[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
19.01.09

integraator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutuja integraal aja järgi.
Märkus:
Mõnede integraatorite puhul võib integreerimismuutuja olla aja asemel mingi muu.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.09

integrator

A functional unit whose output * analog variable is the integral of an input analog variable with respect to time.
Märkus:
For some integrators, the variable of integration may be other than time.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.05.06

integratsioonitest

Programmide või moodulite järkjärguline linkimine ja testimine nende laitmatu talitluse tagamiseks terviksüsteemis.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.05.06

integration test

The progressive linking and testing of programs or modules in order to ensure their proper functioning in the complete system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.01

intellektitehnika

intellektika (synonym)

Tavaliselt informaatika haruks loetav interdistsiplinaarne valdkond; käsitleb mudeleid ja süsteeme selliste funktsioonide täitmiseks, mida üldiselt seostatakse inimintellektiga, näiteks arutlemine ja õppimine.
Märkus:
See on standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatud määratluse täiustatud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.01

artificial intelligence

AI (synonym)

An interdisciplinary field, usually regarded as a branch of computer science, dealing with models and systems for the execution of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning.
Märkus:
NOTE -This is an improved version of the definition in ISO/IEC 2382-1:1993.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.12

intellektitehnika

tehisintellekt (synonym)

Informaatika haru, tegeleb selliste andmetöötlussüsteemide arendusega, mis täidavad inimmõistusele omaseid funktsioone, nagu arutlemine, õppimine ja enesetäiendus.
Märkus:
Eesti keeles on soovitatav kasutada määratletud tähenduses terminit intellektitehnika, uurimis- ja arendusobjekti tähenduses aga terminit tehisintellekt.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.12

artificial intelligence

AI (synonym)

The branch of computer science devoted to developing data processing systems that perform functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.28A

interaktiivkeel

Programmikeel, mis toetab dialoogrežiimis toimuvat suhtlust kasutaja ja andmetöötlussüsteemi vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.28A

interactive language

conversational language (synonym)

A programming language that supports communication between a user and a data processing system in a conversational mode.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.10

interaktiivkeskkond

Töökeskkond, milles programm * täitmise ajal reageerib igale kasutajale ja milles kasutaja tajub end protsessi käigus operatsioone otseselt mõjutavat.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.10

interactive environment

An operating environment in which a program during its execution responds to each user and in which the user has the perception of directly influencing operations during the process.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.08

interaktiivne (adjektiiv)

Tähistab kasutaja või arvuti võimet juhtida hüpermeedium esitust mitte ainult esitatava materjali valimisega, vaid ka selle materjali esitusviisi mõjutades.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.08

interactive (adjective)

Pertaining to the ability of a user or a computer to control a hypermedia presentation, not only in selecting the material presented but also in affecting the manner in which the material is presented.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.12

interaktiivne häälvastus

Kasutaja sisendkõnele vastuseks antav häälvastus.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.12

interactive voice response

IVR (synonym)

Voice response in reply to speech input from a user.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.01

interaktiivne laserplaat

CD-I (synonym)

Laserkettaid kasutav interaktiivne multimeedium-* arvutisüsteem.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.01

compact disc-interactive

CD-I (synonym)

An interactive multimedia * computer system that uses compact disks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.01.13

interaktiivne meedium

interaktiivmeedium (synonym)

Meedium, mis saab kasutajalt sisendandmed esituse sisu ja kestuse määramiseks, võimaldades seeläbi individualiseerida programmi materjali.
Näide:
interaktiivne videokuva.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.01.13

interactive medium

A medium that derives input from the user to determine the content and duration of a presentation, thus making possible individualized program material.
Näide:
An interactive video screen.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.03.06

interaktiivne objekt

interaktiivobjekt (synonym)

Liitobjekt, millel on nii sisend- kui ka väljundfunktsioonid.
Näide:
audiovisuaalne jada ja järgnev menüü valik.
Märkus:
Vt joonis 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.03.06

interactive object

A composite object which has both input and output functions.
Näide:
An audiovisual sequence and subsequent menu selection.
Märkus:
See figure 4.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur