15.12.1998
EKI KNAB

1998. aasta asulareformi statistikat
Statistics of the reform of the list of populated places 1998

(Muudatused võrreldes 1997. a kehtestatud nimistuga. / Changes as compared to the list of 1997.)

Maakond / CountyAsulaid 1997/98¹/ Populated places 1997/98¹ Nimistusse lisandub / Names added Nimi muutub / Names changed Nimistust kaob / Names deleted Asulaid 1999² / Populated places 1999²
Harjumaa 400 24 1 - 424
Hiiumaa 184 - 2 - 184
Ida-Virumaa 222- - - 222
Jõgevamaa 229 6 1 1 234
Järvamaa 199 8 - - 207
Läänemaa 238 - - - 238
Lääne-Virumaa 368 12- -380
Põlvamaa 237 25 5 - 262
Pärnumaa 329 7 - - 336
Raplamaa 273 6 - - 279
Saaremaa500 - - - 500
Tartumaa 347 - - - 347
Valgamaa 154 2 - - 156
Viljandimaa 262 - - - 262
Võrumaa 568 7 - -575
EESTI 4510 97 9 1 4606

¹ - alevite, alevike ja külade arv enne 15.12.1998 / number of boroughs, small boroughs and villages before December 15, 1998

² - kehtib 1. jaanuarist 1999 / valid from January 1, 1999

1. jaanuarist 1999 kehtivas nimistus on 4606 asulat, sh

The new list (as of January 1, 1999) contains 4606 populated places, incl.