Eelnõu
18.11.1997

VÕRU MAAKOND

Alevike ja külade nimistu

(Vt ka asustusnimede töörühma arvamusi ja ettepanekuid)

(Tärniga on tähistatud taastatavad või muudetava nimega asulad)

NB! Tegemist on esialgse nimistuga, mis võib enne kinnitamist muutuda. Hilisemad parandused on märgitud punasega.

ANTSLA vald
Anne küla
Antsu küla
Haabsaare küla
Jõepera küla
Kaika küla
Kikkaoja küla
Kobela alevik
Kollino küla
Kraavi küla
Litsmetsa küla
Luhametsa küla
Lusti küla
Madise küla
Mähkli küla
Oe küla
Piisi küla
Rimmi küla
Roosiku küla
Savilöövi küla
Soome küla
Säre küla
Taberlaane küla
Tsooru küla
Vana-Antsla alevik
Viirapalu küla
Ähijärve küla

HAANJA vald
Ala-Palo küla*
Ala-Suhka küla*
Ala-Tilga küla*
Andsumäe küla*
Haanja küla
Haavistu küla*
Hanija küla*
Holdi küla
Horoski küla*
Hulaku küla
Hurda küla*
Hämkoti küla*
Ihatsi küla*
Jaanimäe küla
Kaaratautsa küla*
Kaldemäe küla*
Kallaste küla*
Kaloga küla*
Kergatsi küla
Kilomani küla
Kirbu küla*
Kotka küla*
Kriguli küla*
Kuiandi küla*
Kuklase küla
Kuura küla*
Kõomäe küla*
Käänu küla
Kääraku küla
Külma küla*
Leoski küla*
Lillimõisa küla*
Loogamäe küla*
Luutsniku küla
Lüütsepä küla*
Mahtja küla*
Mallika küla
Meelaku küla*
Miilimäe küla*
Mikita küla*
Murati küla
Mustahamba küla*
Mäe-Palo küla*
Mäe-Suhka küla*
Mäe-Tilga küla*
Märdimiku küla*
Naapka küla*
Palanumäe küla
Palli küla
Palujüri küla*
Pausakunnu küla*
Peedo küla*
Piipsemäe küla
Pillardi küla*
Plaani küla
Plaksi küla*
Posti küla*
Preeksa küla*
Pressi küla
Pundi küla*
Purka küla*
Puspuri küla*
Raagi küla
Resto küla*
Rusa küla*
Ruusmäe küla
Saagri küla*
Saika küla*
Saluora küla*
Sarise küla
Simula küla*
Soodi küla
Sormuli küla*
Söödi küla*
Trolla küla
Tsiamäe küla*
Tsiiruli küla*
Tsilgutaja küla*
Tsolli küla*
Tummelka küla*
Tuuka küla
Tõnkova küla*
Uue-Saaluse küla
Vaalimäe küla*
Vaarkali küla*
Vakari küla
Vastsekivi küla*
Vihkla küla*
Villa küla*
Vorstimäe küla*
Vungi küla*
Vänni küla*

LASVA vald
Andsumäe küla*
Hellekunnu küla
Husari küla
Kaku küla*
Kannu küla
Kõrgessaare küla
Kääpa küla
Kühmamäe küla*
Lasva küla
Lauga küla
Lehemetsa küla
Listaku küla
Madala küla
Mõrgi küla
Mäessaare küla*
Noodasküla
Nõnova küla
Oleski küla
Otsa küla
Paidra küla
Peraküla*
Pikakannu küla
Pikasilla küla*
Pindi küla
Puusepa küla
Pässä küla*
Rusima küla*
Saaremaa küla*
Sooküla
Tammsaare küla*
Tiri küla*
Tohkri küla*
Tsolgo küla
Tüütsmäe küla*
Villa küla*
Voki-Tamme küla*

MEREMÄE vald
Ala-Tsumba küla*
Antkruva küla*
Ermakova küla*
Helbi küla
Hilana küla*
Hilläkeste küla*
Hinniala küla*
Holdi küla*
Härmä küla*
Ignasõ küla*
Indra küla*
Jaanimäe küla*
Juusa küla*
Jõksi küla
Kalatsova küla
Kangavitsa küla*
Kapõra küla*
Karamsina küla*
Kasakova küla*
Kastamara küla*
Keerba küla*
Kerepäälse küla
Kiiova küla*
Kiislova küla
Kiksova küla
Kitsõ küla*
Klistina küla*
Kornidsa küla*
Korski küla
Kuigõ küla*
Kuksina küla
Kusnetsova küla*
Kõrvõ küla*
Kõõru küla*
Küllätüvä küla*
Lepä küla*
Lindsi küla*
Lutja küla*
Maaslova küla*
Marinova küla*
Martsina küla*
Masluva küla*
Melso küla*
Merekülä küla*
Meremäe küla
Miikse küla*
Miku küla*
Mutsu küla*
Möldri küla
Navikõ küla*
Obinitsa küla
Olehkova küla*
Ostrova küla
Paklova küla*
Palandõ küla*
Palo küla
Paloveere küla*
Pelsi küla*
Plessi küla
Pliia küla*
Poksa küla*
Polovina küla
Puista küla*
Raadi küla*
Raotu küla*
Rokina küla
Ruutsi küla*
Savioja küla*
Seretsüvä küla*
Serga küla
Sirgova küla*
Sulbi küla*
Talka küla*
Tallikõstõ küla*
Tedre küla*
Telläste küla*
Tepia küla*
Tessova küla*
Teterüvä küla*
Tiirhanna küla*
Tiklasõ küla*
Tobrova küla
Treiali küla*
Triginä küla*
Tsergondõ küla*
Tsirgu küla
Tsumba küla*
Tuplova küla*
Tuulova küla*
Tääglova küla
Ulaskova küla*
Uusvada küla
Vaaksaarõ küla*
Vasla küla*
Vastseliina küla*
Veretinä küla*
Vinski küla*
Viro küla*
Võmmorski küla
Väiko-Härmä küla*
Väiko-Serga küla*

MISSO vald
Hindsa küla*
Hino küla
Horosuu küla*
Häärmäni küla*
Hürsi küla*
Kaubi küla*
Kimalasõ küla*
Kiviora küla*
Koorla küla*
Korgõssaarõ küla*
Kossa küla*
Kriiva küla
Kundsa küla*
Kurõ küla*
Käbli küla
Kärinä küla*
Laisi küla*
Leimani küla*
Lütä küla*
Mauri küla
Misso alevik
Missokülä küla*
Mokra küla
Muraski küla*
Määsi küla
Möldre küla
Napi küla*
Parmu küla*
Pedejä küla*
Pruntova küla*
Pulli küla*
Pupli küla*
Põnni küla
Põrstõ küla*
Pältre küla
Rammuka küla
Rebäse küla*
Ritsiko küla
Saagri küla*
Saagrimäe küla*
Saika küla*
Sakudi küla*
Sandi küla*
Sapi küla*
Savimäe küla*
Savioja küla*
Siksälä küla*
Suurõsuu küla*
Tiastõ küla*
Tiilige küla*
Tika küla*
Toodsi küla*
Tserebi küla*
Tsiistre küla
Väiko-Tiilige küla*

MÕNISTE vald
Hürova küla
Hüti küla
Kallaste küla
Karisöödi küla
Koemetsa küla
Kuutsi küla
Mõniste küla
Parmupalu küla
Peebu küla
Sakurgi küla
Saru küla
Singa küla
Tiitsa küla
Tundu küla
Tursa küla
Vastse-Roosa küla
Villike küla

RÕUGE vald
Aabra küla*
Ahitsa küla*
Augli küla*
Haabsilla küla*
Haki küla
Hallimäe küla*
Handimiku küla*
Hansi küla*
Hapsu küla*
Heedu küla*
Heibri küla
Hinu küla*
Horsa küla*
Hotõmäe küla*
Hurda küla
Härämäe küla*
Jaanipeebu küla*
Jugu küla*
Järvekülä küla*
Järvepalu küla
Kadõni küla*
Kahru küla*
Kaku küla*
Kaluka küla*
Karaski küla*
Karba küla*
Kaugu küla
Kavõldi küla*
Kellämäe küla*
Kiidi küla*
Kogrõ küla*
Kokõ küla*
Kokõjüri küla*
Kokõmäe küla*
Kolga küla*
Kuklasõ küla*
Kurgjärve küla*
Kurvitsa küla*
Kuuda küla*
Kähri küla*
Kängsepä küla*
Laossaarõ küla*
Lauri küla
Liivakupalu küla*
Listaku küla*
Lutika küla*
Lükkä küla*
Matsi küla*
Mikita küla*
Muduri küla*
Muhkamõtsa küla*
Muna küla*
Murdõmäe küla*
Mustahamba küla
Mõõlu küla
Märdi küla*
Möldri küla*
Nilbõ küla*
Nogu küla*
Nursi küla
Ortumäe küla*
Paaburissa küla*
Paeboja küla*
Petrakuudi küla*
Pugõstu küla*
Pulli küla*
Põdra küla*
Põru küla*
Pärlijõe küla
Püssä küla*
Rasva küla
Raudsepä küla*
Rebäse küla*
Rebäsemõisa küla*
Riitsilla küla
Ristemäe küla
Roobi küla*
Ruuksu küla*
Rõuge alevik
Saarlasõ küla*
Sadramõtsa küla*
Saki küla*
Sandisuu küla*
Savioru küla*
Sika küla*
Sikalaanõ küla*
Simmuli küla*
Soekõrdsi küla*
Soemõisa küla*
Soomõoru küla*
Suurõ-Ruuga küla*
Sänna küla / Sännä küla*
Tallima küla*
Taudsa küla*
Tialasõ küla*
Tiidu küla*
Tilgu küla*
Tindi küla*
Toodsi küla*
Tsirgupalu küla*
Tsutsu küla*
Tüütsi küla*
Udsali küla*
Utessuu küla*
Vadsa küla*
Vanamõisa küla*
Viitina küla
Viliksaarõ küla*
Väiku-Ruuga küla*

SÕMERPALU vald
Alakülä küla*
Alapõdra küla*
Haava küla*
Haidaku küla*
Haamaste küla*
Hargi küla
Heeska küla*
Horma küla*
Hutita küla*
Hänike küla
Järvere küla
Kahro küla
Keema küla
Kurenurme küla
Kärgula küla
Lakovitsa küla*
Leiso küla
Liiva küla*
Lilli-Anne küla
Linnamäe küla
Majala küla
Mustassaare küla*
Mustja küla
Mäekülä küla*
Osula küla
Pritsi küla*
Pulli küla*
Punakülä küla*
Rauskapalu küla*
Rummi küla
Sulbi küla
Sõmerpalu alevik
Sõmerpalu küla
Udsali küla*
Varese küla*

URVASTE vald
Kassi küla
Kirikuküla
Koigu küla
Kuldre küla
Kõlbi küla
Lümatu küla
Pihleni küla
Ruhingu küla
Toku küla
Uhtjärve küla
Urvaste küla
Uue-Antsla küla
Vaabina küla
Visela küla

VARSTU vald
Hintsiko küla
Kangsti küla
Krabi küla
Kõrgepalu küla
Laurimäe küla
Liguri küla
Lüütsepa küla
Matsi küla
Metstaga küla
Mutemetsa küla
Paganamaa küla
Punsa küla
Pähni küla
Raudsepa küla
Soolätte küla
Tagakolga küla
Vana-Roosa küla
Varstu alevik
Viru küla

VASTSELIINA vald
Haava küla
Halla küla
Heinasoo küla
Hinsa küla
Holsta küla
Illi küla
Jeedasküla
Juraski küla
Kaagu küla
Kirikumäe küla
Kõo küla
Külaoru küla
Kündja küla
Lindora küla
Loosi küla
Ortuma küla
Paloveere küla
Pari küla
Perametsa küla
Puutli küla
Saarde küla
Sutte küla
Tabina küla
Tsolli küla
Vaarkali küla
Vana-Saaluse küla
Vastseliina alevik
Vatsa küla
Viitka küla
Voki küla

VÕRU vald
Juba küla
Kasaritsa küla
Kirumpää küla
Kolepi küla
Koloreino küla
Kose alevik
Kärnamäe küla
Käätso küla
Lompka küla
Loosu küla
Meegomäe küla
Meeliku küla
Mõisamäe küla
Mõksi küla
Navi küla
Nooska küla
Palometsa küla
Parksepa alevik
Puiga küla
Raiste küla
Roosisaare küla
Räpo küla
Sika küla
Tagaküla
Tootsi küla
Umbsaare küla
Vagula küla
Vana-Nursi küla
Verijärve küla
Võlsi küla
Võrumõisa küla
Võrusoo küla
Väimela alevik
Väiso küla