[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.06.02

kanalikontuur

kontuur (synonym)

Kokkukuuluvate kahesuunalise andmeedastuse vahenditeks olevate edastuskanalite paar.
Märkus:
Andmekeskjaamade vahel võib kontuur sisaldada lõpuseadmestikku või mitte, sõltuvalt andmekeskjaamas kasutatava liidese tüübist.
Andmejaama ja andmekeskjaama või andmekontsentraatori vahel sisaldab kontuur andmejaama poolel lõpuseadmestikku ning võib sisaldada andmekeskjaama või andmekontsentraatori poolel selletaolist aparatuuri.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.02

data circuit

A pair of associated transmission channels that provide a means of two-way data transmission.
Märkus:
Between data switching exchanges, the data circuit may or may not include data circuit-terminating equipment (DCE), depending on the type of interface used at the data switching exchange.
Between a data station and a data switching exchange or data concentrator, the data circuit includes the DCE equipment at the data station end, and may include equipment similar to a DCE at the data switching exchange or data concentrator location.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.07

kanalikontuuri transparentsus

Kanalikontuuri võime teisaldada kõik andmed nende sisu ja struktuuri muutmata.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.07

data circuit transparency

The capability of a data circuit to transfer all data without changing the data content or data structure.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.13

kanali läbilaskevõime

kanali läbitusvõime (synonym)

Spetsiifiliste kitsendustega toimiva kanali edastusvõime mõõt sõnumite edastusel mingist piiritletud sõnumiallikast, väljendatuna maksimaalse märgi keskmise edastatava infosisaldusena ajaühikus või maksimaalse võimaliku keskmise vastastikuse informatsiooni edastuskiirusena, mille võib sobiva koodi kasutamisel saavutada suvalise väikese vigade tõenäosusega.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.13

channel capacity

The measure of the ability of a given channel subject to specific constraints to transmit messages from a specified message source expressed either as the maximum possible character mean transinformation content or as the maximum possible average transinformation rate, which can be achieved with an arbitrary small probability of errors by use of an appropriate code.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.21

kandearvuti

Mikroarvuti, mida saab mitmes kohas kasutamiseks käes kanda.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.21

portable computer

A microcomputer that can be hand-carried for use in more than one location.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.08

kangprinter

Löökprinter, mille märgitemplid on kinnitatud tähekangidele.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.08

bar printer

An impact printer in which the type slugs are carried on a type bar.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.31

kannul sisenema

Volitamata füüsilist juurdepääsu saama järgnedes volitatud isikule läbi reguleeritud pääsuga ukse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.31

tailgate

To gain unauthorized physical access by following an authorized person through a controlled door.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.07

kanooniline nimi

Interneti ressursi * domeeninimi, mis näitab ressursi tüüpi või võimeid.
Näide:
www.isi.edu tähistab hosti, milles on WWW server.
Märkus:
Ühel Interneti ressursil võib olla mitu erinevat domeeninime; üks nende hulgast on eelistatav.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.07

canonical name

A domain name of an Internet resource indicating its type or its capabilities.
Näide:
www.isi.edu denotes a host containing a Web server.
Märkus:
One Internet resource may have a set of different domain names, one of which is the preferred one.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.44

kaobitt

Viga, mille põhjustab kahendmärgi * lugemise ebaõnnestumine andmete * salvestamisel * magnetmällu või nende võtul magnetmälust.
Märkus:
Kaobitte põhjustavad tavaliselt defektid või osakesed magnetilises pinnakihis.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.44

drop-out

An error caused by the failure to read a binary character, in storing or retrieving data from a magnetic storage device.
Märkus:
Drop-outs are usually caused by defects in or the presence of particles on the magnetic surface layer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.02

kapseldama

Keeletarindile * informatsiooni peitmist rakendama.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.02

to encapsulate

To apply information hiding to a language construct.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.03

kapseldus

Kapseldamise protsess või tulemus.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.03

encapsulation

The process or the result of the encapsulat ing.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.03

kapseltüüp

Andmetüüp, mille liidesed on defineeritud avalikult, sisestruktuuri ja vastavate tehete teostus aga privaatselt.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.03

encapsulated type

A data type with publicly defined interfaces and privately defined implementation of the internal structure and the associated operation s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur