[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.06.01

simuleerimine

matkimine (synonym)

Andmetöötlussüsteemi kasutamine mingi füüsilise või abstraktse süsteemi käitumislike valitud omaduste esituseks.
Näide:
Aerodünaamilisi profiile ümbritsevate õhuvoolude esitus mitmesugustel kiirustel, temperatuuridel ja õhurõhkudel.
Märkus:
Simuleerimine on modelleerimise alaliik.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.01

simulation

The use of a data processing system to represent selected behavioral characteristics of a physical or abstract system.
Näide:
The representation of air streams around airfoils at various velocities, temperatures, and air pressures.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.09

simuleerimine

matkimine (synonym)

Andmetöötlussüsteemi kasutamine mingi füüsilise või abstraktse süsteemi valikuliste käitumislike omaduste esituseks.
Näide:
Aerodünaamilisi profiile ümbritsevate õhuvoolude esitus mitmesugustel kiirustel, temperatuuridel ja õhurõhkudel.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.09

simulation

The use of a data processing system to represent selected behavioral characteristics of a physical or abstract system.
Näide:
Example - The representation of air streams around airfoils at various velocities, temperatures, and air pressures.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.03

simuleerimiskood

Virtuaalkeskkonna operatsioonisüsteemiga käitatav tarkvara.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.03

simulation code

Software to run on a virtual realtity operating system (37.04.01).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.02.05

simultaanne

simultaan- (synonym)

üheaegne (synonym)

Omane kahele või enamale ühes protsessis samas ajavahemikus toimuvale sündmusele, millest igaüht käsitleb eraldi funktsionaalüksus.
Näide:
Ühe või mitme programmi täitmisel võivad üksteise suhtes ning muude, otseselt keskseadme käsitletavate operatsioonide suhtes olla simultaansed mitu sisend-väljund operatsiooni, mida käsitlevad sisend-väljundkanalid, * sisend-väljundkontrollerid ja nendega seotud välisseadmed.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.05

simultaneous

In a process, pertaining to two or more events that occur within the same interval of time, each event handled by a separate functional unit.
Näide:
In the execution of one or more programs, several input-output operations handled by input-output channels input-output controllers and associated peripheral equipment, may be simultaneous with one another, and with other operations handled directly by the processing unit.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.11

simultaanselt postitama

ristpostitama (synonym)

Artiklit mitmele foorumile * postitama.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.11

to crosspost

To post a posting to more than one forum.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.04

simultaansuselement

CCR (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis reguleerib kahe või mitme rakendus protsessi operatsioone ühis andmetega, nii et operatsioonid sooritataks täielikult või jäetaks sooritamata.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.04

commitment, concurrency and recovery

CCR (synonym)

An application service element that controls operations performed by two or more application processes on shared data to ensure that the operations are performed either completely or not at all.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.03

sirgvõrk

Võrk, milles on täpselt kaks lõppsõlme ja suvaline arv vahesõlmi ning mille iga kahe sõlme vahel on ainult üks tee.
Märkus:
Sirgvõrk on puuvõrgu erijuht.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.03

linear network

A network in which there are exactly two end nodes, any number of intermediate nodes and only one path between any two nodes.
Märkus:
A linear network is a special case of a tree network.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.03.03

sirvimine

Kuvatava * teksti kiire läbivaatus kerimisega.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.03.03

browsing

Rapid review of displayed * text by scrolling.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.04.02

sirvimine

Dokumendis oleva informatsiooni kiire või pealiskaudne vaatlemine.
Märkus:
Sirvimine võib toimuda navigeerimise ajal.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.04.02

browsing

Viewing information quickly or superficially in a document.
Märkus:
Browsing may be done during navigation.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.14

sisemälu

sisesalvesti (synonym)

Mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs ilma sisend-väljundkanaliteta.
Märkus:
Sisemälu võib sisaldada teisi mäluliike, näiteks vahemälu ja registreid.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.14

internal storage

internal memory (synonym)

Storage that is accessible by a processor without the use of input-output channels.
Märkus:
Internal storage may include other kinds of storage such as cache memory and registers.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.02.03

sisend-

Omane sisestuses osalevale seadmele, protsessile või sisend-väljundkanalile, või selle protsessiga seotud andmetele või olekutele.
Märkus:
Inglise keeles võib sõna „ input „ kasutada terminite „ input data „, „ input signal „ või „ input process „ tähenduses, kui selline kasutus on kontekstis arusaadav. Eesti keeles on sõna „ sisend „ vastav kasutus ebasoovitatav.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.02.03

input (adjective)

Pertaining to a device, process, or channel involved in a input process, or to the associated data or states.
Märkus:
The word „input„ may be used in place of „input data„, „input signal„, „input process„ when such a usage is clear in a given context.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur