[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
20.04.02

süsteemi integratsioon

integratsioon (synonym)

Tervikliku süsteemi järk-järguline koostamine komponentidest.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.04.02

system integration

integration (synonym)

The progressive assembling of system components into the whole system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.06.04

süsteemi kirjeldus

Süsteemi projekteerimise tulemdokumentatsioon, mis määratleb süsteemi organisatsiooni, olulised omadused ning riistvara- ja tarkvara * nõuded.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.04

system description

Documentation that results from system design defining the organization, essential characteristics and the hardware and software * requirements of the system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.03.02

süsteemi kontseptuaalprojekteerimine

Süsteemi projekteerimise tegevus, mis on suunatud süsteemi korralduse, ta protsesside ja teda läbiva informatsiooni kulgemise loogikaliste aspektide spetsifitseerimisele.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.03.02

conceptual system design

A system design activity concerned with specifying the logical aspects of the system organization, its processes, and the flow of information through the system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.03.01

süsteemi projekteerimine

Süsteemi riistvara ja tarkvara arhitektuuri, komponentide, moodulite, liideste ja andmete määratlemine, nii et süsteem vastaks spetsifitseeritud nõuetele.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.03.01

system design

A process of defining the hardware and software architecture, components, modules, interfaces and data for a system to satisfy specified requirements.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.14

süsteemitarkvara

Rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.14

system software

Application-independent software that supports the running of application software.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.04.02

süsteemitarkvara

Rakendusest sõltumatu tarkvara, mis toetab rakendustarkvara käitust.
Näide:
Operatsioonisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.04.02

system software

Application-independent software that supports the running of application software.
Näide:
An operating system.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.07

süsteemiteek

Andmetöötlussüsteemis * residentne * tarkvarateek, mille poole saab pöörduda ta kasutamiseks või mida saab viitamisega lülitada teistesse programmidesse.
Näide:
makroteek.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.07

system library

A software library that is resident in a data processing system software and that can be accessed for use or incorporated into other programs by reference.
Näide:
A macro library.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.04.01

süsteemi teostus

teostus (synonym)

Süsteemiarenduse faas, mille lõpul süsteemi riistvara, * tarkvara ja protseduurid viiakse töökorda.
Märkus:
Muudes standardites (nt IEEE 610.12) ja metoodikates on evitus eraldi järk.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.04.01

implementation (of a system)

The system development phase at the end of which the hardware software and procedures of the system considered become operational.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.27

süsteemi terviklus

Andmetöötlussüsteemi omadus, mis näitab, et süsteem vastab oma talitluslikule otstarbele, ei võimalda volitamata kasutajail muuta ega kasutada ressursse ning ei võimalda volitatud kasutajail ressursse vääralt muuta ega vääralt kasutada.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.27

system integrity

The quality of a data processing system fulfilling its operational purpose while both preventing unauthorized users from making modifications to or use of resources and preventing authorized users from making improper modifications to or improper use of resources.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.12

süsteemi tugi

Teostatud süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.12

system support

The continued provision of services and material necessary for the use and improvement of an implemented system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.24

süvitsiotsing

Otsing, mis valib kõigepealt ühe võimalikest harudest otsingupuu kõrgeimal tasemel ning jätkab piki valitud haru alumise naabertasemeni, kuni sihi või etteantud sügavuse saavutamiseni.
Märkus:
Kui siht jääb saavutamata, jätkub otsing mingi veel läbimata haruga ning kulgeb analoogiliselt.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.24

depth-first search

A search that first picks up one of the possible branches at the highest level of the search tree and proceeds along the chosen branch to the level immediately below until the goal or a predetermined depth is reached.
Märkus:
If the goal has not been reached, the search backtracks to a previously unevaluated branch and proceeds as before.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur