[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.06.19

ekspertsüsteem

Arvutisüsteem, mis aitab asjatundlikult lahendada probleeme mingis valdkonnas või rakendusalal, tehes järeldusi * teadmusbaasist, mis on rajatud inimkogemuste alusel.
Märkus:
Terminit kasutatakse mõnikord teadmusbaasisüsteemi sünonüümina, kuid harilikult kasutatakse teda ekspertteadmuse rõhutamiseks.
Mõned ekspertsüsteemid on võimelised täiustama oma teadmusbaasi ja töötama välja uusi järeldusreegleid eelmiste probleemidega saadud kogemuse põhjal.
Märkus 1 on tõlgitud prantsuskeelsest originaaltekstist.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.19

expert system

ES (synonym)

A computer system that provides for expertly solving problems in a given field or application area by drawing inferences from a knowledge base developed from human expertise.
Märkus:
The term is sometimes used synonymously with, though it is usually taken to emphasize expert knowledge.
Some expert systems are able to improve their knowledge base and develop new inference rules based on their experience with previous problems.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.08

ekspertsüsteemi kest

kest (synonym)

Tühi ekspertsüsteemi struktuur, millesse ehitatakse asjatundmise konkreetne ala.
Märkus:
Tavaliselt koosneb ekspertsüsteemi kest mingist kõrgkeelest * teadmuse esituseks, ühest või enamast järeldusmootorist ja liidese * programmidest.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.08

expert system shell

shell (synonym)

An empty expert system structure into which a particular field of expertise is built.
Märkus:
An expert system shell typically consists of a high-level language for knowledge representation, one or more inference engines, and interface * programs.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.21

eksport

Edastussamm, mille käigus teisaldusagent kannab infoobjekti üle pääsuplokki, et kanda ta üle välisesse sidesüsteemi.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.21

export

A transmittal step in which a message transfer agent conveys an information object to an access unit in order to convey it to an external communication system.
Märkus:
See figure 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.08

ekspressandmik

Väike teenuseandmik, mis tuleb toimetada võrdsubjektile * avatud siht süsteemis enne sama ühendusega saadetud suvalise muu teenuseandmiku kohaletoimetust.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.08

expedited data unit

A short service data unit whose delivery to a peer entit y in the destination open system is ensured before the delivery of any subsequent service data units sent on that connection.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.06.02

ekstraktima

välja eraldama (synonym)

Elementide rühmast teatud kriteeriumidele vastavaid elemente välja valima ja ära võtma.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.06.02

to extract

To select and remove from a group of items those which meet specific criteria.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.22

ekstrusioon

Raalgraafika protsess kolmemõõtmelise kujundi loomiseks kahemõõtmelise kujundi venitamise teel piki kolmandat telge.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.22

extrusion

In computer graphics, the process of creating a three-dimensional shape by stretching a two-dimensional shape along a third axis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.12

ekstsentrilisus

Mikropositsioneerimise süsteemi defekt, mille puhul pöörlemistelg nihkub, põhjustades tööobjekti liikumises näilise rööplükke*vea.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.12

eccentricity

In micropositioning systems, a defect in which the axis of rotation shifts, causing an apparent translation * error in the motion of the sample.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.11

ekvivalentsilülitus

välistav-VÕI-EI-lülitus (synonym)

Ekvivalentsi * Boole'i tehet sooritav loogikaelement.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.11

IF-AND-ONLY-IF gate

IF-AND-ONLY-IF element (synonym)

A gate that performs the Boolean operation of equivalence.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.09

ekvivalentsitehe

ekvivalents (synonym)

PARAJASTI-KUI-tehe (synonym)

Boole'i diaadtehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui operandidel on ühesugune Boole'i väärtus.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.09

equivalence operation

IF-AND-ONLY-IF operation (synonym)

IFF (synonym)

The dyadic Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if the operands have the same Boolean value.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.14

elastimine

Punkti või objekti ümberpaigutus, mis säilitab sidususe teiste punktide või objektidega nende ühendusjoonte venituse, * ikoonimise või reorienteerimisega.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.14

rubberbanding

The result of moving a point or an object in a manner that preserves interconnectivity with other points or objects through stretching iconizing, or reorienting their interconnecting lines.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.30

elektronajakiri

e-ajakiri (synonym)

Perioodiline väljaanne, mis talletatakse failiserveril ja mida saab sealt levitada või kasutada arvutivõrgu kaudu.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.30

electronic magazine

E-zine (synonym)

Periodical publication that is stored on a file server and that may be distributed or accessed via a computer network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur