Eesti keele instituut pakub alla laadimiseks paljusid valminud sõnaraamatuid, tarkvara jm keeleressursse. Tüüplitsentsiks on Creative Commons BY 4.0, mis tähendab, et materjali on lubatud töödelda ja esitada mistahes vajalikul moel, näiteks liitsõnaraamatuks, õppematerjaliks, äpiks, spelleri lähtematerjaliks jne. Kommertskasutust ei piirata, kuid te peate oma rakenduse juures säilitama viite EKI-le ja kirjeldama omapoolseid muudatusi. Osa ressursse on pakutud vabakasutusse.

EKI on teadus- ja arendusasutus ja meie töö tulemuslikkuse hindamisel on oluline rakenduste ja koostööprojektide "portfell". Siseneda saab ID kaardiga. Enne allalaadimist palume teil kirjeldada oma projekti eesmärke ja jätta oma kontaktandmed.

Alla laaditav: Litsentsi tüüp Link
Eesti keele põhisõnavara sõnastik 2014
~6000 sõna põhivormide hääldused (pakitud wav-failid koos indeksiga, ca 1 Gb)
Eesti keele põhisõnavara sõnastik 2014
XML, märksõnaloend
Eesti keele tasemete sõnavara (2018)
A1, A2 ja B1 tasemetele vastavad sõnaloendid
Inglise-eesti sõnaraamat
XML, Kindle'i sõnastik, pöördsõnastik
link
Eesti-vene sõnaraamat
XML
Võõrsõnade leksikon
XML, märksõnaloend
Haridussõnastik
XML, märksõnaloend
Väike murdesõnastik link
Eesti keele seletav sõnaraamat
XML, märksõnad, Scrabble'i sõnaloend
Vadja keele sõnaraamat
Veebiversiooni lähtetekst
Läti-eesti sõnaraamat
XML
Kõnekorpused
Pakitud kujul 1000+ lauset koos helifailidega mitmetelt diktoritelt.
NB! Korpused on suured (igaüks lahti pakitult vähemalt gigabait).
Võru murde kõnekorpus
Nais- ja meeshääl
link

Kui te ei näe siin nimekirjas soovitud andmeid või teil ei õnnestu siit materjale alla laadida, saatke meil webmaster@eki.ee aadressile ja lahendame küsimuse koos.
PS. Õigekeelsussõnaraamatu kasutamist reglementeerib Keeleseadus (täpsemalt – Kirjakeele norm), seda me siin jagada ei saa.

If you cannot access or download the language resources, send a note to webmaster@eki.ee and we can solve the request together.