Eelnõu
30.09.1997

HIIU MAAKOND

Alevike ja külade nimistu

(Vt ka asustusnimede töörühma arvamusi ja ettepanekuid)

(Tärniga on tähistatud taastatavad või muudetava nimega asulad)

NB! Tegemist on esialgse, valdadele saadetud nimistuga, mis võib enne kinnitamist muutuda vastavalt valdadelt tulnud ettepanekutele.

EMMASTE vald
Emmaste küla
Haldi küla
Haldreka küla*
Harju küla
Hindu küla*
Härma küla*
Jausa küla
Kabuna küla*
Kaderna küla
Kitsa küla*
Kurisu küla*
Kuusiku küla*
Kõmmusselja küla*
Külaküla
Külama küla
Laartsa küla*
Lassi küla
Leisu küla
Lepiku küla*
Metsalauka küla
Metsapere küla*
Muda küla
Mänspe küla
Nurste küla
Ole küla*
Prassi küla
Prähnu küla*
Pärna küla*
Rannaküla*
Reheselja küla*
Riidaküla*
Selja küla*
Sepaste küla*
Sinima küla
Sõru küla
Tilga küla*
Tohvri küla*
Tärkma küla*
Ulja küla*
Valgu küla
Vanamõisa küla*
Viiri küla
Õngu küla

KÕRGESSAARE vald
Heigi küla*
Heiste küla
Heistesoo küla*
Hirmuste küla
Hüti küla
Isabella küla
Jõeranna küla
Jõesuu küla
Kalana küla
Kaleste küla
Kanapeeksi küla*
Kauste küla*
Kidaste küla
Kiduspe küla
Kiivra küla*
Kodeste küla*
Koidma küla*
Kopa küla*
Kurisu küla
Kõpu küla
Kõrgessaare alevik
Laasi küla*
Lauka küla
Lehtma küla*
Leigri küla*
Lilbi küla*
Luidja küla
Malvaste küla
Mangu küla*
Mardihansu küla*
Meelste küla*
Metsaküla*
Mudaste küla
Mägipe küla
Napi küla*
Nõmme küla*
Ogandi küla*
Ojaküla*
Otste küla*
Palli küla*
Paope küla
Pihla küla
Poama küla*
Puski küla*
Reigi küla
Risti küla*
Rootsi küla*
Sigala küla*
Suurepsi küla*
Suureranna küla
Sülluste küla*
Tahkuna küla*
Tammistu küla*
Tiharu küla*
Viita küla*
Viitasoo küla*
Vilima küla*
Villamaa küla
Ülendi küla*

KÄINA vald
Aadma küla
Allika küla*
Esiküla
Jõeküla
Kaasiku küla
Kaigutsi küla
Kassari küla
Kleemu küla*
Kogri küla*
Kolga küla
Kuriste küla*
Käina alevik
Laheküla*
Lelu küla
Ligema küla*
Luguse küla
Moka küla
Mäeküla*
Mäeltse küla
Männamaa küla
Nasva küla
Niidiküla*
Nõmme küla*
Nõmmerga küla*
Orjaku küla
Putkaste küla*
Pärnselja küla*
Ristivälja küla*
Selja küla
Taguküla
Taterma küla
Utu küla
Vaemla küla
Villemi küla*
Ühtri küla

PÜHALEPA vald
Alaküla*
Aruküla*
Hagaste küla*
Harju küla*
Hausma küla
Hellamaa küla
Heltermaa küla
Hiiessaare küla
Hilleste küla
Kalgi küla*
Kerema küla*
Kukka küla
Kuri küla
Kõlunõmme küla
Leerimetsa küla*
Linnumäe küla*
Loja küla
Lõbembe küla*
Lõpe küla*
Määvli küla*
Nõmba küla
Nõmme küla*
Palade küla
Paluküla
Partsi küla
Pilpaküla*
Prählamäe küla*
Puliste küla*
Pühalepa küla
Reikama küla
Sakla küla*
Salinõmme küla
Sarve küla
Soonlepa küla
Suuremõisa küla
Suuresadama küla*
Sääre küla
Tammela küla*
Tareste küla*
Tempa küla*
Tubala küla
Undama küla*
Vahtrepa küla
Valipe küla
Viilupi küla
Vilivalla küla
Värssu küla