[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.04.01

relatsioon

Samade atribuutidega * olemiekseplaride ja nende atribuutide hulk.
Märkus:
Relatsioonandmebaasis võib relatsiooni esitada tabel, mille read vastavad olemitele ja veerud atribuutidele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.01

relation

A set of entity occurrences that have the same attributes, together with these attributes.
Märkus:
In a relational database, a relation can be represented by a table with the rows corresponding to the entities and the columns corresponding to the attributes.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.05

relatsioonandmebaas

Andmebaas, milles andmed ja nende poole pöördumine on korraldatud vastavalt relatsioonidele.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.05

relational database

A database in which the data are organized and accessed according to relations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.06

relatsioonandmebaasi haldur

relatsioonbaasi haldur (synonym)

RDBMS (synonym)

Relatsioonandmebaaside jaoks mõeldud andmebaasihaldur.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.06

relational database management system

RDBMS (synonym)

A database management system designed for relational databases.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.08

relatsioonialgebra

Algebra relatsioonide väljendamiseks ja nendega opereerimiseks.
Märkus:
Tavalised relatsioonialgebra tehted on projektsioon, * selektsioon, * agregeerimine, otsekorrutis, ühend, lõige ja vahe.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.08

relational algebra

An algebra for expressing and manipulating relations.
Märkus:
Common operations in a relational algebra are projection selection join, cartesian product, union, intersection, and difference.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.09

relatsioonikeel

Andmebaasikeel * relatsioonandmebaasi * pöördusteks, päringuteks ja modifitseerimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.09

relational language

A database language for accessing, querying, and modifying a relational database.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.02

relatsiooniklass

Kõik identsete atribuudi hulkadega relatsioonid.
Märkus:
Relatsiooniklassi võib iseloomustada atribuudinimede hulgaga.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.02

relation class

All relations having identical sets of attributes.
Märkus:
A relation class can be characterized by a set of attribute names.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.04

relatsioonmudel

Andmemudel, mille struktuur põhineb mingil relatsioonide hulgal.
Näide:
SQL esindab sellist mudelit.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.04

relational model

A data model whose structure is based on a set of relations.
Näide:
SQL represents such a model.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.03

relatsioonstruktuur

Andme struktuur, milles andmed on korraldatud relatsioonidena.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.03

relational structure

A structure of data that are arranged as relations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.20

reorganiseerimine

Andmebaasi * mälukorralduse muutmine vastavalt ta andmete hetkestruktuuridele või eesmärgiga sobitada seda paremini andmete hetkestruktuuridega, sealhulgas andmebaasi seniste andmete vastavusse viimine uue korraldusega.
Märkus:
Reorganiseerimise eesmärk võib olla mälu tõhusam kasutamine või andme pöörduste kiirendamine.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.20

reorganization

A change of the storage organization of a database according to its actual data structures or with the aim of a better fitting of its actual data structures, including the accommodation of the data already existing in the database in correspondence to the new organization.
Märkus:
This may be done to make the use of storage more efficient or to speed up the data access.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.05

reserveeritud sõna

rk reservitud (synonym)

Eeldefineeritud identifikaator, mida programmeerija ei saa redefineerida.
Märkus:
Kõigis programmikeeltes ei ole reserveeritud sõnu.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.05

reserved word

A predefined identifier that cannot be redefined by a programmer.
Märkus:
Not all programming languages have reserved words.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.16

residentne

Omane programmidele, mis jäävad teatavasse mäluseadmesse.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.16

resident (adjective)

Pertaining to computer programs that remain on a particular storage device.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur