Kohanimenõukogu asustusnimede töörühma arvamused ja ettepanekud

08.09.1997

HIIUMAA

(Vt ka töörühma koosolekute koondprotokolli)
(Vt ka Hiiumaa alevike ja külade ametliku nimistu eelnõu)

(valla nime järel on sulgudes viide vallavolikogu otsusele [VVKo] või määrusele [VVKm], ning valla ettepandud muudatustele, võrreldes seni kehtinud ametliku nimekirjaga)