[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.06.34

vaheseadmestik

Abiseadmed, mis võivad asuda andmelõpmiku ja lõpuseadmestiku vahel, täites abifunktsioone enne modulatsiooni või pärast demodulatsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.34

intermediate equipment

Auxiliary equipment that may be inserted between the data terminal equipment and the data circuit-terminating equipment to perform additional functions before modulation or after demodulation.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.02.04

vahesõlm

Sõlm, mis on enam kui ühe haru otspunktis.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.02.04

intermediate node

A node that is at the ends of more than one branch.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.09

vahesüsteem

Mingit translatsiooni funktsiooni täitev avatud süsteem, mis ei ole vaadeldaval suhtlusjuhul andmeallikas ega andmeneel.
Märkus:
Vahesüsteeme võib olla mitu järjestikku.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.09

intermediate system

An open system that performs a relay function but is neither the data source nor the data sink for a given instance of communication.
Märkus:
There may be a series of several intermediate systems.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.27

vahetulemi funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab kuvada või printida arvutuse vahe tulemi.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.27

subtotal function

The function that allows the display or printing of an interim result of a calculation.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.12

vahetusmeedium

Meedium * informatsiooni * edastuseks.
Märkus:
Vt joonis 5.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.12

interchange medium

A medium for transmitting * information.
Märkus:
See figure 5.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.07

vahevõrk

Võrk, mis ühendab kaht või enamat sama side protokolliga võrku mingi ühendusseadme abil.
Märkus:
Ühendusseadmeks võib olla sild, marsruuter või lüüs.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.07

internetwork

A network that connects two or more networks, having the same communication protocol, by means of an interconnecting device.
Märkus:
An interconnecting device may be a bridge, a router or a gateway.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.03

vaike-

vaikimisi valitav (synonym)

Omane atribuudile, andmeväärtusele või suvandile, mida eeldatakse siis, kui mingit muud ei ole ilmutatult spetsifitseeritud.
Näide:
Fortranis määrab nimede andmise vaikereegel, et tähega I, J, K. L, M või N algavad nimed tähistavad täisarvulisi muutujaid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.03

default (adjective)

Pertaining to an attribute, data value, or option that is assumed when none is explicitly specified.
Näide:
In Fortran, the default naming convention specifies that names beginning with one of the letters I through N denote integer variables.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.07

vaikevorming

põhivorming (synonym)

Ettemääratud vorming, mida kohaldatakse automaatselt, kui kasutaja ei ole käskinud teisiti.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.07

default format

basic format (synonym)

A preset format that is automatically implemented unless the user specifies otherwise.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.20

valged lehed

valge kataloog (synonym)

Kasutajate elektron aadresse sisaldav kasutajate nimede järjestuses korraldatud kataloog.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.20

white pages

A directory containing the electronic addresses of users organized by user name.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.04.04

valguskiud

valguskaabel (synonym)

Edastusmeedium, mis koosneb optiliste signaalide ülekandmiseks määratud niidikujulisest lainejuhist.
Märkus:
Eesti vaste valitakse vastavalt kontekstile, analoogiliselt terminitele koaksiaalpaar (09.04.02) ja koaksiaalkaabel (09.04.03).
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.04.04

optical fiber

A transmission medium that consists of a filament-shaped waveguide capable of conveying optical signals.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.37

valgusnupp

nupp (synonym)

Ekraani mingil alal imiteeritud nupp, mida saab aktiveerida osutusseadisega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.37

light button

button (synonym)

virtual pushbutton (synonym)

A pushbutton simulated on a screen area which can be activated by a pointing device.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur