18.11.1997

Parandused alevite, alevike ja külade nimistus

Pärast kohanimenõukogu koosolekut 07.11.1997 on esialgses, kooskõlastamisele saadetud alevite, alevike ja külade nimistus tehtud järgmised parandused, vastavalt valdadest tulnud vastustele (11.-18.11.1997 muudatused sinisega):

Oli esialgses nimistusParandus
HARJUMAA Kuusalu vald
ArukülaAru küla
HARJUMAA Saku vald
Tännassilma külaTänassilma küla
IDA-VIRUMAA Iisaku vald
Ees-Roostoja külaTaga-Roostoja küla
IDA-VIRUMAA Jõhvi vald
Ridaküla(kustutatakse)
IDA-VIRUMAA Maidla vald
(esialgne nimistu jääb muutmata)
IDA-VIRUMAA Toila vald
AllkülaAltküla
Mägara külaMetsamägara küla
JÄRVAMAA Kareda vald
Peetri külaPeetri alevik
JÄRVAMAA Lehtse vald
Rabassaare külaRabasaare küla
LÄÄNEMAA Noarootsi vald
Einby külaEinbi küla / Enby
LÄÄNEMAA Ridala vald
Põgari külaPõgari-Sassi küla
LÄÄNE-VIRUMAA Haljala vald
Karulõpe küla(kustutatakse)
-Varangu küla (moodustatakse senise Karulõpe küla maa-alal)
LÄÄNE-VIRUMAA Tamsalu vald
LoksakülaLoksa küla
LÄÄNE-VIRUMAA Võsu vald
Võsu külaVõsu alevik
RAPLAMAA Kehtna vald
Keava-Nurme külaKehtna-Nurme küla
Kehtna-Nurme külaLellapere-Nurme küla
RAPLAMAA Märjamaa vald
Velise asunduskülaVelisemõisa küla
RAPLAMAA Rapla vald
Hagudi alevik(kustutatakse, jäetakse kokku Hagudi külaga)**
Kodila alevikKodila küla**
Nurme külaSeli-Nurme küla
SAAREMAA Kaarma vald
Vestli külaVestla küla
SAAREMAA Leisi vald
ArukülaAru küla
KaisakülaKaisa küla
Taresti külaTareste küla
SAAREMAA Muhu vald
Pöitse külaPõitse küla
SAAREMAA Pihtla vald
Kõljala alevik(kustutatakse, jäetakse kokku Kõljala külaga)**
SAAREMAA Salme vald
Kaugatuma külaKaugatoma küla
VILJANDIMAA Abja vald
Penniküla(kustutatakse, liidetakse Laatre külaga)
Tümpsi külaAbja-Vanamõisa küla
VÕRUMAA Haanja vald
Kaarataudsa külaKaaratautsa küla
VÕRUMAA Meremäe vald
Kapera külaKapõra küla
Kornitsa külaKornidsa küla
Kõrve külaKõrvõ küla
Tallikese külaTallikõstõ küla
Tellaste külaTelläste küla
VÕRUMAA Misso vald
Horosoo külaHorosuu küla
Häärmani külaHäärmäni küla
Kimalase külaKimalasõ küla
Kivioru külaKiviora küla
Kure külaKurõ küla
Kõrgessaare külaKorgõssaarõ küla
Kärina külaKärinä küla
Lüta külaLütä küla
MissokülaMissokülä küla
Pedeja külaPedejä küla
Põrste külaPõrstõ küla
Rebase külaRebäse küla
Suuresoo külaSuurõsuu küla
Teaste külaTiastõ küla
Tiilike külaTiilige küla
Väike-Tiilike külaVäiko-Tiilige küla
VÕRUMAA Sõmerpalu vald
PunakülaPunakülä küla


** - kohanimenõukogu ei toetanud kehtivaid õigusakte arvestades nende alevike loomist, mille puhul ei ole ilmne, kas nad vastavad alevike kohta esitatud nõutele (vähemalt 300 elanikku tiheasustusega alal)


Kohanimenõukogu ei toetanud järgmisi parandusettepanekuid:

JÄRVAMAA Kareda vald
Esna küla ei muudetud kehtivaid seadusi ja määrusi arvestades Esna alevikuks (asustusnimede töörühma soovitusel ja vallavolikogu nõusolekul), sest seal ei asu piisaval arvul elanikke (nõutav 300 elanikku).

SAAREMAA Salme vald
Nimestikus olnud Lõu küla jäeti muutmata (valla ettepanek: Lõo küla), sest kohanimeseaduse § 15 lg 4 järgi peab sama nimetuuma kirjapilt olema kõikides kohanimedes ühesugune. Et loodusnimena on fikseerunud Lõu laht ja naabervallas on sama algupäraga nimena Lõupõllu küla, siis tuleb säilitada ka Lõu kirjapilt, mis esineb rahvasuus ja varasemates kirjalikes allikates (1930. aastate kaartidel ja nimestikes). Sõltumata nime algupärast on tegemist Saaremaale omase häälduskujuga.


Mitmed vallad esitasid nimistu kooskõlastamise käigus ka täiesti uusi asustusjaotuse muutmise ettepanekuid (uued taastatavad külad, nimemuutused jne), osalt lähtudes asustusnimede töörühma soovitustest, mis aga olid mõeldud pikemaajaliseks kaalumiseks. Kohanimenõukogu, tervitades küll neid taotlusi, otsustas lükata arutelu nende üle järgmisse aastasse, reformi teise etappi, sest praegu puuduvad nendel taotlustel õigusaktides nõutud lisamaterjalid (kaardid, arvamusuuringud jm). Edasilükatud taotluste hulgas on: