[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.07.01

täiend

Arv, mille saab vaadeldavast arvust tuletada ta lahutamise teel mingist ettemääratud arvust.
Näide:
Püsialusega arvusüsteemis võib ettemääratud arv olla aluse mingi aste või sellest astmest ühe võrra väiksem arv.
Märkus:
Sageli esitatakse täiendiga negatiivseid arve.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.01

complement

A number that can be derived from a given number by subtracting it from a specified number.
Näide:
In a fixed radix numeration system, the specified number may be a power of the radix or one less than a given power of the radix.
Märkus:
A negative number is often represented by its complement.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.11

täiendilülitus

Funktsionaalüksus, mille väljundandmed esitavad ta sisendandmetega esitatud arvude täiendeid.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.11

complementer

A functional unit whose output data are a representation of the complements of the numbers represented by its input data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.05

täiendtehe

Mingi Boole'i tehte suhtes vaadeldav teine Boole'i tehe, mille sooritamisel esimese Boole'i tehte operandidega on tulem esimese Boole'i tehte tulemi negatsioon.
Näide:
disjunktsioon on disjunktsiooni negatsiooni ( VÕI-EI-tehte) täiendtehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.05

complementary operation

Of a Boolean operation, another Boolean operation whose result, when it is performed on the same operands as the first Boolean operation, is the negation of the result of the first Boolean operation.
Näide:
Disjunction is the complementary operation of non-disjunction.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.02

täisarv

Üks arvudest null, pluss üks, miinus üks, pluss kaks, miinus kaks, ...
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.02

integer

integer number (synonym)

One of the numbers zero, plus one, minus one, plus two, minus two...
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.13

täisarvtüüp

Ordinaaltüüp, mille iga eksemplar esitab täisarvu mingist ettemääratud vahemikust.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.13

integer type

An ordinal type, each instance of which represents a whole number within a specified range.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.09

täislahuti

Kombinatsioonlülitus, millel on
- kolm
sisendit: * vähendatav I, vähendaja J ja teisest tehtest üle kantud laenunumber K,
- ning kaks
väljundit: esimese numbri ning teise numbri ja laenunumbri summa * ülekandeta * vahe W, ja uus laenunumber X,
ja mille väljundid on sisenditega seotud vastavalt järgmisele
tabelile:

Täislahuti plokkskeem:
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.09

full subtracter

A combinational circuit that has
- three
inputs that are a minuend, I, a subtrahend, J, and a borrow digit, K, transferred from another operation,
- and two
outputs that are a difference without carry, W, between the first digit and the sum of the second digit and the borrow digit, and a new borrow digit, X,
and in which the outputs are related to the inputs according to the following
table:

Full subtracter block diagram
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.06

täissummaator

Kombinatsioonlülitus, millel on
- kolm
sisendit: * esimene liidetav D, teine liidetav E ja teisest numbrikohast edastatav ülekandenumber F,
- ning kaks väljundit:
ülekandeta * summa T ja uus ülekandenumber R,
ja mille väljundid on sisenditega seotud vastavalt järgmisele
tabelile:

Täissummaatori plokkskeem
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.06

full adder

A combinational circuit that has
- three
inputs that are an augend, D, an addend, E, and a carry digit, F, transferred from another digit place,
- and two
outputs that are a sum without carry, T, and a new carry digit, R,
and in which the outputs are related to the inputs according to the following
table:

Full adder block diagram
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.07.02

täistäiend

Püsialusega arvusüsteemis, * täiend, mille saab vaadeldavast arvust tuletada ta lahutamise teel aluse etteantud astmest.
Näide:
Kolmekohalises kümnendsüsteemis on numeraali 170 täistäiend 830; aluse aste on 1000.
Märkus:
Täistäiendi leidmiseks võib kõigepealt leida vaegtäiendi, seejärel aga liita tulemuse madalaimale kohale ühe ning sooritada vajalikud ülekanded.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.07.02

radix complement

In a fixed radix numeration system, a complement that can be derived from a given number by subtracting if from a specified power of the radix.
Näide:
830 is the radix complement of 170 in the decimal numeration system using three digits, the power of the radix being 1 000.
Märkus:
The radix complement may be obtained by first deriving the diminished radix complement, then adding one to the least significant digit of the result and executing any carries required.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.01.40

täisümbris
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.01.40

perfect hull
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.17

täitemuster

Korduvate kuvaelementide kogum, millega täidetakse kinnine ala.
Näide:
Elemendid, mis tekitavad triipe või lausvärvust.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.17

fill pattern

A repeated arrangement of display elements with which a closed area is filled.
Näide:
Example - Elements that produce stripes or a solid color.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.18

täitevassembleerimine

Ekspluatatsioonimeetod, mille puhul programmi * assembleerimise, linkimise, laadimise ja täitmise vahel pole peatusi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.18

assemble-and-go

An operating technique in which there are no stops between the assembling, linking, loading, and execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur