[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.07.09

plokkimistegur

Plokki paigutatavate kirjete arv.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.09

blocking factor

The number of records to be contained in a block.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.24

plokklause

Suvaline piiratud lausejada, mida saab lugeda üheks süntaktiliseks üksuseks ja millel võib olla identifikaator.
Näide:
Pascalis programmi võib lugeda lihtsalt eriliseks päiseks, millele järgneb plokklause analoogiliselt defineeritud protseduuriga.
Märkus:
Plokklause on plokkstruktuuriga keelte põhiline süntaktiline komponent.
Mõnedes programmikeeltes (nt C++) on „plokk„ liitlause sünonüüm, teistes aga (nt Ada) on sellel mõistel väga spetsiifiline tähendus ning ta võib hõlmata deklaratsioone ja erandiprotsessoreid.
Harilikult mõjutab plokklause teostus tema osana deklareeritud andmeobjektide * kehtivuspiirkonda ja eluiga.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.24

block statement

Any bounded sequence of statement s that can be taken as a single syntactic unit and which may have an identifier.
Näide:
A Pascal program can be considered simply as a specific header followed by a block statement, with a procedure similarly defined.
Märkus:
A block statement is a basic syntactic component of block-structured languages.
In some programming languages (e.g., C++). „block„ is synonymous with compound statement, In other programming languages (e.g., Ada) this concept is given a very specific meaning and may include declarations and exception handlers.
Implementation of a block statement usually has an impact on the scope and lifetime of data object s declared as part of a block statement.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.27

plokkskeem

Mingi süsteemi skeem, millel peamisi osi või funktsioone esindavad plokid, mida ühendavad plokkidevahelisi seoseid näitavad jooned.
Märkus:
Plokkskeemid ei piirdu füüsiliste seadmetega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.27

block diagram

A diagram of a system in which the principal parts or functions are represented by blocks connected by lines that show the relationships of the blocks.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.26

plokkstruktuuriga keel

Programmikeel, mis toetab plokklausete kasutamist.
Näide:
Ada, ALGOL, C, Pascal, PL/I.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.26

block-structured language

A programming language that supports the use of block statements.
Näide:
Ada, ALGOL, C, Pascal, PL/I.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.02

plokkteisaldus

Ühe või enama andme * ploki ühe operatsioonina teisaldamise * protsess.
Märkus:
Plokkteisalduse saab sooritada andmeid algsest mälupesast kustutamata.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.02

block transfer

The process of transferring one or more blocks of data in one operation.
Märkus:
A block transfer can be done with or without erasing data from the original location.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.02

plotter

Väljundseade, mis otseselt jäädvustab andmed * püsikoopiana mingil vahetataval kandjal kahemõõtmelise graafilise esitusena.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.02

plotter

An output unit that directly produces a hard copy record of data on a removable medium, in the form of a two-dimensional graphic representation.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.36

PMS

pantoonsüsteem (synonym)

Trükinduses laialdaselt kasutatav värvuste spetsifitseerimise süsteem. PMSiga defineeritud värvusele kinnistatakse ühene number ja segamissuhe, nii et kunstnik saab lõpliku trükise värvusi ette anda nende numbritega.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.36

Pantone Matching System

PMS (synonym)

The system used universally for specifying colors in printing. A color defined by PMS is assigned a unique number and mixing formula, so that an artist specifying that number can be sure that the final printed product will match the chosen color.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.06.03

pneumokinnas

Väljundkinnas kihtidena sobivalt paigutatud õhupõiekestega, mida saab kiiresti täis puhuda ja tühjaks lasta.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.03

pneumatic glove

pneumatic tactile glove (synonym)

Glove output device (37.06.02) with layers of strategically placed air bladders that are rapidly inflated and deflated.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.20

polariseeritud nullbaassalvestus

Nullbaassalvestus, mille korral nulle esitab ühe polaarsusega magneetimine, ühtesid aga vastaspolaarsusega magneetimine.
Märkus:
Vt. joonis 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.20

polarized return-to-zero recording

RZP (synonym)

RZ (synonym)

Return-to-zero recording in which the zeros are represented by magnetization in one sense and the ones are represented by magnetization in the opposite sense.
Märkus:
See figure 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.8

poliitika

üldine kavatsus ja suund juhtkonna poolt formaalselt väljendatuna
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.8

policy
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.28

poliitika

juhtkonna formaalselt väljendatud üldine kavatsus ja suundumus
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.28

policy

overall intention and direction as formally expressed by management
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur