[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.07.10

MHEG

Hüpermeedium- või multimeedium * objektide struktureerimise standardmeetod.
Märkus:
MHEG tuleneb nimetusest „Multimeedium- ja hüpermeediuminformatsiooni kodeerimise spetsialistide rühm„.
MHEG on määratletud standardis ISO/IEC 13522-1.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.10

MHEG

A standardized way of structuring hypermedia * objects or multimedia objects.
Märkus:
- MHEG is derived from „Multimedia and Hypermedia Information Coding Expert Group „.
- MPEG is defined in ISO/IEC 13522-1.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.02

MIDI

digitaalne pilliliides (synonym)

Muusika alal digitaalsete muusikariistade liidestamiseks kasutatav standard.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.02

MIDI

musical instrument digital interface (synonym)

The standard used in the music industry for interfacing digital musical instruments.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.12

mikroandur

Seade väikeste visuaalsete, taktiilsete või kuuldeliste sisendsignaalide hõiveks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.12

microsensor

Device for sensing small-scale visual, tactile or auditive input.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.19

mikroarvuti

Digitaalarvuti, mille keskseade koosneb ühest või mitmest mikroprotsessorist ning sisaldab mäluseadet ja sisend-väljund vahendeid.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.19

microcomputer

A digital computer whose processing unit consists of one or more microprocessors, and includes storage and input-output facilities.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.05

mikroassembler

Mikroprogramme sümbolkujult kahend kujule transleeriv * programm.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.05

microcode assembler

A program that translates * microprograms from symbolic form into binary form.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.10

mikrodiagnostika

Funktsionaalüksusesse kuuluvat või (vastavalt vajadusele) väljaspool asuvat spetsialiseeritud mikroprogrammi kasutav diagnostika meetod.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.10

microdiagnostics

A diagnostic technique that uses a special-purpose microprogram incorporated in a functional unit, or externally based, as necessary.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.04

mikrokood

Mikrokäskude kogum, mis moodustab mikroprogrammi, selle osa või mikroprogrammide kogumi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.04

microcode

A collection of microinstructions, comprising part of, all of, or a set of microprograms.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.01

mikrokäsk

Direktiiv, mis spetsifitseerib ühe või mitu elementaar operatsiooni, mis on vajalikud masinakäsu või muu iseseisva riistvara funktsiooni täitmiseks, ja mis märgib nende operatsioonide operandid.
Märkus:
Mikrokäsud on tõelised masinakäsud ja mikrokoodi kasutatakse virtuaalmasina loomiseks, mille käsustik tundub kasutajasõbralikum.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.01

microinstruction

A directive that specifies one or more of the basic operations needed to carry out a machine instruction or another selfcontained hardware function, and that denotes the operands belonging to these operations.
Märkus:
Microinstructions are the true machine instructions, and microcode is used to create a virtual machine that appears to have a more user-friendly * instruction set.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.05

mikronõel

Väljundkindasse või andmeskafandrisse ehitatud nõelake, mis edastab ta kandjale virtuaalobjektidega kokkupuutumisel surve-, tekstuuri- või kompeaistinguid.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.05

micropin

Tiny pin embedded in a glove output device (37.06.02) or a body suit (37.06.09) that transmits sensations of pressure, texture, or tangibility to a wearer coming in contact with virtual objects (37.04.05).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.06

mikrooperatsioon

Masinakäsu või muu iseseisva riistvara funktsiooni täitmiseks vajalik mikroprogrammeerimise elementaar operatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.06

microoperation

In microprogramming, one of the basic operations needed to carry out a machine instruction or another selfcontained hardware function.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.08.03

mikroprogramm

Mikrokäskude * jada, mis koos vastavate riistvara komponentidega juhib täielikult masinakäsu või muu iseseisva riistvarafunktsiooni täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.03

microprogram

A sequence of microinstructions that, together with corresponding hardware components, controls completely the performance of a machine instruction or another selfcontained hardware function.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur