[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.11.11

reaalajakeskkond

Töökeskkond, mis toetab reaalaja * programmide * täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.11

real-time environment

An operating environment that supports the execution of real-time * programs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
19.02.07

reaalajatöö

Töö arvutusrežiimis, * ajamastaabiga 1.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.02.07

real-time operation

Operation in the compute mode, during which the time scale factor is 1.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.01.15

reaalajavideo
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.01.15

real-time video
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.03

reaalarv

Arv, mille saab püsialusega arvusüsteemis esitada lõpliku või lõpmatu numeraaliga.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.03

real number

A number that may be represented by a finite or infinite numeral in a fixed radix numeration system.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.13

reaalmälu

Põhimälu * virtuaalmälu süsteemis.
Märkus:
Füüsiliselt kattub reaalmälu põhimäluga. Kontseptuaalselt aga esindab reaalmälu ainult üht osa virtuaalmälusüsteemi kasutaja käsutuses olevast aadresside vahemikust. Traditsiooniliselt asus kasutaja käsutuses olev aadresside vahemik täielikult põhimälus.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.13

real storage

The main storage in a virtual storage system.
Märkus:
Physically, real storage and main storage are identical. Conceptually, however, real storage represents only parts of the range of addresses available to the user of a virtual storage system. Traditionally, the total range of addresses available to the user was provided by the main storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.02

reaalne avatud süsteem

avatud reaalsüsteem (synonym)

Reaalsüsteem, mis oma suhtluses teiste reaalsüsteemidega vastab avatud süsteemide ühendamise standardite nõuetele.
Märkus:
Seda terminit kirjeldab täiendavalt ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.02

real open system

A real system that complies with the requirements of open systems interconnection standards in its communication with other real systems.
Märkus:
This term is further described in ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.06

reaalsusmootor

Kasutaja interaktsiooni võimaldav virtuaalobjektide ja virtuaalilmade genereerimise tarkvaraga arvutisüsteem.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.06

artificial-reality engine

reality engine (synonym)

Computer system with software for generating virtual objects (37.04.05) and virtual worlds (37.01.03), and enabling user interaction.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.01

reaalsüsteem

Ühe või mitme arvuti, juurdekuuluva tarkvara *, välisseadmete *, terminalide, inimoperaatorite, füüsiliste protsesside ja sidevahendite kogum, mis moodustab infotöötluseks, infoedastuseks või mõlemaks võimelise autonoomse terviku.
Märkus:
Seda terminit kirjeldab täiendavalt ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.01

real system

A set of one or more computers, associated software, * peripheral equipment terminals, human operators, physical processes, and means of communication that form an autonomous whole capable of performing information processing or information transfer or both.
Märkus:
This term is further described in ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.08

reaaltüüp

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt esitab reaalarvu, ka lähendina.
Näide:
Kümnendarvul 0,1 on kahendsüsteemis lõpmatu arv numbrikohti.
Märkus:
Reaaltüübid on püsikomatüübid või ujukomatüübid.
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.08

real type

A data type, each data object of which represents a real number, possibly by approximation.
Näide:
The decimal number 0.1 in the binary system has an infinite number of digits.
Märkus:
Real types are either fixed-point type s or floating-point type s.
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.AA.01.13

reaktiivkeskkond

Hobbes'i mudelile (maailm kui suur masin) sarnanev paradigma, mis aitab mõista meie praegu ja tulevikus kogetava olemust.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.AA.01.13

responsive environment

Paradigm like Hobbes' model of the world as a huge machine, which aids in understanding the essence of our current and future experience.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.12

reaktsiooniaeg

Arvutisüsteemile antud päringu või nõude lõpust reaktsiooni alguseni kulunud aeg.
Näide:
Ajavahemik päringu lõpu indikatsioonist kasutaja terminalil esimese vastus märgi kuvamiseni.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.12

response time

The elapsed time between the end of an inquiry or demand on a computer system and the beginning of the response.
Näide:
The length of time between an indication of the end of an inquiry and the display of the first character of the response at a user terminal.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur