[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.04.11

ordinaaltüüp

diskreettüüp (synonym)

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt esitab loenduva korrastatud hulga elementi.
Märkus:
Pascali ordinaaltüübid on „enumerated„ (loendtüüp), „char„ (märktüüp), „integer„ (täisarvtüüp) ja „boolean„ (Boole'i tüüp). Ada diskreettüübid on täisarvtüübid või loendtüübid.
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.11

ordinal type

discrete type (synonym)

A data type, each data object of which represents a member of an ordered countable set.
Märkus:
Pascal ordinal types are „enumerated„, „char„, „integer„, and „boolean„. Ada discrete types are either integer type s or enumeration type s.
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.22

oreool

Väga heledaid objekte ümbritsev värviline valgusrõngas pildil (30.01.08).
Märkus:
Oreool võib olla mõnede pildiseadmete soovimatu omadus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.22

halo

A circular band of coloured light around exceptionally bright objects (30.01.07 A) in an image (30.01.08).
Märkus:
A halo can be an undesirable characteristic of some imaging devices.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.08

organisatsiooni nimi

Korrespondendiaadressi * atribuut, organisatsiooni ühene nimetus sõnumite saatmise ja vastuvõtu otstarbeks.
Märkus:
Vt tabelid 1 ja 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.08

organization name

An attribute of an O/R address as a unique designation of an organization for the purpose of sending and receiving messages.
Märkus:
See tables 1 and 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.25

organisatsiooniüksus

hindamisobjektiks olev organisatsiooni osa
Märkus:
MÄRKUS 1. Organisatsiooniüksus rakendab üht või mitut protsessi, millel on kooskõlaline protsessi kontekst ja tegutseb kooskõlalise tegevuseesmärgistiku raames.
MÄRKUS 2. Organisatsiooniüksus on enamasti suurema organisatsiooni osa, ehkki väiksemas organisatsioonis võib organisatsiooniüksuseks olla kogu organisatsioon. Organisatsiooniüksuseks võib olla näiteks&br;- konkreetne projekt või (omavahel seotud) projektide kogum;&br;- elutsükli spetsiifilis(t)ele faasi(de)le, näiteks hankimisele, arendusele, hooldusele või toele, keskenduv üksus organisatsioonis; &br;- organisatsiooni osa, mis vastutab konkreetse toote või tootesarja kõigi aspektide eest.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.25

organizational unit

that part of an organization that is assessed
Märkus:
NOTE 1 An organizational unit deploys one or more processes that have a coherent process context and operates within a coherent set of business goals.
NOTE 2 An organizational unit is typically part of a larger organization, although in a small organization, the organizational unit may be the whole organization. An organizational unit may be, for example: &br;- a specific project or set of (related) projects; &br;- a unit within an organization focused on a specific lifecycle phase (or phases) such as acquisition, development, maintenance or support; &br;- a part of an organization responsible for all aspects of a particular product or product set.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.14

osaline süüve

Süüvumine, mille korral mõnevõrra tajutakse ka tavalist reaalsust.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.14

partial immersion

Immersion (37.02.12) when some of the usual reality is perceived.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.30

osaline õigsus

Õigsuse tõestamine, mis näitab, et programmi * väljund * tõendid tulenevad loogiliselt ta sisend tõenditest ja töötlussammudest.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.30

partial correctness

Correctness proving indicating that a program's * output assertions follow logically from its input assertions and processing steps.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.17

osaline ülekanne

Rööpliitmise protseduur, mille puhul mõned või kõik ülekanded viivitamatu edasiandmise asemel ajutiselt talletatakse.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.17

partial carry

In parallel addition, a procedure in which some or all of the carries are temporarily stored instead of being immediately transferred.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.08

osaliselt õpitud mõiste

Mõiste, mille täpset kirjeldust ei saa järeldada kasutadaolevate andmete, teadmiste või eelduste põhjal.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.08

partially learned concept

A concept whose precise description cannot be inferred on the basis of available data, *knowledge, or assumptions.
Märkus:
The spelling „learned„ is equivalent to „learnt„.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.14

osatäitjad

Multimeedium rakenduse aktorite loetelu.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.14

cast

The list of actors of a multimedia application.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.06

OSI haldus

OSI keskkonnas suhtlust võimaldavate ressursside juhtimise, koordineerimise ja seire vahendite kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.06

OSI management

This facilities to control, coordinate, and monitor the resources that allow communication to take place in the OSI environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.10

OSI keskkond

OSIE (synonym)

OSI etalonmudeliga ning sellest tulenevate ja rakendatuna avatud süsteemide vahelist suhtlust võimaldavate spetsiifiliste standarditega määratletud mõistete, elementide, funktsioonide, teenuste ja protokollide abstraktne esitus.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.10

OSI environment

OSIE (synonym)

An abstract representation of the set of concepts, elements, functions, services protocols, as defined by the OSI reference model and the derived specific standards which, when applied, enable communications among open systems.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur