[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.01.47

koostalitlusvõime

interoperaablus (synonym)

Erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme * täita või andmeid * teisaldada sellisel viisil, mis ei nõua kasutajalt mingeid või peaaegu mingeid teadmisi nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.47

interoperability

The capability to communicate, execute * programs, or transfer * data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.15

koosteaadress

Programmi või programmiosa alguse mälupesa * aadress, mille talle kinnistab assembler, kompilaator või linkur.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.15

assembled origin

The address of the initial storage location assigned to all or part of a program by an assembler, a compiler, or a linkage editor.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.01.03

kopeerima

Lugema * andmeid lähte- andmekandjalt, muutmata lähteandmeid, ning kirjutama samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast.
Näide:
Kopeerima faili * magnetlindilt * magnetkettale.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.03

to copy

To read * data from a source data medium, leaving the source data unchanged, and to write the same data on a destination data medium that may differ from that of the source.
Näide:
To copy a file from a magnetic tape onto a magnetic disk.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.01

kopeerimistõrje

Erimeetodite kasutamine andmete, * tarkvara või püsivara volitamatu kopeerimise tuvastuseks või vältimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.01

copy protection

The use of special techniques to detect or prevent the unauthorized copying of data, * software, or firmware.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.18

kopeerumine

Salvestatud signaali soovimatu ülekandumine magnetkandja ühest osast selle vahetusse lähedusse viidud teise ossa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.18

print through

An undesired transfer of a recorded signal from one part of a magnetic medium to another part when these parts are brought into proximity.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.01.05

kordajaplokk

mastaabiplokk (synonym)

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujaga, mis on korrutatud mingi konstandiga.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.05

coefficient unit

scale multiplier (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to the input analog variable multiplied by a constant.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.02.01

kordajate seadmise režiim

Analoogarvuti häälestusrežiim, mille kestel seatakse ülesande kordajad.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.02.01

potentiometer set mode

That set-up mode of an analog computer during which the coefficients of the problem are set.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.20

kordusadresseerimine

Peitadresseerimise meetod, mille puhul eeldatakse, et käsu * operatsioon adresseerib eelmisena täidetud käsu operande.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.20

repetitive addressing

A method of implicit addressing in which the operation of an instruction is understood to address the operands of the last instruction executed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.13

korduskäitus

Meetod, mille puhul sisendandmed hõivatakse ja neid saab uuesti sisestada programmi nii, et programmi täitmine analüüsimiseks toimuks kontrollitavates tingimustes.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.13

replay

A technique in which the input is captured and can be reintroduced into a program in such a manner as to cause execution of the program under controlled conditions for analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.17

korduvad küsimused

korduma kippuvad küsimused (synonym)

KKK (synonym)

Raalkonverentsil kasutajate esitatud levinud küsimuste loetelu, sageli koos vastustega.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.17

frequently asked questions

FAQ (synonym)

A list of common questions posed by users of a computer conference, often accompanied by answers.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.07

korrapärane võrk

regulaarvõrk (synonym)

Võrk, milles iga sõlm või sõlmeklass on ühendatud sama arvu harudega.
Näide:
joonisel 3 kujutatud ringvõrk, tähtvõrk ja restvõrk.
Märkus:
Sõlmeklassi iseloomustab sõlme suhteline asukoht võrgus; sõlmeklassid on näiteks lõppsõlmed ja vahesõlmed.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.07

regular network

A network in which every node or every class of nodes is connected to the same amount of branches.
Näide:
Ring network, * star network, * grid network, as shown in figure 3.
Märkus:
A class of nodes is characterized by the relative position of the node within the networks, for example end nodes and intermediate nodes.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur