[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.03.25

MIPS

miljonit käsku sekundis (synonym)

Töötlusjõudluse mõõtühik, võrdub ühe miljoni käsuga sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.25

MIPS

millions of instructions per second (synonym)

A unit of measure of processing performance equal to one million instructions per second.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.03.08

mitmediapasooniline võimendi

multidiapasoonvõimendi (synonym)

Võimendi, millel on ümberlülitatav, programmeeritav või automaatselt seatav võimendustegur analoog * signaali mitmesuguste diapasoonide sobitamiseks etteantud väljund diapasooniga.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.03.08

multirange amplifier

An amplifier that has a switchable, programmable, or automatically set amplification factor in order to adapt different analog * signal ranges to specified output range.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.28

mitmekihiline pertseptron

Tsükliteta võrk, mis koosneb alliksõlmede rühmast, ühest või mitmest nähtamatust kihist ja ühest väljundkihist ning kasutab monotoonset aktivatsioonifunktsiooni.
Märkus:
Mitmekihilise pertseptroni iga tehisneuron on ühekihiline pertseptron.
Mitmekihilised pertseptronid võivad realiseerida iga Boole'i funktsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.28

multilayered perceptron

A feedforward network consisting of a group of source nodes, one or more hidden layers, and one output layer, and using a monotonic activation function.
Märkus:
1 - Each artificial neuron in a multilayered perceptron is a single-layer perceptron.
2 - Multilayered perceptrons can implement any Boolean function.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.16

mitmekihiline võrk

Kihtvõrk, milles on vähemalt kaks kihti.
Märkus:
Mitmekihilises võrgus võib lisaks tehisneuroni kihtidele olla eraldi alliksõlmede rühm. Sellisel juhul on võrgus vähemalt üks nähtamatu kiht.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.16

multilayered network

A layered network having at least two layers.
Märkus:
A multilayered network may have a distinct group of source nodes in addition to the layers of artificial neurons. In this case there is at least one hidden layer.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.31

mitmeklahviline sisestus

Teksti sisestuse meetod, mis nõuab üheainsa märgi saamiseks mitut klahvivajutust.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.31

multistroke character entry

A text entry method that requires multiple keystrokes to produce a single character.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.06.02

mitmekordse täpsusega

Kaht või mitut arvutisõna kasutav, arvu esituseks suurema täpsusega.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.02

multiple-precision

Characterized by the use of two or more computer words to represent a number in order to enhance precision.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.02.05

mitmetasemeline vahend

Funktsionaalüksus, mis saab korraga töödelda kahe või mitme turvataseme * andmeid, * arvutiturbe rikkumise riskita.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.02.05

multilevel device

A functional unit that can simultaneously process data of two or more security levels without risking to compromise computer security.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.05

mitmikühendus

Enama kui kahe andmejaama vahel tekitatud ühendus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.05

multipoint connection

A connection established among more than two data stations.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.10

mitteekvivalentsitehe

mitteekvivalents (synonym)

VÄLISTAV VÕI (synonym)

summa mooduliga kaks (synonym; vananenud)

Boole'i diaadtehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui operandide Boole'i väärtused on erinevad.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.10

non-equivalence operation

EXCLUSIVE-OR operation (synonym)

modulo two sum (synonym; deprecated)

addition without carry (synonym; deprecated)

The dyadic Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if the operands have different Boolean values.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.33

mittehierarhiline plaanimine

Plaanimine, mis valib etteantud plaanikogumist skemaatilisi plaane ja konkretiseerib neid konkreetse probleemi konteksti jaoks probleemilahenduse * operatsiooniga.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.33

nonhierarchical planning

Planning that selects skeleton plans from a predetermined set of plans and instantiates them by means of problem-solving * operation for a particular problem context.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.08

mitteidentsustehe

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui kõigi operandide Boole'i väärtus ei ole ühesugune.
Märkus:
Kahe operandiga mitteidentsustehe on mitteekvivalentsitehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.08

non-identity operation

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if all the operands do not have the same Boolean value.
Märkus:
A non-identity operation on two operands is a non-equivalence operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur