Siseministeerium

PIKK 61 TALLINN 15065 TEL 6 125 030, 6 125 032 FAKS 6 125 077

PRESSITEADE

5.03.2002/nr 30

Kohanimenõukogu vaidles Tooraboora mägede üle

Täna siseministeeriumis toimunud kohanimenõukogu istungil arutleti muu hulgas Regio Eesti teede atlases 2002/2003 Elva lähistel leiduva kohanime Tooraboora mäed sobivuse üle Eesti kohanimeks.

"Afganistani Tora Bora mägede järgi nimetatud küngastikule ei ole ametlikult kohanime määratud ja sellise traagilise tähendusega nime kaardile kandmine on ebaeetiline," arvab siseministeeriumi rahvastiku asekantsler Tiit Sepp.

Kohanimenõukogu aseesimees, keeleteadlane Peeter Päll: "Antud juhul on tegemist mitteametliku kohanimega, mille kasutamisel täpsed reeglid puuduvad. Sellise nime atlasesse trükkimine on hea tooni küsimus. Kahesaja aasta pärast ei tee kaarti uurides enam keegi kindlaks, et tegemist ei ole ajaloolise eesti nimega. Tuleb tõdeda, et kommertssurve kohanimedele on olemas."

Kohanimenõukokku kuuluva kaardikirjastuse Regio peakartograaf Jüri Jagomägi sõnul ei ole tegemist kohanime, vaid seletava tekstiga. "Tooraboora mägede kaardile kandmise kohta tegid ettepaneku selles piirkonnas suusatajad. Tellijad teevad Regiole sageli ettepanekuid trükkida kaardile ka mitteametlikke ning ebatavalisi nimesid, kuid regulatsioon selle kohta puudub. Selliste nn kollaste kohanimede järele on järjest kasvav nõudlus ja lõpuni reguleerida neid ei saa."

Kohanimenõukogu poolt ette valmistatava uue kohanimeseaduse järgi võib geograafilisele objektile määrata kohanime Vabariigi Valitsus, minister, kohaliku omavalitsuse volikogu või selle poolt volitatud asutus. Kohanimemääramise algataja peab esitama taotluse, mis sisaldab ka kohanime valiku põhjendust.

Uus kohanimeseadus reguleerib vanast seadusest täpsemalt kohanime määramise kohustuse, pädevuse, nime muutmise ja tühistamise, samuti nimevaliku nõuded, kohanimeregistri rolli, nimevaidluste, järelevalve ja vastutuse osa. Siiani ei ole kohanimede järelevalvet teostatud.

Kohanimenõukogu välja töötatud kohanimeseaduse esitab siseministeerium Vabariigi Valitsusele mais.

Vabariigi Valitsus moodustas 17. juunil 1997 asjatundjate komisjonina siseministeeriumi juurde kohanimenõukogu, kuhu kuulub nii riigiasutuste, omavalitsusliitude kui ka teadusasutuste esindajaid. Nõukogu tegutseb 11. detsembril 1996 vastu võetud kohanimeseaduse alusel. Kohanimeseaduse eelnõu ja muud kohanimekorraldust puudutavat materjali leiab aadressilt http://www.eki.ee/knn/.

Kirsti Ruul
Avalike suhete osakond
Pressinõunik
Tel: 6 125 034, 050 88313
E-post: kirsti@sisemin.gov.ee