
...ttuja
...tutama
...tutakse
mattuma
...tuma_1...dun
...tusin
...tus
...tugu
...tuw
...tunud
...tuda
...tuja
...dutama
...dutakse
heituma paatuma taltuma
...tuma_2...tun
...tusin
...tus
...tugu
...tuw
...tunud
...tuda
...tuja
...dutama
...dutakse
jultuma koltuma kurtuma liituma luituma muutuma peituma puutuma täituma
...twama...twan
...twasin
...twas
...dwaku
...twaw
...dwanud
...dwata
...twaja
...dwatama
...dwatakse
latwama
...uma...un
...usin
...us
...ugu
...uw
...unud
...uda
...uja
...utama
...utakse
aeguma ajuma ammuma anguma asuma ehmuma habenduma harjuma haruma heljuma himuma hirmuma hirnuma huiluma huljuma huruma hõljuma hõõguma hõõruma hööruma ihuma ihnuma ilmanduma ilmuma istuma isuma jaguma januma joruma järelduma jätkuma kaaluma kalestuma kamarduma kanguma karjuma katkuma katsuma kestuma kiiksuma kiiluma kiitsuma kiljuma kirnuma kiruma kitkuma kiuksuma kiunuma koguma kohuma kompsuma koonduma korjuma kortsuma kostuma kosuma kraaksuma kriiksuma kriuksuma kronksuma krooksuma krõksuma krõmpsuma kujuma kuluma kummuma kumuma kurjuma kustuma kutsuma kõduma kõksuma kõlksuma kõpsuma kõwerduma käkruma käksuma känguma känksuma kärsuma kärtsuma käuksuma käunuma kääksuma külmuma küüruma laabuma laastuma lahjuma laiuma laksuma lammuma lasuma latsuma lausuma leiguma liduma lihuma liisuma liksuma limpsuma linguma linksuma lirtsuma litsuma loksuma lortsuma lostuma losuma luksuma lõtwuma lõksuma lõõtsuma lärtsuma manguma maruma matsuma muljuma mustuma mutsuma muuma mõjuma mõksuma mõnuma mõrustuma mõõduma mõõnuma mäluma mürtsuma mütsuma naaksuma naeluma naksuma niduma niguma niitsuma niksuma nilwestuma niruma niserduma niuksuma noruma nuksuma nuruma nuuksuma nuutsuma nõeluma nõksuma nõrjuma nõtkuma närtsuma näuguma näuksuma paaduma paastuma paenuma painuma paisuma paistuma paksuma paluma patsuma peenuma pelguma piiguma piiksuma piiluma pilluma piuksuma plaksuma pliksuma plõksuma poksatuma pontsuma porsuma praksuma priksuma prääksuma puhuma pulstuma punuma punsuma puruma põksuma põratuma põruma põtkuma pööruma püretuma rabuma raiuma raksuma rapsuma riisuma riksuma risuma rontsuma roostuma rusuma rõhuma rääksuma räätsuma sammuma seeduma selguma siiluma siiwuma siluma silmuma singuma sirtsuma sitkuma siuksuma solksuma suitsuma suruma surwuma sõeluma sõnuma sõtkuma särtsuma säuksuma söanduma taaruma tahuma tahmuma taluma tammuma tasuma tatsuma tiiruma tiksuma tiuksuma tolmuma torsuma tossuma tuduma tuimuma tuksuma tursuma turtsuma tutwuma tõnguma tõrjuma uinuma ujuma uluma ummistuma unuma waaruma waduma waenuma waguma wahwuma wajuma walmistuma waluma wantsuma wanuma warjuma waruma wibuma wiiksuma wiiruma wilksuma wiluma winguma wintsuma wirtsuma wiruma wõluma wõntsuma wõrsuma wõsuma wääksuma õnnistuma õsuma õõtsuma