Tagasi sõnastikku.

Kiirspikker

Kirjutage soovitud sõna päringuväljale ja vajutage otsingunuppu. Saate vastuse. Uuemad sõnaraamatud pakuvad päringuväljale kiirsoovitusi selle sõnaraamatu märksõnade hulgast (poolpaksud) või ka valitud artikli osast (nt ÕS 2013). Sel juhul määrake esmalt artikli osa, kust kavatsete otsida, siis on kiirsoovitustest tunduvalt rohkem kasu. Mitmesõnalisi ühendeid või metamärkidega sobivaid vasteid soovitus ei näita.

Ärge heituge, kui soovitusväli jääb tühjaks. Isegi kui te ei tea täpselt, kuidas sõna kirjutada või kust seda otsida, ilma vastuseta te reeglina ei jää. Päringumootor otsib soovitud sõna esmalt valitud artikli osast, seejärel vajadusel muudest tõenäolistest artikli osadest, kui sealtki midagi ei leita, proovib otsida ligilähedaselt sarnaseid sõnu. Teade otsingupiirkonna või täpse vastavuse asendamise kohta ligikaudsega väljastatakse enne artikleid:

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud ...

Võib juhtuda, et ebatäpse päringu lõpetab teade mitteleidmise või ajapiirangu ületamise kohta. Sel juhul võite olla kindlad, et ei sellist ega ka mitte sarnast sõna selles sõnaraamatus ei ole. Ajapiirangu kasutamise saab eelistuste osas välja lülitada, kuid tulemusrikkam on uus päring kas sõna algusosa järgi ('finantsinstrument' asemel 'finants*') või ümbersõnastamine ('rahandus', 'vahend').

Päringueelistuste muutmise võimalused leiate, klõpsates tööriistade ikoonil  . Uus klõps ikoonil või uus päring sulgeb eelistuste ala, kuid tehtud valikud jäävad kehtima.

Otsimisnippe

Asendused ja soovitused

Mõne sõnaraamatu puhul asendatakse märksõnaotsingus sõnavorme vastavalt sõnaraamatu märksõnade kujule. Seletav sõnaraamat asendab päringu 'läbirääkimised' ainsusliku päringuga 'läbirääkimine', 'ristsõna' aga mitmusevormiga 'ristsõnad', sest sel kujul need märksõnana esinevad. Teade tehtud asenduste kohta ilmub enne päringuvastuseid:

Asendasin 'läbirääkimised' sõnaga 'läbirääkimine'

Vormiasendust välja lülitada ei saa.

Ekraaniklaviatuur

Päringuväljale järgneb ekraaniklaviatuuri ikoon , mille abil saab sisestada täpitähti (kui peaksite olude sunnil kasutama mitte-eesti klaviatuuri) ja selles sõnaraamatus esinevaid kuid klaviatuuril puuduvaid tähti (näiteks ŋ murdetekstis, vene tähestiku tähti vene-eesti sõnaraamatus, æ norra-eesti sõnaraamatus).

Artikli osad

Sõnastikust saab otsida artikli osade kaupa või igalt poolt (valik 'Kõigilt väljadelt'). Nii saate seletavas sõnaraamatus päringuga 'karu' (artikli osas 'Märksõna') vastuseks üheainsa artikli, kuigi 'karu' esineb kokku 334 artiklis.

Eristatud artikli osad erinevad sõnaraamatuti, kuid suur osa neist esineb mitmes sõnaraamatus:

Märksõna
traditsiooniline poolpaksus kirjas sõna iga artikli alguses
Ühendmärksõna osa
liitsõnaliste märksõnade, fraaside ja ühendmärksõnade paremaks otsimiseks
Tüübinumber
sama muuttüübiga sõnade otsimiseks
Sõnaliik
(vt lühendite loendit)
Grammatiline info
märksõna ja seletust täpsustav grammatiline kasutusinfo nii lühendite abil (vt lühendite loendit) kui ka lühiseletusena
Stiili ja/või erialamärgendid
(vt lühendite loendit)
Seletus, tähendus
Vaste
kakskeelsetes sõnaraamatutes
Kasutusnäited
näitelaused ja liitsõnad
Kõigilt väljadelt
otsimiseks igalt poolt

Regulaaravaldised

Päringut tõlgendatakse regulaaravaldisena, kui selles esineb metamärke ehk märke '*', '?' või '['. Ühtlasi tähendab see, et neid eraldi otsida ei saagi. Regulaaravaldisega päring on alati tõstutundetu, [a][i][d][s]* leiab kõik variandid: AIDS, aids ja Aids (lause alguse suurtäht)

Metamärke võib olla rohkem kui üks, näiteks ????*[pb] on inimkeelde tõlgituna "vähemalt viietähelised 'p' või 'b'-ga lõppevad sõnad".

Tõstutundlikkus

Kasutusmugavust arvestades eraldi valikuvõimalust suur- ja väiketähtede tõlgendamiseks päringu juures ei ole. Liides tõlgendab (Seletava sõnaraamatu näitel) päringuid järgnevalt:

Tulemuste värvimine

Sinakas v helekollane taust on minimaalsel üksusel, mille sees leitud vaste asub, punakas v tumekollane taust on täpsel vastel. Võib juhtuda, et täpset leitud vastet ei õnnestu värvida (näiteks sisalduvad sõnas muud märgid nagu rõhk, välde, sulud või liitsõnapiir või on tegemist fraasiga, milles otsitud märksõna esineb muus vormis). Üksikud abisõnad ('Vt ka' viidete ees, 'Ls' liitsõnaloendi ees, 'ant' vastandtähenduse ees jms) ei kuulu otseselt artikli struktuuri ja võivad hoopis värvimata jääda. Kokkuvõttes on leitud kohtade värvimisel abistav roll, mis siis, et kirju pilt võib aeg-ajalt ebaloogiline tunduda.

Linkimine

Lihtsalt linkida võib alati, kui tulemusena avatakse brauseris uus leht ja kuvatakse sellel päringuvastus. Kõige minimaalsemal kujul on link sõnastiku avalehele http://www.eki.ee/dict/[sõnastikulühend]/ ja päringuks koos otsitava märksõnaga http://www.eki.ee/dict/[sõnastikulühend]/index.cgi?Q=märksõna (sobib nii utf-8 kui balti kooditabel).

Sõnastike lühendid, mida käesolev liidese kasutusjuhend hõlmab, on:

Artikli osa, kust otsida ehk &F= sagedasemad võimalikud väärtused on:

Vaikimisi otsitakse märksõna. Mitte kõik sõnaraamatud ei erista kõiki loetletud välju.

Lisaparameetrid ehk &C##= on näha valikute all (vaikimisi puuduvad):

Raamimine

Päringutulemuste vm eki.ee saidi materjali paigutamiseks oma lehele muu sisu sekka (raamida <iframe> sees, dünaamiliselt mõne <div>-i sisus päringuvastuseid näidata vms), on vaja nõustuda järgnevate kasutustingimustega

Materjale tohib paigutada oma leheküljele järgmistel tingimustel

  1. Päringulahtri või vastuste kõrval peab olema Eesti Keele Instituudi logo või materjali päritolu näitav tekst. Logo/tekst peab olema vormistatud lingina sellele eki.ee lehele, kust materjal pärineb
  2. Lehekülg peab olema veebis ligipääsetav ilma registreerimisnõudeta.
  3. Muuta võib väljanägemist, aga mitte sisu.

Kui mõisted ajax ja json on teile tuttavad, ei ole sõnaraamatu liidese portimine teise veebikeskkonda kuigi keeruline, lisage selleks päringule parameeter Z=json. Kui lisate parameetri &callback=, järgib server jsonp konventsiooni. Näidiseks shs_json.html. Sõnastikusisesed lingid, sobiv css ja javascriptiga tüübiinfo näitamine jääb teie lahendada.

JSONi kasutamiseks tuleb teil küsida endale parool sõnastike haldajalt (webmaster@eki.ee) ning lisada seegi parameetrina X=minusalasona. Ka muude tehniliste küsimustega palume pöörduda samal meiliaadressil.

Kiirotsingud

Uuemad eki.ee sõnaraamatud toetavad brauserite lisavõimalusi - otsimootorit, otsingusoovitusi ja kiirendeid.

Firefox (versioon 2 ja hilisemad)

Brauseriakna paremas ülanurgas peaksite nägema otsingukasti (vaikimisi Google'i otsing). Klõpsake otsimootori ikoonil ning te peaksite nägema avanenud nimekirja lõpus rida Add koos sõnaraamatu nimega, näiteks Add "Seletav sõnaraamat". Klõpsake seda. Edaspidi peaksite saama mistahes leheküljel olles hiirega tekstisõna välja valida ja - kui Seletav on parasjagu vaikimisi otsimootoriks - hiire parempoolne klõps pakub kiirlinki Search "Seletav sõnaraamat" for ... Firefoxi lisapluginate abil saate otsimist veel mugavamaks muuta.

Internet Explorer (versioon 8)

Brauseriakna paremas ülanurgas peaksite nägema otsingukasti (vaikimisi Live search). Klõpsake noolel luubi pildi taga (see peaks olema oranžikaspruun) ning te peaksite nägema avanenud nimekirja keskel Add Search Provider. Klõpsake seda, vastake kord veel jaatavalt ja otsimootor on installitud.

Korduma Kippuvad Küsimused

Leidsin kirjavea; miks puudub märksõna 'xxx', etümoloogia; 'yyy' seletus on vale jne

See pole liidese küsimus. Tutvuge esmalt sõnaraamatu eessõna või koostamispõhimõtetega (enamasti on millegi puudumisel põhjendus). Kui kaassõna rahuldavat vastust ei anna, saatke kiri oma märkustega aadressile webmaster@eki.ee. Otselingi leiate päringuala päises.

Kas ma kogu sõnaraamatu lähteteksti ka saaksin?

Jah ja ei. Eesti Keele Instituudi esmane eesmärk on eesti keele säilimine ja areng ning loomulikult aitame sõnastike levikule kaasa. Vajalik on siiski sõlmida sellekohane leping ning näidata materjali kasutamise eesmärk. Lihtsalt oma saidi ilustamine pole piisav põhjus ning selleks on muid võimalusi, samas teise keskkonda portimine (nutitelefonile, iseseisvaks programmiks), teadustöö (tesauruseks ümbertegemine, märksõnaloendi kasutamine muu sõnaraamatu tegemiseks vms) aga on. Kindlasti soovib EKI tulemuse enne käikuandmist üle vaadata.