Tagasi sõnaraamatusse

Saateks

Käesolev “Ungari–eesti sõnaraamat” on eelnevaist tunduvalt suurem ja põhjalikum, sisaldades tänapäevast sõnavara ja väljendeid. Sõnaraamatus on ligi 42 000 märksõna, rohkelt kontekstinäiteid koos tõlgetega; ungari märksõnadele on lisatud grammatiline info.

Sõnaraamatu adressaadiks on üldjuhul need eesti kasutajad, kes omavad juba algteadmisi ungari keelest ja vajavad abi nõudlikumate tekstide lugemisel ja tõlkimisel eesti keelde.

Tiitellehed ja pikem sissejuhatus (pdf).

Sõnaraamatu avamiseks sobib ka mnemooniline www.eki.ee/dict/ungari

Arvamused, kommentaarid, parandus- ja lisandusettepanekud on oodatud meilitsi dict.ues@eki.ee.