[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
37.06.07

juhtkuul

Kuue vabadusastmega sisendseade juhtkangi taoliselt alusele kinnitatud piljardikuulisuuruse kera kujul.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.07

orb

orb input device (synonym)

Six degrees of freedom input device in the shape of a small sphere, the size of a billiard ball, set in a base, like a joystick.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.26

juhtkuul

Lokaator või osutusseadis, milles kasutatakse keskme ümber pööratavat kuuli.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.26

trackball

control ball (synonym)

A locator or a pointing device that employs a ball that is rotatable about its center.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.04.01

juhtmärk

Märk, mille esinemine teatud kontekstis määrab mingi juhtfunktsiooni.
Märkus:
Juhtmärk võidakse registreerida kasutamiseks mingis järgnevas toimingus.
Juhtmärk ei ole kirjamärk, kuid tal võib mõnedel juhtudel olla graafiline esitus.
Juhtmärgid on kirjeldatud standardites ISO 646 ja ISO 6429.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.04.01

control character

A character whose occurrence in a particular context specifies a control function.
Märkus:
A control character may be recorded for use in a subsequent action.
A control character is not a graphic character but may have a graphic representation in some circumstances.
Control characters are described in ISO 646 and ISO 6429.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.18

juhtpaneel

Funktsionaalüksus, mis sisaldab lüliteid arvuti või ta mingi osa juhtimiseks ja võimalikke indikaatoreid, mis annavad teavet arvuti talitluse kohta.
Märkus:
Juhtpaneel võib olla juhtpuldi või muu operaatoriseadme osa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.18

operator control panel

A functional unit that contains switches used to control a computer or part of it and possibly indicators giving information about its functioning.
Märkus:
An operator control panel may be part of an operator console or other operator-controlled device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.15

juhtprogramm

Arvutisüsteemis * programmide * täitmise * plaanimiseks ja järelevalveks määratud programm.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.15

control program

A computer program designed to schedule and to supervise the execution of programs in a computer system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.17

juhtpult

operaatoripult (synonym)

Arvutioperaatori ja arvuti vaheliseks suhtluseks kasutatavaid seadmeid sisaldav funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.17

operator console

console (synonym)

A functional unit containing devices that are used for communications between a computer operator and a computer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.02

juhtseade

käsuseade (synonym)

Protsessori osa, mis võtab käske õiges järjestuses, interpreteerib iga käsku ning vastavalt interpretatsioonile rakendab aritmeetika-loogikaseadmele ja teistele osadele asjakohaseid signaale.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.02

instruction control unit

control unit (synonym)

In a processor, the part that retrieves instructions in proper sequence, interprets each instruction, and applies the proper signals to the arithmetic and logic unit and other parts in accordance with this interpretation.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.14

juhttsoon

juhtpiirkond (synonym)

Mälu ala, milles programm hoiab juhtimis informatsiooni.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.14

control area

A storage area used by a computer program to hold control information.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.16

juhtumipõhine õppimine

Õpistrateegia, mis seisneb käsiloleva probleemi võrdlemises varem lahendatud probleemide hulgaga ning nende probleemide lahenduste kasutamises käsiloleva probleemi lahenduse väljatöötamiseks.
Märkus:
Pärast edukat verifitseerimist lisatakse juhtumipõhise õppimisega väljatöötatud lahendus ja vastav probleem juhtumibaasi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.16

case-based learning

A learning strategy that consists in comparing the problem at hand with a set of previously solved problems and using their solutions to develop a solution to the problem at hand.
Märkus:
After successful verification, the solution developed through case-based learning and its corresponding problem are added to the case base.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.20

juhul-tarind

for-tarind (synonym)

Iteratsiooni juhtimise keeletarind, mis defineerib selleks juhtimiseks sooritatava kontrolli, mis tavaliselt põhineb silmusemuutujal, ning eeskirja selle iteratsioonijuhtimismuutuja muutmiseks iteratsioonisammude vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.20

for-construct

A language construct for iteration control that defines the test to be performed for such control, usually based on an loop-control variable, and the prescription for the changes of that iteration control variable to be carried out between iteration steps.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.19

juhusidus võrk

Neurovõrk, milles tehisneuronid on seotud juhuslikult.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.19

randomly connected network

random network (synonym)

A neural network whose artificial neurons are connected at random.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur