Tagasi sõnastikku.

Sõnastikes kasutatavad märgendid ja lühendid

Liigiti:

Sõnaliik

adj.adjektiiv, omadussõna
adv.adverb, määrsõna
as.abstraktsubstantiiv
interj.interjektsioon, hüüdsõna
konj.konjunktsioon, sidesõna
num.numeraal, arvsõna
pn.pärisnimi
postp.postpositsioon, tagasõna
prep.prepositsioon, eessõna
pron.pronoomen, asesõna
s.substantiiv, nimisõna

Grammatiline info

1P1. pööre
3P3. pööre
abess.abessiiv, ilmaütlev
ablat.ablatiiv, alaltütlev
adess.adessiiv, alalütlev
ainsainsus
allat.allatiiv, alaleütlev
dem.deminutiiv, vähendussõna
elat.elatiiv, seestütlev
ess.essiiv, olev
gen.genitiiv, omastav
illat.illatiiv, sisseütlev
imperf.imperfekt, lihtminevik
impers.impersonaal, umbisikuline tegumood
indekl.käändumatu
indekl. adj.käändumatu omadussõna
indekl. pron.käändumatu asesõna
iness.inessiiv, seesütlev
komit.komitatiiv, kaasaütlev
komp.komparatiiv, keskvõrre
mitmmitmus
nom.nominatiiv, nimetav
part.partitiiv, osastav
partits.(adjektiivne) partitsiip, kesksõna
pl.pluural, mitmus
sg.singular, ainsus
superl.superlatiiv, ülivõrre
term.terminatiiv, rajav
tgn.tegijanimi
transl.translatiiv, saav

Stiil ja eriala

aiandaiandus
ajajalugu
anatanatoomia
antrantropoloogia
arheolarheoloogia
astrastronoomia
biblbibliograafia
biolbioloogia
botbotaanika
ehitehitusala
elelekter ja elektrotehnika
etnetnograafia ja etnoloogia
farmfarmaatsia
filosfilosoofia
folklfolkloor
fotfotograafia
füsiolfüsioloogia
füüsfüüsika
geogrgeograafia
geolgeoloogia
hlvhalvustav
hrvharvaesinev
infoinformaatika, arvutiteadus
iroonirooniline
jurjurisprudents
kalkalandus
keelkeeleteadus
keemkeemia
kiriklkiriklik (ristiusu, kirikuga seotud)
kirjkirjandusteadus
kokkokandus, kulinaaria
kunstkunst
kõnekkõnekeelne
lasteklastekeelne
loogloogika
luulekluulekeelne
majmajandusteadus ja majandus
matmatemaatika
medmeditsiin
mermerendus
meteormeteoroloogia ja klimatoloogia
metsmetsandus
murdmurdekeelne
muusmuusika
mäendmäendus
mütmütoloogia
nljnaljatlev
nõuknõukogulik
paleontpaleontoloogia
pedpedagoogika
piltlpiltlik
polpoliitika
psühhpsühholoogia
põllpõllumajandus
religreligioon (uskumise, usundiga seotud)
slängsläng
sportsport
sõjsõjandus, riigikaitse
zoolzooloogia
teaterteater, teatriasjandus
tehntehnika
teksttekstiilindus
trüktrükindus
vanvananenud, vanemas keeles
van kirjakvanas kirjakeeles
van srmtvanades sõnaraamatutes
vetveterinaaria
vulgvulgaarne

Sõnadevahelised seosed

ant.antonüüm
sün.sünonüüm
vrdvõrdle
vtvaata

Muud

Peale üldkasutatavate lühendite (e., hrl., vm.) esinevad sõnaraamatutes lühendid:

eKrenne Kristuse sündi
e. m. a.enne meie ajaarvamist
Ls.liitsõnade loend
m. a. j.meie ajaarvamise järgi
näit.näiteks
pKrpärast Kristuse sündi
Rhvl.rahvaluule
tlk.tõlkija
tn.teonimi
Vs.vanasõna

Tähestikuliselt:

a..d

1P1. pööre
3P3. pööre
abess.abessiiv, ilmaütlev
ablat.ablatiiv, alaltütlev
adess.adessiiv, alalütlev
ainsainsus
adj.adjektiiv, omadussõna
adv.adverb, määrsõna
aiandaiandus
ajajalugu
allat.allatiiv, alaleütlev
anatanatoomia
ant.antonüüm
antrantropoloogia
arheolarheoloogia
as.abstraktsubstantiiv
astrastronoomia
biblbibliograafia
biolbioloogia
botbotaanika
dem.deminutiiv, vähendussõna

e..i

ehitehitusala
eKrenne Kristuse sündi
elelekter ja elektrotehnika
elat.elatiiv, seestütlev
e. m. a.enne meie ajaarvamist
ess.essiiv, olev
etnetnograafia ja etnoloogia
farmfarmaatsia
filosfilosoofia
folklfolkloor
fotfotograafia
füsiolfüsioloogia
füüsfüüsika
gen.genitiiv, omastav
geogrgeograafia
geolgeoloogia
hlvhalvustav
hrvharvaesinev
illat.illatiiv, sisseütlev
imperf.imperfekt, lihtminevik
impers.impersonaal, umbisikuline tegumood
indekl.käändumatu
indekl. adj.käändumatu omadussõna
indekl. pron.käändumatu asesõna
iness.inessiiv, seesütlev
infoinformaatika, arvutiteadus
interj.interjektsioon, hüüdsõna
iroonirooniline

j..m

jurjurisprudents
kalkalandus
keelkeeleteadus
keemkeemia
kiriklkiriklik (ristiusu, kirikuga seotud)
kirjkirjandusteadus
kokkokandus, kulinaaria
komit.komitatiiv, kaasaütlev
komp.komparatiiv, keskvõrre
konj.konjunktsioon, sidesõna
kunstkunst
kõnekkõnekeelne
lasteklastekeelne
loogloogika
Ls.liitsõnade loend
luulekluulekeelne
m. a. j.meie ajaarvamise järgi
majmajandusteadus ja majandus
matmatemaatika
medmeditsiin
mermerendus
meteormeteoroloogia ja klimatoloogia
metsmetsandus
mitmmitmus
murdmurdekeelne
muusmuusika
mäendmäendus
mütmütoloogia

n..r

nljnaljatlev
nom.nominatiiv, nimetav
num.numeraal, arvsõna
nõuknõukogulik
näit.näiteks
paleontpaleontoloogia
part.partitiiv, osastav
partits.(adjektiivne) partitsiip, kesksõna
pedpedagoogika
piltlpiltlik
pKrpärast Kristuse sündi
pl.pluural, mitmus
pn.pärisnimi
polpoliitika
postp.postpositsioon, tagasõna
psühhpsühholoogia
põllpõllumajandus
prep.prepositsioon, eessõna
pron.pronoomen, asesõna
religreligioon (uskumise, usundiga seotud)
Rhvl.rahvaluule

s..

s.substantiiv, nimisõna
sg.singular, ainsus
slängsläng
sportsport
superl.superlatiiv, ülivõrre
sõjsõjandus, riigikaitse
sün.sünonüüm
zoolzooloogia
teaterteater, teatriasjandus
tehntehnika
teksttekstiilindus
term.terminatiiv, rajav
tgn.tegijanimi
tlk.tõlkija
tn.teonimi
transl.translatiiv, saav
trüktrükindus
vanvananenud, vanemas keeles
van kirjakvanas kirjakeeles
van srmtvanades sõnaraamatutes
vetveterinaaria
vrdvõrdle
Vs.vanasõna
vtvaata
vulgvulgaarne