[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.06.06

tupikvõrk

Võrk, mis edastab andmeid ainult lokaalsete hostide vahel.
Märkus:
Ka siis, kui lokaalsed hostid on ühendatud mitme muu võrguga, ei kanna need hostid liiklust niisuguste muude võrkude vahel.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.06

stub network

A network that conveys data only among local hosts.
Märkus:
Even if the local hosts are connected to more than one other network, these hosts do not carry traffic between these other networks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.07

turvadefekt

turvaauk (synonym)

Tehtud viga, tegematajätt või tähelepanematus, mis võimaldab kaitsemehhanismidest mööduda või neid blokeerida.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.07

flaw

loophole (synonym)

An error of commission, an omission, or an oversight that allows protection mechanisms to be bypassed or disabled.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.26

turvafilter

Usaldatav arvutisüsteem, mis kohaldab teda läbivatele andmetele * turvapoliitikat.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.26

security filter

A trusted computer system that enforces a security policy on the data that pass through the system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.02.03

turvakategooria

Tundliku informatsiooni mittehierarhiline rühmitis, mida kasutatakse andmetele juurdepääsu peenemaks reguleerimiseks võrreldes pelgalt hierarhilisel turvamäärangul põhinevaga.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.02.03

security category

A nonhierarchical grouping of sensitive information used to control access to data more finely than with hierarchical security classification alone.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.15

turvalise pääsuhalduse teenus

Teenus, mis annab sõnumiteisaldussüsteemi * ressurssidele kaitse nende volitamata kasutamise eest.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.15

secure access management service

A service that provides protection for resources of the message handling system against their unauthorized use.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.02.01

turvamäärang

Otsustus selle kohta, millisel määral nõuavad andmed või informatsioon kaitset juurdepääsu eest, koos selle kaitsemäära nimetusega.
Näide:
„täiesti salajane„, „salajane„, „konfidentsiaalne„.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.02.01

security classification

The determination of which specific degree of protection against access the data or information requires, together with a designation of that degree of protection.
Näide:
„Top secret„, „secret„, „confidential„.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.06

turvapoliitika

Arvutiturbe kindlustamiseks kohaldatav plaan või tegevuskava.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.06

security policy

A plan or course of action adopted for providing computer security.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.05

turvarevisjon

Andmetöötlussüsteemi päevikute ja tegevuste sõltumatu läbivaatus ja uurimine süsteemi turvameetmete adekvaatsuse kontrolliks, kehtestatud turvapoliitika ja ekspluatatsiooniprotseduuride järgimise tagamiseks, turva murrete avastamiseks ning juhtimisse, turvapoliitikasse ja protseduuridesse vajalike muudatuste sisseviimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.05

security audit

An independent review and examination of data processing system records and activities to test for adequacy of system controls, to ensure compliance with established security policy and operational procedures, to detect breaches in security, and to recommend any indicated changes in control, security policy, and procedures.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.11

turvarike

Arvutiturbe rikkumine, mille korral programmid või andmed võisid muutuda, hävida või sattuda volitamata olemite käsutusse.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.11

compromise

A violation of computer security whereby programs or data may have been modified, destroyed, or made available to unauthorized entities.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.20

turvatase

Objekti * tundlikkust või isiku teabeluba esitav hierarhiline turvamäärangu ja turvakategooria kombinatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.20

security level

The combination of a hierarchical security classification and a security category that represents the sensitivity of an object or the security clearance of an individual.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.17

tuum

Põhimälus residentne * juhtprogrammi osa.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.17

nucleus

resident control programme (synonym)

That part of a control program that is resident in main storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur