[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.02.18

viiteala

Programmi osa, kust saab viidata teatud keeletarindile.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.18

visibility

The portion of a program within which a reference can be made to a specific language construct.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.05

viitefraas

hüperviitefraas (synonym)

Tekstilise * hüperlingi olemasolu tähistav tekst, mis on esile tõstetud ja millele eelneb ühemärgiline sisestus väli.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.05

reference phrase

hypertext reference phrase (synonym)

< hypertext > Text that is highlighted and preceded by a single- character input field used to signify the existence of a text * hyperlink.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.04.13

viiteterviklus

Relatsioonide hulga omadus, mille korral võõrvõtmete * atribuudiväärtused on tühiväärtused või kattuvad teiste relatsioonide primaarvõtmete väärtustega.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.04.13

referential integrity

A property of a set of relations such that the attribute values of foreign keys are null values or are identical to the values of primary keys of other relations.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.07

viitliin

Liin või ahel, mis on konstrueeritud soovitud viivituse tekitamiseks signaali ulatuses.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.07

delay line

A line or network designed to introduce a desired delay in the transmission of a signal.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.06

viitlüli

viitelement (synonym)

Seadis, mis etteantud ajavahemiku järel väljastab eelnevalt sisestatud sisend * signaalile olemuslikult sarnase väljund signaali.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.06

delay element

A device that yields, after a given time interval, an output * signal essentially similar to a previously introduced input signal.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.18

viittüüp

Andmetüüp, mille iga andmeobjekt on viit.
Märkus:
Vt joonis 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.18

pointer type

access type (synonym)

A data type, each data object of which is a pointer.
Märkus:
See figure 15-1.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.10

viivitus

Protsess, millega andmejaam * edastusmeediumi hõivatuse korral lükkab põrke vältimiseks oma saadet edasi.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.10

deference

A process by which a data station delays its transmission when the transmission medium is busy to avoid collision with ongoing transmission.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.27

viivituslause

Lihtlause, millega katkestatakse viivitust nõudva tegumi * täitmine.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.27

delay statement

A simple statement used to suspend execution of a task that contains a request for a delay.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.06

viivitusteenus

Teenus, mis võimaldab lähetaja * kasutajaagendil nõuda, et sisseantud sõnum väljastataks mitte enne spetsifitseeritud kuupäeva ja kellaaega.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.06

deferred delivery service

A service that enables an originator's * user agent to request that a message being submitted be delivered not before a specified date and time.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.27

vilkumine

plinkimine (synonym)

Ühe või mitme kuvaelemendi intensiivsuse kavatsuslik perioodiline muutmine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.27

blinking

An intentional periodic change in the intensity of one or more display elements.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.31

virnas aknad

Ühise juhtimise all loodud ja kuvatud kaks või enam kuvaakent, mis võivad kattuda.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.31

cascaded windows

Two or more windows (1), possibly overlapping, created and displayed under common control.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur