[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.10.03

füüsilise väljastuse pääsuplokk

Pääsuplokk * füüsiliseks väljastuseks.
Näide:
printer.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.10.03

physical delivery access unit

PDAU (synonym)

An access unit for physical delivery.
Näide:
A printer.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.10.02

füüsilise väljastuse süsteem

Füüsilist väljastust sooritav süsteem.
Näide:
postisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.10.02

physical delivery system

PDS (synonym)

A system that performs physical delivery.
Näide:
The postal system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.28

geneeriline

Omane keeletarindile, mis on tegeliku keeletarindi loomisel malliks range tüüpsuse reeglitele vastavate andmetüüpide osas.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.28

generic

Pertaining to a language construct that serves as a template for creating an actual language construct for applicable data type s in compliance with the rules of strong typing.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.29

geneeriline deklaratsioon

Geneerilise * keeletarindi * deklaratsioon, mis toob sisse geneerilised parameetrid, mis asendatakse geneerilisel isendusel * tegelike parameetritega.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.29

generic declaration

The declaration of a generic * language construct that introduces the generic parameter s which are to be replaced by actual parameter s during a generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.35

geneeriline isend

geneeriline eksemplar (synonym)

Geneerilisest moodulist * geneerilise isenduse teel loodud konkreetne moodul.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.35

generic instance

A concrete module created from a generic module by generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.34

geneeriline isendus

Geneerilise mooduli geneeriliste parameetrite teisendamine konkreetse mooduli loomiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.34

generic instantiation

The process of resolving generic parameters from a generic module in order to create a concrete module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.30

geneeriline keha

Geneerilise * keeletarindi * keha, mis on geneerilise isenduse käigus vastavate tegelike keeletarindite kehade malliks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.30

generic body

The body of a generic * language construct that serves as a template for the bodies of corresponding actual language constructs during a generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.33

geneeriline moodul

Parametreeritud mall moodulite loomiseks geneerilise isenduse teel.
Märkus:
Malli parameetrid on loomult geneerilised ja neid ei tohi segi ajada saadavate moodulite formaalparameetritega.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.33

generic module

A parameterized template for creating modules by generic instantiation.
Märkus:
The parameter s of the template are of a generic nature and should not be confused with formal parameter s of the resulting modules.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.32

geneeriline pakett

Pakett, mis on määratud andma malle sugulus algoritmide või-tehete jaoks.
Näide:
trigonomeetriliste funktsioonide, pinu * operatsioonide, rahandusfunktsioonide jne geneerilised paketid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.32

generic package

A package designed to provide templates for related algorithm s or operation s.
Näide:
Generic packages for trigonometric functions, stack * operation s, financial functions, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.31

geneeriline tehe

Tehe, mis on ülekoormatud ega tähista üht kindlat tehet, vaid annab formaalparameetrid teatud andmetüüpidesse kuuluvate tegelike parameetrite jaoks.
Näide:
Lekseem „+„ võib tähendada täisarvude liitmist, reaalarvude liitmist, hulkade ühendit, konkatenatsiooni jne.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.31

generic operation

An operation that is overload ed and does not designate one specific operation but rather provides formal parameter s for actual parameter s of specific data type s.
Näide:
The lexical token „+„ may mean integer addition, real addition, set union, concatenation, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.26

geneetiline õppimine

Automaatõpe, mis põhineb mingil iteratiivsel liigitus algoritmil, mis valib liigitustunnuste paare tugevuse järgi ning rakendab neile paaridele geneetilisi operaatoreid, et luua järglasi, millede hulgast tugevaimad asendavad nõrgimaid liigitustunnuseid uute usutavate reeglite loomiseks, kui senised reeglid osutuvad ebaadekvaatseteks.
Märkus:
Termin „geneetiline„ tuleneb loodusgeneetikast, kus ta on seotud pärilikkusega, liikide varieerumisega ja enamkohastunute püsimajäämisega.
Liigitustunnuste paare valitakse juhuslikult
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.26

genetic learning

Machine learning based on an iterative classification algorithm which selects pairs of classifiers according to strength, and applies genetic operators to the pairs to create offsprings, the strongest of which replace the weakest classifiers in order to generate new, plausible rules when the available rules prove inadequate.
Märkus:
The term „genetic„ comes from the field of natural genetics, where it is linked to heredity, variation of the species, and the survival of the fittest.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur