[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
34.02.17

poolsidus võrk

Kihtideta võrk, milles iga tehisneuron ei tarvitse olla seotud kõigi teistega, või kihtvõrk, milles iga tehisneuron mingis kihis ei tarvitse olla seotud kõigi pärisuunas külgneva kihi neuronitega.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.17

partially connected network

diluted network (synonym)

A nonlayered network in which each artificial neuron is not necessarily connected to all the others, or a layered network in which each artificial neuron in a layer is not necessarily connected to all neurons in the adjacent forward layer.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.05

poolsummaator

Kombinatsioonlülitus, millel on
- kaks sisendit, A ja B,
- ning kaks väljundit, üks esitab
summat S ülekandeta, teine esitab ülekannet C,
ja mille
väljundid on sisenditega seotud vastavalt järgmisele tabelile:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.05

half adder

A combinational circuit that has
- two
inputs A and B,
- and two
outputs, one being a sum without carry, S, and the other being a carry, C,
and in which the outputs are related to the inputs according to the following
table:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.03

poolsümbolesitus

Teadmuse esituse meetod, mis sümbolite otsese talletuse asemel jaotab esituse suhteliselt suurele võrgule.
Märkus:
Seostusmudelis killustab poolsümbolesitus võrgus talletatava teadmuse ja seda ei saa kergesti väljendada lihtsate reeglitena või sümbolkujudena.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.03

subsymbolic representation

A technique for knowledge representation that distributes the representation over a relatively large network rather than storing symbols directly.
Märkus:
In the connectionist model, the knowledge stored in the network is fragmented by using subsymbolic representation and cannot easily be expressed as simple rules or symbolic forms.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.02

port

Lõpp-punkt, mille kaudu signaalid saavad võrku siseneda või sealt väljuda.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.02

port

A termination point through which signals can enter or leave a network.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.21

port

Funktsionaalüksus, mille kaudu andmed saavad siseneda võrku või väljuda sellest.
Märkus:
Vt ka termini „port„ määratlus standardis ISO/IEC 2382-9:1995.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.21

port (of a network)

A functional unit through which data can enter or leave a network.
Märkus:
See also the definition of the term „port„ in ISO/IEC 2382-9:1995.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.13

positiivne näide

Näide, mis sobib õpitava mõistega ning võib tekitada selle mõiste üldistuse.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.13

positive example

positive instance (synonym)

An example that fits the concept to be learned, and may produce a generalization of that concept.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.33

positsioneerimisaeg

rajaotsiaeg (synonym)

Aeg, mis kulub otsepöördusega * mäluseadme * pöördusvarre positsioneerimiseks õigele rajale.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.33

seek time

positioning time (synonym)

The time required for the access arm of a direct access * storage device to be positioned on the appropriate track.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.01

positsioonarvusüsteem

positsioonsüsteem (synonym)

Arvusüsteem, milles arv esitatakse järjestatud * märgi hulgaga, nii et mingi märgiga lisanduv väärtus sõltub märgi asukohast ja märgi väärtusest.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.01

positionalrepresentationsystem

positionalsystem (synonym)

positional notation (synonym)

Any numeration system in which a number is represented by an ordered set of characters in such a way that the value contributed by a character depends upon its position as well as upon its value.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.02

positsioonesitus

positsioonkuju (synonym)

Arvu esitus positsioonsüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.02

positional representation

A representation of a number in a positional representation system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.06

positsiooni korratavus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.06

positional repeatability
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.35

postambula

Magnetkandjal iga ploki lõppu salvestatav biti jada tagasisuunas lugemise sünkroniseerimiseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.35

postamble

A sequence of bits recorded at the end of each block on a magnetic medium, for the purpose of synchronization when reading backward.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur