[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.09.04

küberkond

võrguvennaskond (synonym)

Küberruumis aktiivselt osalev kasutajate kooskond või rühm.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.09.04

cybercommunity

wired community (synonym)

A community or group of users with active participation in cyberspace.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.09.03

küberruum

Mulje ruumist ja kooskonnast, mille moodustavad arvutid, arvutivõrgud ja nende kasutajad.
Märkus:
Küberruumis osalevad inimesed ühistes uudise- ja jutugruppides ning sarnanevad oma käitumiselt üsnagi väikeküla elanikele, kes tunnevad kõiki oma naabreid.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.09.03

cyberspace

Impression of space and community formed by computers, * computer networks and their users.
Märkus:
In cyberspace, people share discussion groups or chat groups and behave socially much like people in a small village who know all their neighbors.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.02.06

külgnev

Omane kahele ühes protsessis üksteisele vahetult järgnevale sündmusele, mille vahel ei toimu ühtki muud sündmust.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.06

consecutive

In a process, pertaining to two events that follow one another without the occurrence of any other event between them.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.33

küljenduskeel

lehekirjelduskeel (synonym)

Vorminduskeel, mida kasutatakse dokumendi printkujutise või kuva lehekülghaaval spetsifitseerimiseks.
Näide:
HPGL, Postscript.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.33

page description language

PDL (synonym)

A text-formatting language used to specify the printed or display image of a document, page by page.
Näide:
HPGL, Postscript.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.34

küljenduskeel

Dokumendi prinditava või kuvatava kujutise spetsifitseerimiseks kasutatav keel.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.34

page description language

A language used to specify the printed or displayed image of a document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.04

küljendusprogramm

Programm, mis võimaldab kasutajal küljendada ja saada dokumendi prinditava eksemplari.
Märkus:
Küljendusprogramm võib täita ka muid funktsioone, näiteks nummerdada lehekülgi ja lõike.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.04

document formatter

A program that allows a user to lay out and obtain a printable copy of a document.
Märkus:
A document formatter may perform other functions such as page and paragraph numbering.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.26

küllastus

Värvuse atribuut, mis väljendab sama heledusega hallist erinemise astet.
Märkus:
Kõigi hallide küllastus on null.
Vt IEC 50845 nr. 845-02-41
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.26

saturation

The attribute (28) of a color that expresses the degree of departure from the gray of the same luminance.
Märkus:
All grays have zero saturation.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.30

küllastusvärvused

Väga eredad värvused (eriti punased ja oranžid) raalgraafikas; ei reprodutseeru hästi videos, kuid küllastavad värvuse kuval.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.30

saturated colors

In computer graphics, very bright colors (in particular, reds and oranges) that do not reproduce well on video but instead saturate the screen with color.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.17

külmkäivitus

külmstart (synonym)

Andmebaasihalduri käivitus ilma eelneva eelpiltide või järelpiltide töötluseta.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.17

cold start

The start of a database management system without preprocessing of before-images or after-images.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.11

külmvarukeskus

Ruumid, mille sisseseade võimaldab vähemalt toetada alternatiivse andmetöötlussüsteemi installimist ja ekspluatatsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.11

cold site

shell site (synonym)

A facility with at least the equipment necessary to support the installation and operation of an alternative data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.03

külmvarundussüsteem

külmvarundus (synonym)

Konfiguratsioon, milles primaarse funktsionaalüksuse tõrke korral saab mõningase hilinemisega tööle rakendada liias-funktsionaalüksuse.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.03

cold standby

A configuration in which a redundant functional unit can be brought into service with some delay should the primary functional unit fail.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur