[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
10.05.04

dünaamiline puhverdus

Puhvermälu * dünaamiline jaotus.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.04

dynamic buffering

A dynamic allocation of buffer storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.05

dünaamiline ressursijaotus

dünaamiline jaotus (synonym)

Jaotusmeetod, mille kohaselt programmide * täitmiseks eraldatud ressursid määratakse nende vajaduse hetkel rakendatavate kriteeriumide alusel.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.05

dynamicresourceallocation

dynamicallocation (synonym)

An allocation technique in which the resources assigned for the execution of computer programs are determined by criteria applied at the moment of need.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.28

dünaamiline sidumine

Programmi * täitmise ajal sooritatav sidumine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.28

dynamic binding

Binding performed during the execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.14

dünaamilise linkimise reegel

Reegel reeglistikust hüperlinkide genereerimiseks hüpermeediumsõlmede vahel nende sõlmede atribuutide ja andmemudeli põhjal.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.14

dynamic linking rule

One of a set of rules for generating the hyperlinks among the hypermedia nodes based on the attributes of the nodes and a data model.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.03

dünaamiliselt programmeeritav seos

Neuroseos, mille seosekaalu saab muuta dünaamiliselt.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.03

dynamically programmable connection

A neural connection whose connection weight may be modified dynamically.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.03

ebastabiilne olek

Olek, milles triger püsib mingi lõpliku ajavahemiku, naastes selle lõppedes stabiilsesse olekusse ilma mingi impulsi rakendamiseta.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.03

unstable state

metastable state (synonym)

quasistable state (synonym)

In a trigger circuit, a state in which the circuit remains for a finite period of time at the end of which it returns to a stable state without the application of a pulse.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.15

edasikanal

Edastuskanal, milles edastus saab toimuda ainult kasutaja andmete teisalduse suunas.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.15

forward channel

A transmission channel in which the direction of transmission is restricted to the direction in which user data are being transferred.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.04

edasi saatma

Vastuvõetud sõnumile uue määratud saaja kinnistamise teel sõnumit looma.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.04

forward

To create a message by assigning a new intended recipient to a received message.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.07.07

edasitaaste

Andmete hilisema versiooni taasloomine varasema versiooni ja päevikus jäädvustatud andmete abil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.07

forward recovery

The data reconstitution of a later version of data by using an earlier version and data recorded in a journal.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.02

edastama

Saatma ühest kohast, vastuvõtuks mujal.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.02

to transmit

To send from one location for reception elsewhere.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.07

edastatav infosisaldus

edastatav informatsioon (synonym)

vastastikune informatsioon (synonym)

Sündmuse x toimumisega kaasneva infosisalduse I ( x) ja teise sündmuse y toimumisel sama sündmusega x kaasneva tingliku infosisalduse I ( x¦y) vahe; matemaatilises väljenduses on see mõõt
T ( x,y) = I ( x) - I ( x¦y)
Märkus:
Kaks sündmust x ja y on eriti sõnum mingi kanali * sõnumiallikas ja sõnum sama kanali sõnumineelus.
Edastatava infosisalduse saab väljendada ka kujul
T ( x,y) = I ( x) + I ( y) - I ( x¦y),
kus
I ( y) on sündmuse y infosisaldus. Siit järeldub ta sümmeetria x ja y suhtes:
T ( x,y) = T ( y,x).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.07

transinformation content

transferred information (synonym)

transmitted information (synonym)

mutual information (synonym)

The difference between the information content I ( x) conveyed by the occurrence of an event x, and the conditional information content I ( x¦y) conveyed by the occurrence of the same event, given the occurrence of another event y; in mathematical notation, this measure is:
T ( x, y) = I ( x) - I ( x¦y).
Märkus:
1 The two events x and y are particularly a message at the message source of a channel and a message at the message sink of the channel.
2 The transinformation content can also be expressed as:
T ( x, y) = I ( x) + I ( y) - I ( x¦y)
where
I ( y) is the information content of the event y. From this follows that it is symmetric in x and y.
T ( x, y) = T ( y, x).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur