[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.05.32

värvusväärtus

Värvuse iseloomustus väljendatuna tooni, küllastuse ja heledusega.
Märkus:
Paljudes kuvaseadmetes genereeritakse värvus erineva heledusega puhtaid värve segades, seetõttu esitatakse värvusväärtusi sageli ka kolme arvuna, mis vastavad kolme puhta värvi väärtustele (13).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.32

color value

The characterization of a color, in terms of hue, saturation, and luminance.
Märkus:
In many displays, (13) color is generated by mixing pure colors of various luminances and thus color values are frequently also represented by three numbers corresponding to three pure-color value magnitudes.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.06

värvusväärtus

Antud värvust määrav arvukolmik. Vt pikseli väärtus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.06

color value

The three numbers specifying a given color. See pixel value.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.09

väärtuskutse

kutse väärtusega (synonym)

Kutse, milles kutsuv * moodul annab kutsutavale moodulile talle üleantavate parameetrite tegelikud väärtused.
Märkus:
Väärtuskutses ei saa kutsutav moodul muuta kutsuva mooduli salvestatud või tema jaoks salvestatud parameetrite väärtusi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.09

call by value

A call in which the call ing * module provides to the called module the actual values of the parameter s to be passed.
Märkus:
In a call by value, the called module cannot change the values of the parameters stored by or for the calling module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.01

vöönd

Paralleelselt * loetav või kirjutatav * radade rühm magnettrumlil või magnetkettal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.01

band

A group of tracks on a magnetic drum or on a magnetic disk all of which are read or written in parallel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.55

vöötkood

Kodeerimissüsteem, mis esitab märke muutuva paksuse ja sammuga rööpkriipsude kogumitena, mida loetakse optiliselt põikskaneerimisega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.55

bar code

A code representing characters by sets of parallel bars of varying thickness and separation which are read optically by transverse scanning.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.25

WAIS

Spetsialiseeritud serveritest ja mõningasest tarkvarast koosneva ning dokumentide otsingut märksõnade järgi võimaldava dokumendiotsisüsteemi nimi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.25

WAIS

Name of a document retrieval system comprising specialized servers and some software; it permits to search for a document by means of keywords.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.26

WHOIS

Internetis kasutatavate teatavat tüüpi valgete lehtede nimi.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.26

WHOIS

Name of a kind of white pages used within the Internet.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.05

WORM-mälu

ainukirjutusmälu (synonym)

Optilise mälu vorm, mis võimaldab andmeid ühe korra salvestada ja piiramatu arvu kordi lugeda, kuid mitte kustutada.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.05

WORM

write-once-read-many (synonym)

A form of optical storage that permits data to be recorded once, read an umlimited number of times, but not erased.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.08.16

WWW

Globaalne infoteenus, mis kasutab Interneti ulatuses dokumente * linkivate * navigeerimis * viitadena URL-e.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.16

WWW

world wide web (synonym)

A global information initiative that employs URLs as a means of navigation * pointers * linking * documents across the Internet.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.11

WWW

Interneti rakendus, mille puhul arvutid suhtlevad protokolli HTTP abil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.11

World Wide Web

Web (synonym)

WWW (synonym)

W3 (synonym)

An application within the Internet, where computers communicate by means of the HTTP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.12

WWW server

Server, mis annab WWW kasutajaile juurdepääsu failidele või muudele rakendustele.
Märkus:
WWW serveri ja kliendi vahelise suhtluse protokoll on üldiselt HTTP.
WWW serveri ja muude rakenduste vahel kasutatav programm ja notatsioon on CGI.
Vt joonised 4 ja 5.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.12

Web server

A server that provides access to files or other applications for the users of the World Wide Web.
Märkus:
The protocol for communication between a Web server and a client is generally HTTP.
„Common Gateway Interface„ is the protocol and notation used between a Web server and other applications.
See figures 4 and 5.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur