[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.07.23

paketiassembler-disassembler

paketter (synonym)

Funktsionaalüksus, mis võimaldab pakettedastuse vahenditeta andmelõpmikele juurdepääsu pakettkommutatsiooniga * võrgule.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.23

packet assembler/disassembler

PAD (synonym)

A functional unit that enables data terminal equipment not equipped for packet transfer mode to access a packet-swithing * network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.25

paketideklaratsioon

Niisuguste keeletarindite eraldi deklaratsioon, mille kirjeldusi vajatakse väljaspool paketti, liidestamise ( nähtav osa) või kompileerimise ( privaatosa) tarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.25

package declaration

The separate declaration of those language constructs whose specifications are required outside the package, either for interfacing (the visible part) or for compilation purposes (the private part).
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.06

paketinuuskur

paketisniffer (synonym)

Funktsionaalüksus, mis kuulab võrgu * liiklust huvipakkuvate pakettide tuvastamiseks ja dekodeerimiseks.
Märkus:
Paketinuuskurit kasutatakse võrguhalduseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.06

packet sniffer

A functional unit that listens to the network * traffic to recognize and decode * packets of interest.
Märkus:
A packet sniffer is used for network management.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.22

paketiterminal

Andmelõpmik, mis on võimeline juhtima, vormindama, saatma ja vastu võtma pakette.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.22

packet mode terminal

Data terminal equipment that can control, format, transmit, and receive packets.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.18

pakett

Teatava vorminguga * biti järjend, mis sisaldab juht andmeid ja võimalikke:kasutajaandmeid ning edastatakse ja kommuteeritakse tervikuna.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.18

packet

A sequence of bits arranged in a specific format, containing control data and possibly user data, and that is transmitted and switched as a whole.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.24

pakett

Moodul, mis on määratud abstraktsiooniks, kapselduseks või informatsiooni peitmiseks loogiliselt seotud keeletarindite, näiteks andmetüüpide, nende andmetüüpide andmeobjektide ja nendesse andmetüüpidesse kuuluvate parameetritega * alamprogrammide, rühmitamise teel.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.24

package

A module designed to provide abstraction, encapsulation, or information hiding through grouping of logically related language constructs, such as data type s, data object s of these data types, and subprogram s with parameter s of these data types.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.21

pakettedastus

Meetod andmete teisalduseks pakettide edastuse ja pakettkommutatsiooniga, võimaldab võrgu ressursse dünaamiliselt jagada paljude ühenduste vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.21

packet transfer mode

A method of data transfer, by means of packet transmission and packet switching, that permits dynamic sharing of network resources among many connections.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.20

pakettide järjestamine

Protsess, mis tagab, et paketid toimetatakse vastuvõtvale andmelõpmikule samas järjestuses, nagu neid väljastas saatev andmelõpmik.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.20

packet sequencing

A process of ensuring that packets are delivered to the receiving data terminal equipment (DTE) in the same order as they were submitted by the sending DTE.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.19

pakettkommutatsioon

Andmevõrgus * andmete marsruutimise ja edastuse protsess, mis kasutab adresseeritud pakette, nii et iga edastuskanal kahe sõlme vahel jagatakse dünaamiliselt eri aadressidega pakettidele.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.19

packet switching

In a data network, the process of routing and transferring * data by means of addressed packets so that, between two nodes, each transmission channel is allocated dynamically to packets having different addresses.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.06.05

pakitud kümnendesitus

Kahend-kümnendesitus, mille kaht järjestikku nelja bitist * kümnendnumbrit esitab üks bait.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.06.05

packed decimal notation

A binary-coded decimal notation in which two consecutive decimal digits, each having four bits, are represented by one byte.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.11

pakkima

Andmeid salvestuskandjal kompaktsele kujule konvertima, kasutades ära andmete ja salvestuskandja teadaolevaid omadusi, nii et andmete algse kuju saab taastada.
Näide:
Ära kasutama neid biti- või baidi pesi, mis muidu jääksid kasutamata.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.11

to pack

To convert * data to a compact form in a storage medium by taking advantage of known characteristics of the data and of the storage medium, in such a way that the original form of the data can be recovered.
Näide:
To make use of bit or byte locations that would otherwise remain unused.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur