MUUDATUSED VALLASISESTE LINNADE, ALEVITE, ALEVIKE JA KÜLADE NIMISTUS

Muudatused pärast nimistu kinnitamist 18. detsembril 1997:


Tagasi asustusnimede leheküljele