[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.09.05

objekt

Operatsioonide ning nende toimet salvestavate ja säilitavate andmete kogum.
Märkus:
Objektid on Adas teostatud pakettide või tegumitena, Modula-2s „moodulitena„ ja Smalltalkis „objektidena„.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.05

object

A set of operation s and data that store and retain the effect of the operations.
Märkus:
Objects are implemented as package s or task s in Ada, as „modules„ in Modula-2, and as „objects„ in Smalltalk.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.24

objektiivne tõend

millegi olemasolu või tõesust toetavad andmed
Märkus:
MÄRKUS. Objektiivne tõend võidakse saada vaatluse, mõõtmise või testimisega või muul viisil. [ISO 9000:2000]
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.24

objective evidence

data supporting the existence or verity of something
Märkus:
NOTE Objective evidence may be obtained through observation, measurement, test, or other means. [ISO 9000:2000]
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.21

objektiruumi teravussügavus

teravussügavus (synonym)

Anduri minimaalse ja maksimaalse kauguse vaheline vahemik, mille piires on teravustatud pildil vastuvõetav vormistik.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.21

depth-of-field

The range between the minimum and maximum distances from the sensor at which the focused image (30.01.08) is acceptably shaped.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.02

objektitasand

esemetasand (synonym)

Optilises süsteemis etteantud pilditasandile fokuseeritud kujuteldav tasand.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.02

object plane

The imaginary plane focused onto the specified image plane o(30.03.01) of a lens.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.05

objektivalgus

Pildi andurile langev valgus, mis peegeldub objekti pinnalt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.05

front lighting

Illumination, reaching the image (30.01.08) sensor, that is reflected from the surface of the object (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.56

objektkeel

Sihtkeel * objektprogrammide väljendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.56

object language

A target language for expressing object programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.57

objektkood

Kood väljendatuna kujul, mille väljastab assembler või kompilaator.
Märkus:
Objektprogramm koosneb objektkoodist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.57

object code

Code expressed in a form produced by an assembler or compiler.
Märkus:
An object program is made up of object code.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.58

objektmoodul

Linkimiseks piisavalt täielik objektprogramm või ta osa.
Märkus:
Objektmooduleid väljastavad harilikult assemblerid ja kompilaatorid.
Asendab ISO 2382-10 :1979 artikli 10.02.10.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.58

object module

All or part of an object program sufficiently complete for linking.
Märkus:
Assemblers and compilers usually produce object modules.
Supersedes entry 10.02.10 in ISO 2382-10 : 1979
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.10

objektmoodul

Assembleri või kompilaatori väljastatav ning linkurisse sisestamiseks sobiv programmi üksus.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.10

object module

A program unit that is the output of an assembler or a compiler and that is suitable for input to a linkage editor.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.13

objektorienteeritud

Omane objekte, klasse ja pärilikkust toetavale meetodile või programmikeelele.
Märkus:
Mõned spetsialistid esitavad objektorienteeritud programmeerimisele järgmised nõuded: informatsiooni peitmine või kapseldus, andmete abstraheerimine, teadete edastus, polümorfism, dünaamiline sidumine ja pärilikkus.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.13

object-oriented

Pertaining to a technique or a programming language that supports object s, class es, and inheritance.
Märkus:
Some authorities list the following requirements for object-oriented programming: information hiding or encapsulation, data abstraction, message passing, polymorphism, dynamic binding, and inheritance.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.19

objektorienteeritud keel

Programmikeel, mis toetab objektorienteeritud mõisteid
Näide:
Eiffel, Smalltalk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.19

object-oriented language

A programming language that supports object-oriented concepts.
Näide:
Eiffel, Smalltalk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur