[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
11.02.15

registri pikkus

Registri * mälumaht.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.15

register length

The storage capacity of a register.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.03.03

reguleeritav hooldus

Hooldus, mis põhineb teatud reguleerimisskeemil, mille kohaselt saab soovitud teenusekvaliteeti säilitada minimaalsete või väiksemate hoolduspingutustega.
Märkus:
Terminiartiklis IEV 191-07-09 määratletud mõiste on sisuliselt sama, sõnastuse erinevused tulenevad peamiselt kooskõlanõuetest standardi ISO/IEC 2382 osades ning eeldatava lugejaskonnaga seotud kaalutlustest.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.03.03

controlled maintenance

Maintenance based on a control scheme according to which a desired quality of service can be sustained with minimal or reduced maintenance efforts.
Märkus:
The concept defined in IEV 191-07-09 is essentially the same, the differences in wording being mainly due to consistency requirements in ISO/IEC 2382 standards and considerations regarding the intended readership.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.32

rehitsema

Tundliku informatsiooni saamiseks volitamatult jääkandmete otsingut sooritama.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.32

scavenge

To search, without authorization, through residual data to acquire sensitive information.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.04

rekonfigureerimine

Rikke või vea avastamisele järgnev funktsionaalüksuse konfiguratsiooni muutmine eesmärgiga vältida tõrget või viia see funktsionaalüksus tagasi seisundisse, milles ta on võimeline täitma nõutavat funktsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.04

reconfiguration

The modification of the configuration of a functional unit following the detection of a fault or an error for the purpose of preventing a failure or bringing that functional unit back to a state in which it can perform a required function.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.04.03

rekurrentne jada

Jada, mille iga liige pärast esimest on määratud tehtega, mille operandide hulka kuuluvad kõik eelnevad liikmed või osa neist.
Märkus:
Rekursiivses jadas võib olla lõplik arv määramatuid liikmeid, võib-olla enam kui üks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.04.03

recursively defined sequence

A sequence of terms in which each term after the first is determined by an operation in which the operands include some or all of the preceding terms.
Märkus:
In a recursively defined sequence, there may exist a finite number of non-defined terms, possibly greater than one.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.26

rekurrentne võrk

Neurovõrk, milles tehisneuronite vahelised seosed moodustavad vähemalt ühe tagasisideahela.
Näide:
Hopfieldi võrk, * Boltzmanni masin.
Märkus:
Kihtideta võrk on rekurrentne võrk. Kihtvõrk on rekurrentne siis, kui ühe kihi neuronite vahel on seosed või kui mingil neuronil on seosed neuroniga tagumises, sisendipoolses kihis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.26

recurrent network

A neural network in which the connections between artificial neurons form at least one feedback loop.
Näide:
Hopfield network,* Boltzmann machine.
Märkus:
A nonlayered network is a recurrent network. A layered network is recurrent if there are connections between neurons within a given layer or connections from a given neuron to a neuron in a layer back toward the input.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C12

rekursiivne funktsioon

Funktsioon, mille väärtused on naturaalarvud ning tuletatakse naturaalarvudest asendusvalemitega, milles see funktsioon on operand.

[en]
C12

recursive function

A function whose values are natural numbers and are derived from natural numbers by substitution formulae in which the function is an operand.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.16

rekursioon

Protsess, milles alamprogramm sisaldab alamprogrammi kutse iseendale või kutsub teist alamprogrammi, mis kutsub algset alamprogrammi või mis algatab edasise alamprogrammikutsete ahela, mis lõpuks viib kutseni algsele alamprogrammile.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.16

recursion

A process in which a subprogram either contains a subprogram call on itself, or calls another subprogram that calls the original subprogram or that initiates a further chain of subprogram calls that eventually leads back to a subprogram call of the original subprogram.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.17

rekvisiit

Olem, mis stsenaariumi läbimängimisel ei soorita ise mingeid toiminguid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.17

prop

An entity taking no action of its own during the execution of a script.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.07

relatiivkoordinaat

suhteline koordinaat (synonym)

Iga koordinaat, mis identifitseerib adresseeritava punkti asukoha teise adresseeritava punkti suhtes.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.07

relative coordinate

Any one of the coordinates identifying the position of an addressable point with respect to another addressable point.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.03

relatiivkäsk

Relatiivkoordinaate kasutav kuvakäsk.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.03

relative command

relative instruction (synonym; deprecated)

A display command using relative coordinates.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur