NB! Hilisemad muudatused nõukogu koosseisus:


VABARIIGI VALITSUS

KORRALDUS

1. juuli 2004 nr 478-k

Kohanimenõukogu moodustamine

«Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 20 alusel:

1. Moodustada regionaalministri valitsemisalas kohanimenõukogu.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi nõunik Tiit Sepp ja liikmeteks:
Katrin Alliksaar - siseministri nõunik
Raivo Aunap - Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi geoinformaatika ja kartograafia õppetooli kartograafia lektor
Lui Hubel - ASi Eesti Kaardikeskus projektijuht
Jüri Jagomägi - Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli teadur (tööleping katkestatud), ASi Regio geoekspert
Ants Kraut - Muinsuskaitseameti peainspektor kinnismälestiste alal
Jaak Maandi - Siseministeeriumi planeeringute osakonna peaspetsialist
Kiira Mõisja - Maa-ameti kartograafiabüroo juhataja, geodeesia ja kartograafia osakonna juhataja asetäitja
Peeter Päll - Eesti Keele Instituudi grammatikasektori juhataja
Elvi Sepp - Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik
Uudo Timm - Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja
Sirje Tobreluts - Laheda vallavanem, Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige
Ilmar Tomusk - Keeleinspektsiooni peadirektor
Priit Vene - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja

Juhan Parts
Peaminister

Marten Kokk
Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes

[Avaldatud: RTL 2004, 94, 1471]