[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.04.24

osutusseadis

Sümboli või kursori * ekraanil liigutamiseks kasutatav instrument.
Näide:
Hiir, * juhtkuul, * juhtkang.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.24

pointing device

An instrument used to move a symbol or a cursor on a screen.
Näide:
Example - A mouse, a trackball, or a joystick.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.33

otseaadress

Aadress, mis identifitseerib asukoha, viiteta muud aadressi sisaldavale mälupesale.
Märkus:
Asukoht võib olla mälupesa või seade.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.33

direct address

An address that identifies a location without reference to a storage location containing another address.
Märkus:
The location may be a storage location or a device.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.23

otseandmed

Käsus sisalduvad andmed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.23

immediate data

Data contained in an instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.09

otsekasutaja

Kasutaja, kes osaleb sõnumipostis * sõnumipostisüsteemi otse kasutades.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.09

direct user

A user that engages in message handling by direct use of the message handling system.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.10

otsekutse

Teenus, mille kaudu andmesidevõrk tõlgendab saate nõude signaali käsuna luua ühendus ühe või mitme eelnevalt kasutaja määratud andmejaamaga, vabastades seega kasutaja vajadusest anda saate algatamisel aadressi * valimissignaale.
Märkus:
See teenus võimaldab tavalisest kiiremini saadet algatada. Teiste võrgukasutajate suhtes ei anta ühenduse loomisel eriprioriteeti. Etteantud aadressid kinnistatakse mingiks kokkulepitud perioodiks.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.10

direct call facility

A facility through which the data network interprets the call request signal as an instruction to establish a connection to one or more data stations previously designated by the user, thereby relieving the user of the need to provide address * selection signals during call set-up.
Märkus:
NOTE -This facility may permit a faster call set-up than usual. No special priority is implied over other users of the network establishing a connection. The designated addresses are assigned for an agreed period of time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.21

otsekäsk

Operandi * aadressi asemel operandi väärtust sisaldav käsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.21

direct instruction

immediate instruction (synonym)

An instruction that contains the value of an operand rather than its address.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.21

otsemällupöördus

DMA (synonym)

Meetod andmete teisalduseks otse põhimälu ja välisseadmete vahel, nõudmata töötlusseadmelt andmete töötlust.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.21

direct memory access

DMA (synonym)

A technique for moving data directly between main storage and peripheral equipment without requiring processing of the data by the processing unit.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.22

otseoperand

Operand, mille aadressi asemel on käsus ta väärtus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.22

immediate operand

An operand whose value rather than its address is contained in an instruction.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.22

otsepöördus

suvapöördus (synonym; vananenud)

Võimalus saada andmete füüsilist asukohta osutavate aadresside abil mäluseadmest andmeid või neid sinna sisestada nende suhtelisest asukohast sõltumatus järjestuses.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.22

direct access

random access (synonym; deprecated)

The capability to obtain data from a storage device, or to enter data into a storage device, in a sequence independent from their relative position, by means of addresses indicating the physical position of the data.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.17

otserekursiivne

Omane alamprogrammile, mis sisaldab kutse iseendale.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.17

directly recursive

Pertaining to a subprogram that contains a call on itself.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.14

otsesööde

Sööde, mille korral kasutajaagent või sõnumisalvesti kannab sõnumi või sondi üle otse teisaldusagendile, läbimata mingeid vahepealseid funktsionaalüksusi.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.14

direct submission

A submission in which a user agent or a message store conveys a message or probe directly to a message transfer agent without going through any intermediate functional units.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur