[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
14.03.07

piirtest

Test, milles teatavaid töötingimusi varieeritakse piirtingimuste ümber, et avastada võimalikke rikkeid või nende asukohti.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.07

stress test

marginal test (synonym)

marginal check (synonym)

A test in which certain operating conditions are varied about their rated values in order to detect or to locate potential faults.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.10

piklikkus

Kuju karakteristikute mõõt, mis võrdub pikema ja lühema telje pikkuste jagatisega.
Märkus:
Ringide piklikkus on 1, piklike objektide puhul on väärtus suurem kui 1.
Mõnel juhul võib pikemat ja lühemat telge olla raske määratleda.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.10

elongation

A measurement of shape features (30.04.01) equal to the length of the major axis divided by the length of the minor axis.
Märkus:
- Circles have an elongation factor of 1; elongated objects (30.01.07 A) have a value greater than 1.
- In some cases, major and minor axes may be difficult to define.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.08

piksel

Pildi vähim kahemõõtmeline element, millele saab sõltumatult kinnistada atribuute, näiteks värvust ja intensiivsust.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.08

pixel

picture element (synonym)

pel (synonym)

The smallest two-dimensional element of a display image that can be independently assigned attributes such as color and intensity.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.23

pikseliluup

Kujutiste pikselhaaval hõlpsat redigeerimist võimaldav üksikpikselite suurendamise meetod raalgraafikas.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.23

fatbits

In computer graphics, the technique of magnifying individual pixels to allow easy editing of images, one pixel at a time.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.19

pikselinaabruse töötlus

Pilditöötlus meetod, mille puhul iga piksel töödeldakse koos ta naaberpikselitega.
Märkus:
Ruumilise filtreerimise hõlbustamiseks kasutatakse pikselimassiivide kaalutud keskmiste arvutamist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.19

pixel group processing

An image-processing (30.01.22) technique in which each pixel (13) is processed together with its adjacent pixels.
Märkus:
The weighted averaging of pixel arrays is used to facilitate spatial filtering.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.09

pikselioperatsioon

Pikseli väärtuse teataval eesmärgil muutmise protsess.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.09

pixel operation

The process of modifying a pixel value for a specific purpose.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.33

pikselist peenem eraldusvõime

alapikseleraldus (synonym)

Interpoleerimisega saadav ühest pikselist väiksem eraldusvõime.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.33

sub-pixel resolution

A resolution of less than one pixel (13) that is obtained by interpolating.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.10

pikseli väärtus

Diskreetne väärtus, mis esitab pikseli värvust, intensiivsust või muid atribuute.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.10

pixel value

A discrete value that represents color, intensity, or other attribute of a pixel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.12

pikselraster

Pikseli väärtuste kahemõõtmeline massiiv.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.12

pixel map

pixmap (synonym)

A two-dimensional array of pixel values.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.32

pikseltöötlus

Pilditöötlus meetod, mille puhul reguleeritakse pildi * kontrasti üksik pikseleid konstandiga korrutades või jagades või reguleeritakse pildi paistvust üksikpikselitele konstanti liites või neist lahutades.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.32

pixel point processing

An image-processing (30.01.22) technique in which image (30.01.08) * contrast is adjusted by multiplying or dividing individual pixels (13) by a constant, or image brightness (30.05.07) is adjusted by adding or subtracting a constant value from individual pixels.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.11

pildiaken

Eraldi aken tekstivälise graafika kuvamiseks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.11

art window

A separate window for the display of graphics that are not inline with the text.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur