NB! Hilisemad muudatused nõukogu koosseisus:


VABARIIGI VALITSUS

KORRALDUS

Tallinn, Toompea

17. juuni 1997 nr 474-k

Kohanimenõukogu moodustamine

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3) paragrahvi 6 alusel:

1. Moodustada siseministri valitsemisalas kohanimenõukogu (edaspidi -- nõukogu).

2. Nimetada nõukogu esimeheks
Robert Lepikson- siseminister
ja nõukogu liikmeteks:
Lui Hubel- Eesti Kaardikeskuse spetsialist
Jüri Jagomägi- Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi teadur, Kaardikirjastuse Regio peakartograaf
Tiit Kulu- Põltsamaa aselinnapea, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esindaja
Maila Kuusik- Keskkonnaministeeriumi planeeringutalituse peaspetsialist
Priit Lind- Teede- ja Sideministeeriumi arengupoliitika osakonna nõunik
Heiki Potter- Eesti Kaardikeskuse peakartograaf
Peeter Päll- Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja
Veljo Ranniku- Keskkonnaministeeriumi nõunik
Asmu Saar- Eesti Entsüklopeediakirjastuse loodusteaduste toimetuse juhataja
Henn Saari- Eesti Keele Instituudi vanemteadur
Elvi Sepp- Siseministeeriumi regionaalhalduse büroo peareferent
Tiit Sepp- Siseministeeriumi asekantsler
Jaan Tamm- Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektor
Ilmar Tomusk- Keeleameti peadirektor

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 2. novembri 1994. a. korraldus nr. 867-k (RT I 1994, 79, 1351).

Mart Siimann
Peaminister

Uno Veering
Riigisekretär

[Avaldatud: RT I 1997, 48, 793]