Tagasi sõnaraamatusse

Kiirspikker

Kirjutage soovitud sõna päringuväljale ja vajutage otsingunuppu. Saate vastuse. Isegi kui te ei tea täpselt, kuidas sõna kirjutada või kust seda otsida, ilma vastuseta te ei jää. Päringumootor otsib soovitud sõna esmalt valitud artikli osast, seejärel vajadusel muudest tõenäolistest artikliosadest, kui sealtki midagi ei leita, proovib otsida ligilähedaselt sarnaseid sõnu. Teade otsingupiirkonna või täpse vastavuse asendamise kohta ligikaudsega väljastatakse enne artikleid.

Võib juhtuda, et ebatäpse päringu lõpetab teade ajapiirangu ületamise kohta. Sel juhul võite olla kindlad, et ei sellist ega ka mitte sarnast sõna selles sõnaraamatus ei ole. Ajapiirangu kasutamise saab valikutest välja lülitada, kuid tulemusrikkam on uus päring kas sõna algusosa järgi ('finantsinstrument' asemel 'finants*') või ümbersõnastamine ('rahandus', 'vahend').

Valikuvõimalused leiate, klõpsates mutrivõtmega ikoonil  . Uus klõps või päring sulgeb valikuala, kuid tehtud valikud jäävad kehtima.

Otsimisnippe

Artikli osad

Sõnastikust saab otsida artikli osade kaupa või igalt poolt (valik 'Kõigilt väljadelt'). Nii saate päringuga 'karu' (artikli osas 'Märksõna') üheainsa artikli, kuigi seletavas sõnaraamatus esineb 'karu' kokku 334 artiklis.

Eristatud artikli osad on:

Märksõna
traditsiooniline poolpaksus kirjas sõna iga artikli alguses
ühendmärksõna osa
fraaside ja ühendmärksõnade paremaks otsimiseks
Tüübinumber
sama muuttüübiga sõnade otsimiseks
Sõnaliik
(vt lühendite loendit)
Grammatiline info
märksõna ja seletust täpsustav grammatiline kasutusinfo nii lühendite abil (vt lühendite loendit) kui ka lühiseletusena
Stiil ja erialad
(vt lühendite loendit)
Seletus
Kasutusnäited
näitelaused ja liitsõnad
Kõigilt väljadelt
otsimiseks igalt poolt

Tõstutundlikkus

Kasutusmugavust arvestades eraldi valikuvõimalust suur- ja väiketähtede tõlgendamiseks päringu juures ei ole. Liides tõlgendab päringuid järgnevalt:

Tulemuste värvimine

Sinakas taust on minimaalsel üksusel, mille sees on leitud vaste, punakas taust on täpsel vastel. Võib juhtuda, et täpset leitud vastet ei õnnestu punaseks värvida (näiteks sisalduvad sõnas muud märgid nagu sulud või rõhk või on tegemist fraasiga, milles otsitud märksõna esineb muus vormis). Kokkuvõttes on leitud kohtade värvimisel abistav roll, mis siis, et kirju pilt võib aeg-ajalt ebaloogiline tunduda.

Linkimine ja portimine

Lihtsalt linkida võib alati, kui tulemusena avatakse uus tühi leht ja kuvatakse sellel päringuvastus. Kõige minimaalsemal kujul on link http://www.eki.ee/dict/ekss/, koos otsitava märksõnaga http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=märksõna (sobib nii utf-8 kui balti kooditabel). Muud parameetrid on näha valikute all (vaikimisi puuduvad), lisaks neile artikli osa, kust otsida (vaikimisi M):

&F=otsinguväli, kus

Päringutulemuste vm eki.ee saidi materjali paigutamiseks oma lehele muu sisu sekka (raamida <iframe> sees, dünaamiliselt mõne <div>-i sisus päringuvastuseid näidata vms), on vaja nõustuda järgnevate kasutustingimustega

EKI materjale tohib paigutada oma leheküljele järgmistel tingimustel

  1. Päringulahtri või vastuste kõrval peab olema EKI logo või materjali päritolu näitav tekst. Logo/tekst peab olema vormistatud lingina sellele eki.ee lehele, kust materjal pärineb
  2. Lehekülg peab olema veebis ligipääsetav ilma registreerimisnõudeta.
  3. Muuta võib väljanägemist, aga mitte sisu.

Kui mõisted ajax ja json on teile tuttavad, ei ole sõnaraamatu liidese portimine teise veebikeskkonda kuigi keeruline, lisage selleks päringule parameeter Z=json. Kui lisate parameetri &callback=, järgib server jsonp konventsiooni. Näidiseks json.html. Sõnastikusisesed lingid, sobiv css ja javascriptiga tüübiinfo näitamine jääb teie lahendada.

JSONi kasutamiseks tuleb teil küsida endale parool sõnastike haldajalt (webmaster@eki.ee) ning lisada seegi parameetrina X=minusalasona. Ka muude tehniliste küsimustega palume pöörduda samal meiliaadressil.

Kiirotsingud

Sellelt lehelt saate lisada Seletava sõnaraamatu otsimootori nii Firefoxile kui Internet Explorer 8-le.

Firefox (versioon 2 ja hilisemad)

Brauseriakna paremas ülanurgas peaksite nägema otsingukasti (vaikimisi Google'i otsing). Klõpsake otsimootori ikoonil ning te peaksite nägema avanenud nimekirja lõpus rida Add "Seletav sõnaraamat". Klõpsake seda. Edaspidi peaksite saama mistahes leheküljel olles hiirega tekstisõna välja valida ja - kui Seletav on parasjagu vaikimisi otsimootoriks - hiire parempoolne klõps pakub kiirlinki Search "Seletav sõnaraamat" for ... Firefoxi lisapluginate abil saate otsimist veel mugavamaks muuta.

Internet Explorer (versioon 8)

Brauseriakna paremas ülanurgas peaksite nägema otsingukasti (vaikimisi Live search). Klõpsake noolel luubi pildi taga (see peaks olema oranžikaspruun) ning te peaksite nägema avanenud nimekirja keskel Add Search Provider. Klõpsake seda, vastake kord veel jaatavalt ja otsimootor on installitud.

Korduma Kippuvad Küsimused

Leidsin kirjavea; miks puudub märksõna 'xxx', etümoloogia; 'yyy' seletus on vale jne

See pole liidese küsimus. Kui olete seletava sõnaraamatu koostamispõhimõtetega tutvunud, saatke kiri oma märkustega aadressile ekss@eki.ee. Otselingi leiate päringuala päises.

Kas ma kogu sõnaraamatu lähteteksti ka saaksin?

Jah ja ei. EKI olemasolu esmane eesmärk on eesti keele säilimine ja areng ning loomulikult aitame sõnastike levikule kaasa. Vajalik on siiski sõlmida sellekohane leping ning näidata materjali kasutamise eesmärk. Lihtsalt oma saidi ilustamine pole piisav põhjus, selleks on muid võimalusi, samas teise keskkonda portimine (nutitelefonile, iseseisvaks programmiks), teadustöö (tesauruseks ümbertegemine, märksõnaloendi kasutamine muu sõnaraamatu tegemiseks vms) aga on. Üldiselt soovib EKI tulemuse enne käikuandmist üle vaadata.