[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
26.02.07

võrgukiht

Kiht, mis annab transpordikihi * subjektidele vahendid andme plokkide teisalduseks, neid subjekte sisaldavate avatud süsteemide vahelise võrgu kaudu marsruutimise ja kommuteerimise teel.
Märkus:
Võrgukiht võib kasutada vahesüsteeme.
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.07

network layer

The layer that provides for the entities in the transport layer the means for transferring blocks of data, by routing and switching through the network between the open systems in which those entities reside.
Märkus:
The network layer may use intermediate systems.
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.17

võrgukäituskeskus

NOC-keskus (synonym)

Organisatsioon, mis vastutab võrgu ekspluatatsiooni ja hoolduse eest.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.17

network operations center

NOC (synonym)

An organization responsible for the operation and maintenance of a network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.01

võrgundus

Arvutivõrkude rajamise, ekspluatatsiooni ja kasutamisega seotud meetodite kogum.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.01

networking

The set of techniques involved with establishing, operating, and using computer networks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.05.06

võrgu number

Arv, mis identifitseerib arvutivõrku mingis omavahel ühendatud võrkude kogumis.
Märkus:
IP-protokollis moodustab see number ühe osa iga võrgus oleva arvuti * IP-aadressist.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.05.06

network number

A number that identifies a computer network in a set of interconnected networks.
Märkus:
In the Internet Protocol, this number forms a part of the IP address of each computer of the network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.16

võrguoperatsioonisüsteem

võrguopsüsteem (synonym)

Operatsioonisüsteem, mis paneb sõltumatute arvutite kogumi toimima ühe arvutisüsteemina.
Märkus:
Süsteemi funktsioonide hulka võivad kuuluda tsentraliseeritud sisselogimine ja ressursside ümberjaotamine võrgus.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.16

network operating system

NOS (synonym)

An operating system that makes a collection of independent computers act as one computer system.
Märkus:
Features may include centralized login and reallocation of resources across the network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.05

võrgu/patareitoitega kalkulaator

Kalkulaator, mis saab oma toite patareist või elektrivõrgust.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.05

mains/battery powered calculator

A calculator that draws its power from a battery or from the electric power mains.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.03

võrgutoitega kalkulaator

Kalkulaator, mis saab oma toite eranditult elektrivõrgust.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.03

mains-powered calculator

A calculator that depends solely for its power upon connection to the electric power mains.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.04

võrgu topoloogia

Võrgu * harude ja sõlmede skemaatiline paigutus.
Märkus:
Topoloogiad võivad olla füüsilised või loogilised; näiteks võib loogilise ringi füüsiliselt teostada tähtvõrguna.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.04

network topology

The schematic arrangement of the branches and nodes of a network.
Märkus:
Topologies may be physical or logical; for example, a logical ring may be physically implemented as a star network.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.02.03

võrguülem

võrguadministraator (synonym)

Arvutivõrgu ekspluatatsiooni ja hoolduse eest vastutav isik.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.02.03

network administrator

The person responsible for operations and maintenance of a computer network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.44

võrk

Sõlmede ja neid ühendavate harude kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.44

network

An arrangement of nodes and interconnecting branches.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.01

võrk

Olemite ja nendevaheliste ühendusteede kogum.
Märkus:
Võrgu topoloogias või mingis abstraktses struktuuris on omavahel seotud olemiteks punktid skeemil, ühendusteedeks aga jooned skeemil. Arvutivõrgus on omavahel seotud olemiteks arvutid või andmeside seadmed, ühendusteedeks aga andmesidelülid.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.01

network

An arrangement of entities and their interconnections.
Märkus:
In network topology or in an abstract arrangement, the interconnected entities are points on a scheme, and the interconnections are lines on the scheme. In a computer network, the interconnected entities are computers or data communication equipment, and the interconnections are data links.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur