[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.02.01

kodeerimissüsteem

kood (synonym)

Reeglite kogum, mis kujutab ühe hulga elemendid teise hulga elementideks.
Märkus:
Elemendid võivad olla märgid või märgistringid
Esimene hulk on kodeeritav hulk ja teine on koodielementide hulk.
Koodielementide hulga ühele elemendile võib olla vastavusse seatud mitu kodeeritava hulga elementi, kuid vastupidine ei kehti.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.01

code

coding scheme (synonym)

A collection of rules that maps the elements of one set on to the elements of a second set.
Märkus:
The elements may be characters or character strings.
The first set is the coded set and the second is the code element set.
An element of the code element set may be related to more than one element of the coded set but the reverse is not true.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.07

kodeerimistüüp

EIT (synonym)

Sisu eri osade kodeeritud * informatsiooni tüüpi identifitseeriv ümbriku osa.
Näide:
MIME (mitmeotstarbeline Interneti meili laiendi) ja ASN.1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.07

encoded information type

EIT (synonym)

The part of the envelope identifying the type of encoded * information of individual parts of the content.
Näide:
MIME (multipurpose Internet mail extender), and ASN.1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.02.02

kodeeritav hulk

Elementide hulk, mis kujutatakse teiseks hulgaks vastavalt mingile kodeerimissüsteemile.
Näide:
lennujaamanimede hulk, mis kujutatakse vastavaks kolmetäheliste lühendite hulgaks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.02

coded set

A set of elements which is mapped on to another set according to a code.
Näide:
A list of the names of airports which is mapped on to a corresponding set of three-letter abbreviations.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.02.07

kodeeritav tähthulk [numberhulk] [tärkhulk] [kahendhulk]

Kodeeritav hulk, mille elemendid on moodustatud tähtmärgistikust [ numbermärgistikust ] [ tärgistikust ] [ kahendmärgistikust ].
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.02.07

alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set

A coded set whose elements are formed from an alphabetic *[ numeric ] *[ alphanumeric ] *[ binary] character set.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.02

kodeeritud pilt

Pildi kodeeritud esitus salvestuseks või töötluseks.
Näide:
Digiteeritud pild i * sarikodeerimise tulemus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.02

coded image

A coded representation of a display image for storage or processing.
Näide:
The result of run-length encoding of a digitized image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.04.06

koduleht

Saidi esimene dokument, mille poole kasutaja pöördub navigeerimisel.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.04.06

home page

The first document, at a particular network site, accessed by a user during navigation.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.10

kognitiivmodelleerimine

Inimese taju, toimingu, mälu ja arutluse modelleerimine infotöötluse terminites.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.10

cognitive modeling

The modeling of human perception, action, memory, and reasoning in terms of information processing.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.44

kohaldusmäärang

dokumenteeritud deklaratsioon, mis kirjeldab organisatsiooni ISMS puhul asjakohaseid ja kohaldatavaid meetmete eesmärke ja meetmeid
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.44

statement of applicability

documented statement describing the control objectives and controls that are relevant and applicable to the organization's ISMS
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.53

kohandatud protsess

määratletud protsess, mis on välja töötatud mingi tüüpprotsessi määratlust kohandades
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.53

tailored process

a defined process developed by tailoring a standard process definition
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.52

kohandusjuhis

juhised, mis võimaldavad organisatsioonil konkreetsete vajaduste rahuldamiseks asjakohaselt sobitada tüüpprotsesside protsessikirjeldusi
Märkus:
MÄRKUS 1. Protsessi kohandamine sobitab protsessi kirjelduse mingiks otstarbeks. Näiteks loob mingi projekt oma määratletud protsessi, kohandades organisatsiooni tüüpprotsesside kogumit projekti eesmärkide, kitsenduste ja keskkonna rahuldamiseks. Organisatsiooni tüüpprotsesside kogum kirjeldatakse üldisel tasemel, nii et kirjeldus ei tarvitse olla otseselt kasutatav mingi protsessi sooritamiseks. Kohandusjuhised abistavad neid, kes rajavad määratletud protsesse konkreetseteks vajadusteks.
MÄRKUS 2. Kohandusjuhised kirjeldavad, mida saab ja mida ei saa muuta ning piiritlevad protsessi komponendid, mida tuleb võib-olla muuta.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.52

tailoring guideline

instructions that enable an organization to adapt the process description of standard processes appropriately to meet specific needs
Märkus:
NOTE 1 Tailoring a process adapts the process description for a particular end. For example, a project creates its defined process by tailoring the organization’s set of standard processes to meet the objectives, constraints, and environment of the project. The organization’s set of standard processes is described at a general level that may not be directly usable to perform a process. Tailoring guidelines aid those who establish the defined processes for specific needs.
NOTE 2 Tailoring guidelines describe what can and cannot be modified and identify process components that are candidates for modification.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.04

kohaviit

kohamärk (synonym)

Interneti ressursi nimi või aadress talletatuna kasutaja saidis tulevaseks kasutamiseks.
Näide:
kirje brauseri kohaviida failis.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.04

bookmark

A name or address of an Internet resource stored at a user's site for future use.
Näide:
An entry in a bookmark file, such as in a browser.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur