[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.03.05

teema

Päise osa, mis teeb lähetaja määratud viisil kokkuvõtte sõnumi * sisust.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.05

subject

The part of a heading that summarizes the content of the message as specified by the originator.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.10

teemalõng

jutulõng (synonym)

Sama teemaga seotud artiklite sari foorumil või teatetahvlil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.10

discussion thread

A sequence of postings on a bulletin board or in a forum related to the same subject.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.04.01

teenindavus

Teenuse omadus olla saadaval kasutaja nõudel ning jätkuda nõutava aja kestel spetsiifiliste tolerantsidega ja antud tingimustel.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-19-02 kasutatakse termineid „serveability performance„ ja „ serviceability performance„ ning määratlus on sisuliselt sama.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.04.01

servability

serveability (synonym)

serviceability (synonym)

The ability of a service to be obtained at the request of the user, and to continue to be provided for a requested duration, within specific tolerances and under given conditions.
Märkus:
The terms used in IEV 191-19-02 are „serveability performance„ and „serviceability performance„, and the definition is essentially the same.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.11

teenus

Vaadeldava kihi ja tema all olevate kihtide võime, mis antakse ta ülemise naaberkihi olemitele.
Märkus:
Vaadeldava kihi teenust antakse selle kihi ja tema ülemise naaberkihi piiril.
Kihtstruktuuri näide on joonisel 1.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.11

service

A capability of a given layer and the layers below it that is provided to the entities of the next higher layer.
Märkus:
The service of a given layer is provided at the boundary between this layer and the next higher layer.
See figure 1 for an example of layer structure.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.01

teenus

Vaadeldava kihi ja tema all olevate kihtide mingi võime, mis antakse kõrgema naaberkihi subjektidele.
Märkus:
Vaadeldava kihi teenust antakse selle kihi ja kõrgema naaberkihi piiril.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.01

service

A capability of a given layer and the layers below it that is provided to the entities of the next higher layer.
Märkus:
The service of a given layer is provided at the boundary between this layer and the next higher layer.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.10

teenuseandja

Võrdväärsetele teenusetarbijatele mingit teenust andvate kõigi subjektide abstraktne esitus.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.10

service provider

An abstract representation of all the entities that provide a service to peer service users.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.07

teenuseandmik

SDU (synonym)

Vaadeldava kihi * teenuste kasutaja saadetud andme kogum, mis tuleb semantiliselt muutumatuna edastada võrdsele teenusetarbijale.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.07

service data unit

SDU (synonym)

A set of data that is sent by a user of the services of a given layer and that must be transmitted to the peer service user semantically unchanged.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.02

teenusepääsupunkt

SAP (synonym)

Punkt, kus vaadeldava kihi * subjekt annab selle kihi teenuseid ülemise naaberkihi subjektile.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.02

service access point

SAP (synonym)

The point at which the services of a given layer are provided by an entity of that layer to an entity of the next higher layer.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.09

teenusetarbija

Ühte avatud süsteemi kuuluv subjekt, mis kasutab teenusepääsupunktide kaudu saadavaid teenuseid.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.09

service user

An entity in a single open system that makes use of a service through service access points.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.14

teenusetarnija

Organisatsioon, kes annab teenuseid * sisutarnijaile ja arvutivõrgu * kasutajaile.
Märkus:
Teenused võivad olla juurdepääs arvutivõrgule, sisumajutus, uudiseserver, privaatse sõnumipostisüsteemi server jne.
Vt joonis 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.14

service provider

An organization that provides services for content providers and for users of a computer network.
Märkus:
The services may be: access to the computer network, content hosting, * news server, server of a private message handling system, etc.
See figure 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.10

teenuse tõkestus

Ressurssidele volitatud juurdepääsu välistatud või aegkriitiliste operatsioonide viivitumine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.10

denial of service

The prevention of authorized access to resources or the delaying of time-critical operations.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur