[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.07.10

domeeninimesüsteem

DNS (synonym)

Andmebaaside kogum, mis seab vastavusse IP-aadressi ja täieliku domeeninime.
Märkus:
Domeeninimesüsteem sisaldab IP-aadresside, hostide ja domeenide teatud tüüpi nimepuu, mis identifitseerib iga Interneti sõlme üheselt.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.10

domain name system

DNS (synonym)

The set of databases that performs the correspondence between an IP address and the fully qualified domain name.
Märkus:
The domain name system contains a kind of naming tree for IP addresses, hosts, and domains, identifying each Internet node unambiguously.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.12

domeeninimeteenus

DNS-teenus (synonym)

Täielike domeeninimede * IP-aadressideks ja vastupidi teisendamise teenus.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.12

domain name service

DNS (synonym)

A service to map fully qualified domain names to IP addresses and vice versa.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.21

domeeninimi

Domeeni identifikaator.
Märkus:
Domeeninimesid on eri tasemetel.
Domeeninimi võib koosneda ühest või mitmest osast. Üheosaline domeeninimi või mitmosalise domeeninime parempoolseim osa on üladomeeninimi.
Üldine domeeniskeem võib põhineda geograafilisel või organisatsioonilisel jaotusel.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.21

domain name

The identifier for a domain.
Märkus:
There are various levels of domain names.
A domain name may be composed of one or several parts. The domain name (if composed of one part only) or the rightmost part (if there are several parts) is a top-level domain name.
The overall domain scheme may be geographically or organizationally based.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.06.02

duaalhost

kahevõrguhost (synonym)

duallüüs (synonym)

kahevõrgulüüs (synonym)

Kahes eri võrgus osalev hostarvuti.
Märkus:
Duaalhost võib täita turbefunktsioone tulemüürina.
Vt joonis 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.06.02

dual-homed host

dual-homed gateway (synonym)

A host computer that participates in two separate networks.
Märkus:
A dual-homed host can provide security functions as a firewall.
See figure 3.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.06

duaaltehe

Mingi Boole'i tehte suhtes vaadeldav teine Boole'i tehe, mille sooritamisel esimese Boole'i tehte operandide * negatsioonidega on tulem esimese Boole'i tehte tulemi negatsioon.
Näide:
disjunktsioon on konjunktsiooni duaaltehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.06

dual operation

Of a Boolean operation, another Boolean operation whose result, when it is performed on operands that are the negation of the operands of the first Boolean operation, is the negation of the result of the first Boolean operation.
Näide:
Disjunction is the dual operation of conjunction.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.01.04

dubleerima

Kopeerima lähte- andmekandjalt siht-andmekandjale, millel on samasugune füüsiline kuju.
Näide:
Kopeerima faili * magnetlindilt teisele magnetlindile.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.04

to duplicate

To copy from a source data medium to a destination data medium that has the same physical form.
Näide:
To copy a file from a magnetic tape to another magnetic tape.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.07

dupleksedastus

täisdupleksedastus (synonym)

Andmeedastus mõlemas suunas korraga.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.07

duplex transmission

full-duplex transmission (synonym)

Data transmission in both directions at the same time.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.14

dünaamikadiapasoon

Maksimaalse ja minimaalse signaali taseme erinevus, harilikult suhtega väljendatult.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.14

dynamic range

The difference, usually expressed as a ratio, between the maximum signal level and the minimum signal level.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.15

dünaamiline

Omane andmeatribuudile, mille väärtusi saab määrata ainult kogu programmi või mingi ta osa täitmise ajal.
Näide:
Muutpikkusega andmeobjekti pikkus on dünaamiline.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.15

dynamic

Pertaining to a data attribute, the values of which can only be established during the execution of all or part of a program.
Näide:
The length of a varying-length data object is dynamic.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.09

dünaamiline ajadeformatsioon

DTW (synonym)

Protseduur, mis kasutab dünaamilise plaanimise algoritmi, mis moodustab talletatud * kõnemallide ja tuvastamisele kuuluvate kontrollitavate kõne näidiste ajaskaalad mittelineaarselt.
Märkus:
Mittelineaarne moodustus on lineaarsest parem ja annab mustrite lahknevuse realistlikuma mõõdu.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.09

dynamic time warping

DTW (synonym)

A procedure using a dynamic programming algorithm that nonlinearly aligns the time scales of stored * speech templates and test speech samples to be recognized.
Märkus:
The nonlinear alignment is better than the linear alignment and provides a more realistic measure of dissimilarity between the patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.03.04

dünaamiline instrumendikuva

Raalprojekteerimise ja raalvalmistuse funktsioon, mis lõiketöötlusprotseduuri simuleerimiseks ja kontrolliks kuvab oma trajektooril liikuva arvjuhitava lõikeinstrumendi kujutise.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.04

dynamic tool display

A computer-aided design and manufacturing feature that displays a figure, representing a numerically controlled cutting tool, that is moved along a toolpath displayed on the screen to simulate and verify the cutting procedure.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur